fbpx

Cazare

Prelungire perioadă cazare (14.02.2021-30.06.2021) – Act adițional

Având în vedere că, în conformitate cu Procedura de cazare – Principii și algoritmi de repartizare a locurilor de cazare în căminele UB pentru anul universitar 2020-2021, conform scenariilor educaționale prezentate în ședința Consiliului de Administrație din data de 29 iulie 2020,   pct. C.4., aprobată în ședința CA din 2-3 septembrie 2020, la data de 14.02.2021 încetează contractele de închiriere ale studenților cazați în căminele studențești, studenții cazați care doresc prelungirea perioadei de cazare trebuie să completeze actul adițional nr. 1, până la data de 14.02.2021.

Actul adițional poate fi transmis de către studenți pe adresa de email a căminului unde sunt cazați, completat cu datele personale și semnătură.

 

Cazarea continuă!

Studenții care solicită loc de cazare trebuie să completeze formularul de cazare, disponibil aici

Completarea formularului de cazare se poate face de luni până miercuri, în fiecare săptămână, beneficiarii locurilor de cazare putând să se cazeze efectiv în zilele de joi și vineri, în programul de lucru al administrației căminului unde au fost repartizați.

Pentru reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus a studenților cazați în căminele UB, locurile de cazare vor fi distribuite respectând următoarele:

a) Cazarea studenților aflați în grupe de risc în camere cu grup sanitar propriu;

b) Cazarea studenților în camere pe formațiuni de studii;

c) Cazarea studenților pe etajele căminelor care au grupuri sanitare comune pe facultăți (și pe cât posibil pe programe și ani de studii).

 

Tariful de cazare în căminele Universității din București  poate fi achitat prin transfer bancar, în contul: RO50TREZ70520F331400XXXX, deschis la TREZORERIA SECTOR 5, beneficiar Universitatea din București, CUI: 4505502

Pentru plata tarifului de cazare se va menționa, la detalii plată: căminul, numele studentului și perioada pentru care se achită tariful de cazare (luna/ lunile pentru care se achită).

Pentru ca plata să poată fi procesată cât mai repede, dovada plății va fi transmisă la administrația căminului, pe email.

Pentru orice informație vă rugăm să apelați la administrația căminului în care sunteți cazat.

Adresele de email unde va fi transmisă dovada plății tarifului de cazare, în funcție de căminul la care studentul este cazat, sunt:

1. A1 Grozăvești – camina1@unibuc.ro
2. A Grozăvești – camina@unibuc.ro
3. B Grozăvești – caminb@unibuc.ro
4. C Grozăvești – caminc@unibuc.ro
5. D Grozăvești – camind@unibuc.ro
6. M. Kogălniceanu – caminkogalniceanu@unibuc.ro
7. G2, G4, G5 Măgurele – caminmagurele@unibuc.ro
8. Th. Pallady 1, Theodor Pallady 2 – caminpallady@unibuc.ro
9. Fundeni – caminfundeni@unibuc.ro
10. Stoian Militaru – caminstoian@unibuc.ro
11. Poligrafie – caminpoligrafie@unibuc.ro
12. C Leu – caminleu@unibuc.ro
13. Gaudeamus – camingaudeamus@unibuc.ro

Cazare 2020-2021
Etapa III

Studenții care solicită loc de cazare în Etapa a III-a vor completa formularul de cazare, online, în perioada 07.10.2020 – 08.10.2020. Formularul poate fi accesat aici.

Locurile de cazare disponibile pentru etapa a III- a sunt:
Cămin A Grozăvești- 28 locuri
Cămin A1 Grozăvești- 15 locuri
Cămin C Grozăvești- 55 locuri
Cămin D Grozăvești- 55 locuri
Cămin Fundeni- 38 locuri
Cămin Mihail Kogălniceanu A- 63 locuri
Cămin Theodor Pallady 1- 6 locuri
Cămin Theodor Pallady 2- 9 locuri
Cămin Poligrafie- 53 locuri
Cămin Stoian Militaru- 50 locuri
Cămine Măgurele- 20 locuri

Comisia Centrală de cazare redistribuie în etapa a III-a locurile rămase disponibile ținând cont de toate criteriile din etapele anterioare.

La etapa a III-a de cazare pot participa studenții care nu au primit loc în etapele anterioare, inclusiv cei care desfășoară exclusiv activități educaționale online pe parcursul întregului semestru, precum și cei care au primit loc, dar vor să îl schimbe, indiferent dacă s-au cazat sau nu.

