Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti eliberează certificate pentru limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, rusă, cehă, slovacă, polonă, bulgară, turcă, arabă, chineză etc.

Testarea este efectuată întotdeauna de un cadru didactic de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.

Costul unui certificat simplu (valabilitate 2 ani) este de 150 lei. Suma se achită în prealabil în Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 2, Centrul de Limbi Străine (CLS) la dna Bianca Dumitriu.

Candidatul este testat în privinţa competenţei de vorbire, înţelegere a limbii vorbite, citire şi înţelegere a conţinutului lecturii, cu o evaluare în patru trepte distincte pentru fiecare competenţă. Au loc probe specifice de scris, vorbit, citit cu voce tare, înţelegere a unui text scris şi a unor instrucţiuni orale. Nu este prevăzută o bibliografie anume.

Nivelul de limbă este standard, cuprinzând texte din ziare recente, din manuale şcolare în limba-ţintă, conversaţii pe teme obişnuite, prezentarea candidatului, a obiectivelor şi muncii lui etc. Durata testului este de aproximativ o oră.

Certificatul nu dă un calificativ sau o notă globală, ci foloseşte descriptori de tipul « Nu se poate face înţeles vorbind această limbă » sau « Vorbeşte curent, corect şi poate fi înţeles fără greutate ». Pentru fiecare competenţă se dă o notă de la 1 la 100, iar suma notelor este marcată în certificat. Certificatul este în concordanţă cu Cadrul de referinţă al Consiliului Europei pentru descrierea predării şi învăţării limbilor străine pentru toate cele cinci competenţe lingvistice.

Certificatele dau acces la burse de studii, angajări, înscrierea la examenul de doctorat etc. Unele facultăţi cu profil nefilologic acceptă aceste certificate ca descrieri ale cunoștinţelor de limbă străină, în vederea concursului de admitere.
Certificatul CLS nu are nici o legătură cu admiterea la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Nivelul maxim de cunoştinţe atestat de certificatul CLS se referă la situaţii sociale normale şi nu corespunde neapărat cu rezultatele optime la concursul de admitere la facultate, care depind şi de cunoştinţele de lingvistică, literatură, cultură generală. Certificatele CLS nu înlocuiesc nici certificatele de traducător profesionist pe domenii, nici atestatul de traducător pe lângă Ministerul Justiţiei.

Pentru înscriere, candidații trebuie să completeze la sediul centrului o cerere, după care sunt programați pentru cel mai apropiat termen, testările efectuându-se, de regulă, pentru fiecare limbă o dată pe săptămână.

Certificatele E.C.L.
Certificatele tip ECL emise de European Consortium for the Certification of Attainment in Modern Languages – Consorţiul European pentru Certificarea Competenţelor Lingvistice sunt documente utile persoanelor care migrează şi doresc să se integreze în spaţiul european. Ele constituie o componentă utilă la angajare sau promovare, similar cu Paşaportul European al Limbilor.
Testele sunt concepute uniform pentru limbi precum: română, engleză, germană, maghiară, italiană, spaniolă, sârbă, poloneză, bulgară, slovacă.
Testele au valabilitate nelimitată şi sunt recunoscute de ţările membre ale Consorţiului European.
Taxa pentru examinarea ECL este de 100 Euro.

Costuri suplimentare:
schimbarea datei de examinare: 10 Euro
reexaminare: 25 Euro
pierderea certificatului şi solicitarea unui duplicat: 20 Euro
model de teste: 8 Euro

Pentru identificare, veţi prezenta un act de identitate şi fişa de înscriere.

Testările au loc conform unui calendar. Pentru detalii referitoare la modul de examinare, datele examinării, limbile testate, alte centre ECL din România, ghidul candidatului, mostre de teste, accesaţi adresa Centrului Naţional E.C.L.: http://www.ecl.org.ro

Portofoliul şi Paşaportul European de limbă
Portofoliul şi paşaportul de limbă sunt documente recunoscute în întregul spaţiu european, constituind componente utile la angajare sau aplicarea într-un program de studiu academic, fiind nelimitate în timp.

Obţinerea portofoliului şi a paşaportului european de limbă presupune următoarele etape :

Stabiliţi o întâlnire cu profesorul care vă va testa.
Completaţi fişa de înscriere, pe care o obţineţi de la sediul centrului, la dna Bianca Dumitriu. Taxa de testare este de 200 lei pentru studenţii din Universitatea din Bucureşti şi de 300 pentru ceilalţi solicitanţi.
Testarea are loc la sediul C.L.S. Pentru identificare, veţi prezenta un act de identitate şi fişa de înscriere.

Testarea presupune două întâlniri:

  1. În prima întâlnire, profesorul examinator explică modalităţile de completare a portofoliului şi stabileşte împreună cu candidatul data celei de-a doua întâlniri, care presupune testarea propriu-zisă.
  2. Testarea propriu-zisă durează între 30 de minute şi o oră, constând în evaluarea celor cinci competenţe incluse în paşaportul european de limbă: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, interacţiunea verbală, producerea unui discurs oral, exprimarea în scris.
  3. Reveniţi la Biroul Contabilitate împreună cu fişa  de înscriere şi paşaportul european completate de către profesorul examinator.
  4. Certificatul care însoţeşte portofoliul şi paşaportul european de limbă va fi emis în maximum 48 de ore.

Dacă locuiţi în provincie, solicitaţi telefonic organizarea testării astfel încât să puteţi lua certificatul în aceeaşi zi.

CONTACT

Director centru:
Prof. univ. dr. Diana Ioniță

Telefon: +4021-312.54.54
E-mail: diana.ionita@lls.unibuc.ro

Program:
Luni-vineri orele 09:00-14:00

Adresă:
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 2, București

ACTUALITATE

GALERIE

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.