Cazare

Cazare 2023-2024

Etapa a V-a

 

În listele de mai jos, regăsiți lista beneficiarilor unui loc de cazare din etapa a V-a.

Listă beneficiari cazare etapa a V-a

Pentru a respecta normele GDPR, studenții se pot identifica după numele de familie și după ultimele 4 cifre ale numărului de telefon completat în formular. Numărul camerei îl veți afla la administrația căminului în care ați fost distribuiți.

Cazarea fizică în cămin se poate realiza în zile de în zilele de 7-10 noiembrie 2023 la administrația căminului în care fiecare student a fost repartizat, cazarea se va efectua în timpul programului de lucru al administrației.

Studenții care solicită loc de cazare în Etapa a V-a vor completa formularul de cazare, online, în perioada 01.11.2023 – 03.11.2023 (ora 16:00)

Formularul de cazare poate fi accesat aici: https://forms.gle/5Sy6c8RqhsBW9qFf6

Locurile de cazare disponibile pentru etapa a V-a sunt:

Cămin A1 Grozăvești- 3 locuri
Cămin A Grozăvești- 4 locuri
Cămin B Grozăvești- 3 locuri
Cămin C Grozăvești- 13 locuri
Cămin D Grozăvești- 1 loc
Cămin Fundeni- 27 locuri
Cămin Theodor Pallady 2- 3 locuri
Cămin Poligrafie- 19 locuri
Cămin Stoian Militaru – 5 locuri
Cămin Mihail Kogalniceanu A – 1 loc
Cămin Mihail Kogalniceanu B – 3 locuri

Comisia Centrală de cazare redistribuie în etapa a V-a locurile rămase disponibile ținând cont de toate criteriile din etapele anterioare.

La etapa a V-a de cazare pot participa studenții care nu au primit loc sau care nu au aplicat pentru un loc de cazare în etapele anterioare.

Etapa a IV-a

Listă beneficiari cazare etapa a IV-a

Studenții care solicită loc de cazare în Etapa a IV-a vor completa formularul de cazare, online, în perioada 18.10.2023 – 20.10.2023 (până cel târziu la ora 16:00).

Listele beneficiarilor se vor afișa la data de 23.10.2023 până cel târziu la ora 13.00.

Confirmarea locurilor de cazare (cazarea fizică în cămin) se va face în zilele de 23,24,25 octombrie 2023 la administrația căminului în care fiecare student a fost repartizat. Cazarea se va efectua în timpul programului de lucru al administrației.

Formularul de cazare poate fi accesat aici: https://forms.gle/q3a2zGX2Bg5aBhAF8

Locurile de cazare disponibile pentru etapa a IV-a sunt:

Cămin A1 Grozăvești- 2 locuri
Cămin A Grozăvești- 4 locuri
Cămin B Grozăvești- 4 locuri
Cămin C Grozăvești- 52 locuri
Cămin D Grozăvești- 5 locuri
Cămin Fundeni- 28 locuri
Cămin Theodor Pallady 1- 6 locuri
Cămin Theodor Pallady 2- 13 locuri
Cămin Poligrafie- 16 locuri
Cămin Mihail Kogalniceanu A – 5 locuri
Cămin Mihail Kogalniceanu B – 6 locuri
Cămin Stoian Militaru – 3 locuri
Cămin Măgurele G2 – 10 locuri
Măgurele G5 – 5 locuri

Comisia Centrală de cazare redistribuie în etapa a IV-a locurile rămase disponibile ținând cont de toate criteriile din etapele anterioare.

În etapa a IV-a de cazare prioritate vor avea studenții care nu au primit un loc de cazare în etapele anterioare.

Nu vor avea prioritate la cazare studenții care în primele trei etape de cazare au primit loc de cazare, chiar dacă au confirmat sau nu locul.

Etapa a III-a

În listele de mai jos, regăsiți lista beneficiarilor unui loc de cazare din etapa a III-a.

Listă beneficiari cazare etapa a III-a

Pentru a respecta normele GDPR, studenții se pot identifica după numele de familie și după ultimele 4 cifre ale numărului de telefon completat în formular. Numărul camerei îl veți afla la administrația căminului în care ați fost distribuiți.

Cazarea fizică în cămin se poate realiza în zile de în zilele de 13,16 și 17 octombrie 2023 la administrația căminului în care fiecare student a fost repartizat, cazarea se va efectua în timpul programului de lucru al administrației.

Confirmarea locurilor de cazare (cazarea fizică în cămin) se va face în zilele de 12,13,16 și 17 octombrie 2023 la administrația căminului în care fiecare student a fost repartizat, cazarea se va efectua în timpul programului de lucru al administrației.