Principii generale de repartizare a locurilor de cazare:

În etapa a III a de cazare vor fi respectate aceleași principii și criterii ca și în etapele anterioare:

 • Cazarea cu prioritate a studenților care participă la activități față-în-față, pe toată perioada de derulare a acestor activități;
 • Cazarea cu prioritate a studenților de la art. 17 și 18 din Metodologia privind cazarea în căminele UB care nu au mijloace financiare pentru a-și închiria un loc de cazare în afara UB;
 • Cazarea cu prioritate a studenților care nu au condiții de studiu la domiciliu, chiar dacă participă exclusiv la activități online. În acest caz, studenții care doresc să beneficieze de un loc de cazare trebuie să facă dovada lipsei condițiilor de studiu la domiciliu (număr mare de persoane care locuiesc la respectivul domiciliu raportat la numărul de camere; lipsa mijloacelor tehnice necesare activității online; desfășurarea deficitară a activității online la domiciliu, în mod repetat, din motive neimputabile studentului; alte motive întemeiate). Documentele justificative pot fi încărcate în cadrul formularului de cazare.

Cazarea continuă!

Pentru reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus a studenților cazați în căminele UB, locurile de cazare vor fi distribuite respectând următoarele:

a) Cazarea studenților aflați în grupe de risc[1] în camere cu grup sanitar propriu;
b) Cazarea studenților în camere pe formațiuni de studii;
c) Cazarea studenților pe etajele căminelor care au grupuri sanitare comune pe facultăți (și pe cât posibil pe programe și ani de studii).

[1] Boli cardiovasculare, diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli imunodepresive, intervenții chirurgicale recente, cancer, obezitate încadrată medical și alte asemenea afecțiuni ce prezintă un risc ridicat de infectare, în conformitate cu legislația în vigoare și recomandările Ministerului Sănătății.

În perioada admiterii la Universitatea din București, candidații și un însoțitor ai acestora, pot locui, gratuit, pentru o perioadă de cel mult 3 nopți consecutive, în căminele Universității din București.

Pentru cazarea candidaților pe perioada admiterii în anul universitar 2020-2021, Facultățile Universității din București vor întocmi liste cu candidații care optează pentru cazare și le vor transmite, cu cel puțin 2 zile înainte de cazarea efectivă, la Direcția Cămine-Cantine și Activități Studențești pentru repartizarea candidaților (cazare@rectorat.unibuc.ro).

Pentru evitarea aglomerației la administrațiile căminelor în care au fost repartizați, studenții se vor prezenta pentru cazarea pe perioada verii, astfel:

 • În perioada 1-3 iulie 2020 studenții care nu locuiesc acum în cămin.
 •  În perioada 6-10 iulie 2020 studenții care locuiesc acum în cămin, dar sunt repartizați într-un alt cămin pe perioada verii. În particular, cazarea studenților în această situație repartizați pe perioada verii în căminele A1 și A Grozăvești se va face după următoarea programare:
 •  În zilele de 6 și 7 iulie 2020, studenții care locuiesc acum în căminul B Grozăvești
 •  În zilele de 8 și 9 iulie 2020, studenții care locuiesc acum în căminele C și D Grozăvești
 • În ziua de 10 iulie 2020 studenții locuiesc acum într-unul din celelate cămine ale UB.

Până la cazarea în noul cămin, studenții în această situație vor rămâne în camerele în care locuiesc acum.

 •  În perioada 13-17 iulie 2020 studenții care locuiesc acum în cămin și își păstrează camera pe perioada verii (sau până la sfîrșitul lunii iulie 2020).

Pentru cazare, studenții vor prezenta la administrația căminului o copie a actului de identitate și a carnetului de student/legitimație de student.

Plata tarifului de cazare se va efectua ulterior cazării, până la sfârșitul lunii, pentru luna în curs, exclusiv cu card bancar (POS) sau, în situații excepționale, numerar, la casieria UB.

Pentru studenții care se mută în această perioadă dintr-un cămin în altul, conform repartiției de cazare, decazarea din căminul în care au locuit se poate face și ulterior cazării în căminul în care au fost repartizați, dar nu mai târziu de 17 iulie.

Notă importantă Studenții care au trimis cereri de cazare pentru perioada verii, dar nu se regăsesc pe lista de repartizare, sunt rugați să trimită o solicitare de reverificare, pe email, la adresa cazare@rectorat.unibuc.ro, până luni, 29 iunie 2020.

ANUNȚ!

