Gestiunea situației școlare

Documente înscriere admitere

Documente înscriere în an de studiu

PROCEDURA privind transferul studenţilor

Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta, de la o specializare la alta, de la o facultate la alta sau de la o universitate de stat acreditată la alta,, ţinându-se seama de aplicarea sistemului de credite transferabile şi de compatibilitatea planurilor de învăţământ.

Transferarea studentului se poate face numai începând cu semestrul al doilea al anului I de studii şi pentru anii următori cu excepţia ultimului an de studii şi numai de la o facultate/ domeniul/ specializare la altă facultate/ domeniul/ specializare cu profil identic sau apropiat.

Studentul depune cerere de transfer numai dacă toate obligaţiile sale şcolare au fost îndeplinite (declarat promovat) în conformitate cu planul de învăţământ şi cu respectarea criteriilor de performanţă stabilite de fiecare facultate şi în limita locurilor alocate pentru seria respectivă. Cererea va fi însoţită de situaţia şcolară semnată şi ştampilată de secretariatul facultăţii de unde pleacă.
În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor disponibile la seria respectivă, se va ţine seama în primul rând de situaţia şcolară a solicitanţilor (ordinea de clasificare).

Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul până la 15 septembrie sau înainte cu 10 zile de începerea semestrului al doilea.
Răspunsul la cererea de transfer se va da cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului universitar sau a semestrului II.

Aprobarea transferării are următoarea succesiune şi este de competenţa:
a) Biroului Consiliului facultăţii în cazul transferării de la o secţie la alta sau de la o formă de învăţământ la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi.
b) Decanului facultăţii de unde pleacă studentul, decanului facultăţii unde urmează să se transfere studentul şi rectorului instituţiei de învăţământ în cazul transferării de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior (Universitatea din Bucureşti).
c) Decanului facultăţii de unde pleacă studentul şi Decanului facultăţii primitoare si Rectorului instituţiei de învăţământ superior unde solicită a fi înscris şi Rectorul instituţiei de unde pleacă studentul, pentru cazurile de transfer între facultăţi de acelaşi profil sau apropiat din instituţii de învăţământ superior diferite (vezi anexa).

Dispoziţia de transfer a studentului se trimite către facultatea la care s-a transferat studentul.

Biroul Consiliului facultăţii care primeşte studentul transferat stabileşte:
a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor;
b) examenele de diferenţă şi alte obligaţii, astfel încât studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii seriei în care a fost înscris;
c) perioada de susţinere a examenelor de diferenţă.

Studentul transferat care nu îndeplineşte întocmai programul stabilit de Biroul Consiliului facultăţii şi nu reuşeşte, pe parcursul a maximum 2 semestre, să finalizeze examenele de diferenţă cu acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ, va fi exmatriculat.

Taxa de transfer este propusă de fiecare facultate şi aprobată de Senatul Universităţii.

Cereri

ȘCOLARITATE

CONTACT

Șef Serviciu școlaritate

Cristina Dinu
Tel:+4021-307.73.13
E-mail: cristina.dinu@scolaritate.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 12:00 – 14:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Camera 11A,parter superior, Sector 5, 050107

Durata unui curs complet (de la începători până la avansaţi) este de aproximativ doi ani. Pentru predare, sunt folosite materiale moderne ale celor mai prestigioase edituri străine (Macmillan Heinemann, Cambridge University Press, Oxford University Press, Hueber, Hachette, Alma, SGEL, Intertaal etc.), incluzând mijloace multimedia.

Structura tuturor cursurilor de limbi străine cuprinde un număr variabil de module, cu o durată între 32 şi 50 de ore, ce se desfăşoară în ritm de 2 şedinţe a câte 2 ore pe săptămână.

O şedinţă are 120 de minute, cu o pauză de 5-10 minute la mijloc.

La finalul unui modul, cursanţii primesc un certificat de participare în care se precizează tipul şi durata cursului, precum şi calificativul obţinut de cursant în urma evaluării profesorului.  Certificatele sunt recunoscute de Universitatea din Bucureşti.

Informații referitoare la structura și costul cursurilor pot fi consultate aici.

Centrul Ariel organizează înscrieri de două ori pe an: în septembrie și în ianuarie-februarie. În funcție de solicitări, se pot forma grupe și în restul anului universitar.

Pentru înscriere, este necesar să completaţi o fișă de înscriere şi să achitaţi taxa pentru urmarea cursului respectiv (fie integral, fie prima rată).

Pe lângă completarea fişei menţionate anterior, înscrierile la toate modulele de nivel mediu şi avansat necesită rezolvarea unui test de plasare corespunzător nivelului dumneavoastră. Testul de plasare poate fi descărcat de pe site-ul centrului (secţiunea corespunzătoare limbii care vă interesează). Testul rezolvat poate fi trimis prin email la adresa centrulariel.unibuc@gmail.com sau adus la sediul din Str. Pitar Moş nr. 7-13.

Numărul minim de cursanţi necesar pentru formarea unei grupe este 8. În cazul în care, la finalul perioadei de înscrieri, nu s-au înscris 8 cursanţi într-o grupă, există posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere cu o săptămână sau două, în funcţie de caz. Pentru grupele care au între 5 şi 7 cursanţi, taxele se majorează în funcţie de numărul cursanţilor înscrişi.

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.