Studenții care solicită loc de cazare în Etapa a III-a vor completa formularul de cazare, online, în perioada 09.10.2023 – 11.10.2023 (până cel târziu la ora 16:00).

Listele beneficiarilor se vor afișa la data de 12.10.2023 până cel târziu la ora 13.00.

Formularul de cazare poate fi accesat aici: https://forms.gle/u8r68xoyUokVdfR19

Locurile de cazare disponibile pentru etapa a III-a sunt:
Cămin A 1 Grozăvești- 4 locuri
Cămin A Grozăvești- 12 locuri
Cămin B Grozăvești- 11 locuri
Cămin Fundeni- 23 locuri
Cămin Theodor Pallady 1- 15 locuri
Cămin Theodor Pallady 2- 18 locuri
Cămin Poligrafie- 34 locuri
Cămin Mihail Kogalniceanu A – 16 locuri
Cămin Mihail Kogalniceanu B – 22 locuri
Cămin Stoian Militaru – 9 locuri

Cămin D Grozăvești – 4 locuri

Comisia Centrală de cazare redistribuie în etapa a III-a locurile rămase disponibile ținând cont de toate criteriile din etapele anterioare.
În etapa a III-a de cazare prioritate vor avea studenții care nu au primit un loc de cazare în etapele anterioare.
Nu vor avea prioritate la cazare studenții care în primele două etape de cazare au primit loc de cazare, chiar dacă au confirmat sau nu locul.

Căminele studenţeşti sunt unităţi aflate în proprietatea, administrarea şi/sau folosinţa Universităţii din Bucureşti care asigură condiţii de viaţă, de odihnă şi de studiu pentru studenţii îndreptățiți de a beneficia de cazare în cămine, pe durata deținerii de către aceștia a calității de studenți ai Universității din București.

Repartizarea locurilor de cazare

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare competentă.

Repartizarea locurilor de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se face anual, de către Comisia Centrală de Cazare, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la cursuri de zi fără taxă, din toţi anii de studiu, la fiecare facultate şi cu numărul studenţilor străini veniţi la studiu prin programele Erasmus/CEEPUS sau prin acorduri interuniversitare şi interguvernamentale (etnici români, alte tipuri de bursieri ai statului român).

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; criteriile specifice de performanţă vor fi stabilite de către Comisia de cazare a ficărei facultăţi.
Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite).
Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii.

Nu au drept de cazare:
– studenţii care, în anii anteriori, au înstrăinat, sub orice formă, folosință, locurile de cazare;
– studenţii care au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor contractuale;
– studenţii care au înregistrat întârzieri la plata căminului mai mari de 60 de zile;

Cazarea propriu-zisă

Cererile de cazare vor fi avizate de către Comisia de cazare a facultăţii unde studiază studentul si vor fi însoţite de actele doveditoare necesare cazării studenţilor.
Cererile de cazare se vor depune în format fizic, la punctele stabilite de către comisiile de cazare ale facultăţilor.

Cazarea efectivă a studenţilor se face de către Administratorul căminului, începand cu cel puțin trei zile înainte de începerea anului universitar și se desfășoară, conform calendarului, pe toată perioada lunii octombrie, conform prevederilor prezentului regulament. În zilele de cazare, activitatea va fi monitorizată de către Comisia Centrală de Cazare a Univerităţii.
Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului unde a fost repartizat cu documentele de cazare necesare:

 • cererea de cazare aprobată/dispoziţie de cazare aprobată de Comisia de cazare a facultăţii/sau de către Comisia centrală a de cazare şi copie a actului de identitate;
 • 2 fotografii tip CI pentru aplicarea pe legitimaţia de cămin şi pe cererea de cazare;
 • adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel putin 10 ani vechime în funcție didactică, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.
 • 2 exemplare din contractul de închiriere încheiat între student şi Universitatea din Bucureşti şi din procesul verbal de predare/primire a inventarului camerei;
 • formularele necesare obţinerii vizei de flotant;

Alte informații referitoare la procesul de cazare, drepturile și obligațiile studenților, taxe pot fi consultate în Metodologia de cazare.

Documente

Contact

Director 
Cîrciumaru Cosmin Octavian
Tel:  +4021 3059749
E-mail: cosmin.circiumaru@rectorat.unibuc.ro

Secretariat

Tel: +40213059749

Informații cazare în căminele UB:
cazare@rectorat.unibuc.ro

Adresă:
Șoseaua Panduri, nr. 90, etajul 3, camera 313

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services