Informare privind cazarea în cămine studențești în perioada iulie-septembrie 2020

 1. Pentru a asigura condițiile impuse de situația sanitară actuală, începând cu 1 iulie 2020 rămân deschise doar căminele care au grupuri sanitare proprii și, prin excepție, căminul C Leu, în care sunt cazați cu preponderență studenți străini. Lista căminelor care rămân deschise peste vară:
 • Cămin A1 Grozăvești
 • Cămin Stoian Militaru, scara 1
 • Cămine Theodor Pallady 1 și 2
 • Cămin Gaudeamus
 • Cămin C Leu
 • Cămin Fundeni
 • Cămine G4 și G5 Măgurele
 1. Studenții care doresc să beneficieze de cazare pe perioada verii, vor trimite o cerere-tip de cazare pe email, la adresa cazare@rectorat.unibuc.ro, până în data de 22 iunie 2020.
 2. Studenții vor fi cazați în limita locurilor disponibile, prioritate având, în această ordine, studenții doctoranzi, studenții care desfășoară practica de specialitate din planul de învățământ, cei care desfășoară activități de cercetare, precum și cei care au locuit în cămin pe perioada anului universitar. Repartizarea pe cămine se va face pe principiul continuității și al proximității căminului în care studenții au locuit pe perioada anului universitar.
 3. Tarifele de cazare pe perioada iulie-septembrie 2020 rămân aceleași ca în aceeași perioadă a anului 2019.
 4. Studenții care au locuit în cămin pe perioada anului universitar și nu fac cerere de cazare pe perioada verii trebuie să se decazeze până cel mai târziu la data de 30 iunie 2020. Prin excepție, studenții din an terminal, care locuiesc în cămin și care susțin în luna iulie examene prevăzute în calendarul adoptat de facultăți (examene de semestru, restanțe, reexaminări, de licență sau de disertație), pot să își păstreze camerele până la susținerea probelor respective, dar nu mai târziu de 31 iulie 2020.

         Cererea de cazare poate fi descărcată de aici

ANUNȚ!

Ca urmare a deciziei CA din data de 01.04.2020, studenții care nu au locuit în cămin, beneficiază, după data de 11.03.2020, la cerere, de reducerea tarifului de cazare la cămin, până la data reluării cursurilor față în față.

Căminele studenţeşti sunt unităţi aflate în proprietatea, administrarea şi/sau folosinţa Universităţii din Bucureşti care asigură condiţii de viaţă, de odihnă şi de studiu pentru studenţii îndreptățiți de a beneficia de cazare în cămine , pe durata deținerii de către aceștia a calității de studenți ai Universității din București.

Repartizarea locurilor de cazare

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare competentă.

Repartizarea locurilor de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se face anual, de către Comisia Centrală de Cazare, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la cursuri de zi fără taxă, din toţi anii de studiu, la fiecare facultate şi cu numărul studenţilor străini veniţi la studiu prin programele Erasmus/CEEPUS sau prin acorduri interuniversitare şi interguvernamentale (etnici români, alte tipuri de bursieri ai statului român).

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; criteriile specifice de performanţă vor fi stabilite de către Comisia de cazare a ficărei facultăţi.
Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite).
Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii.

Nu au drept de cazare:
– studenţii care, în anii anteriori, au înstrăinat, sub orice formă, folosință, locurile de cazare;
– studenţii care au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor contractuale;
– studenţii care au înregistrat întârzieri la plata căminului mai mari de 60 de zile;

Cazarea propriu-zisă

Cererile de cazare vor fi avizate de către Comisia de cazare a facultăţii unde studiază studentul si vor fi însoţite de actele doveditoare necesare cazării studenţilor.
Cererile de cazare se vor depune în format fizic, la punctele stabilite de către comisiile de cazare ale facultăţilor.

Cazarea efectivă a studenţilor se face de către Administratorul căminului, începand cu cel puțin trei zile înainte de începerea anului universitar și se desfășoară, conform calendarului, pe toată perioada lunii octombrie, conform prevederilor prezentului regulament. În zilele de cazare, activitatea va fi monitorizată de către Comisia Centrală de Cazare a Univerităţii.
Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului unde a fost repartizat cu documentele de cazare necesare:

 • cererea de cazare aprobată/dispoziţie de cazare aprobată de Comisia de cazare a facultăţii/sau de către Comisia centrală a de cazare şi copie a actului de identitate;
 • 2 fotografii tip CI pentru aplicarea pe legitimaţia de cămin şi pe cererea de cazare;
 • adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel putin 10 ani vechime în funcție didactică, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.
 • 2 exemplare din contractul de închiriere încheiat între student şi Universitatea din Bucureşti şi din procesul verbal de predare/primire a inventarului camerei;
 • formularele necesare obţinerii vizei de flotant;

Alte informații referitoare la procesul de cazare, drepturile și obligațiile studenților, taxe pot fi consultate în Metodologia de cazare.

Documente

Contact

Director Direcție Cămine-Cantine
Dr. Florin Marius ION
Tel:  +4021 3059748
E-mail: ion.florin@rectorat.unibuc.ro

Șef Serviciu
Cîrciumaru Cosmin Octavian
Tel:  +4021 3059748
E-mail: cosmin.circiumaru@rectorat.unibuc.ro

Secretariat
Simona Samuru
Tel: +40213059749

Informații cazare în căminele UB:
cazare@rectorat.unibuc.ro

Adresă:
Șoseaua Panduri, nr. 90, etajul 3, camera 313

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services