Facultatea de Chimie

Decan
Prof. univ. dr. Andrei Medvedovici
avmedved@yahoo.com
andrei.medvedovici@chimie.unibuc.ro

Prodecan
Lect. univ. dr. Emilia Elena Iorgulescu
emilia-elena.iorgulescu@g.unibuc.ro

Prodecan
Lect. univ. dr. Delia-Laura Popescu
delia.popescu@chimie.unibuc.ro

Departamentul de Chimie Analitică
Prof. univ. dr. Victor David – director de departament
victor.david@chimie.unibuc.ro

Departamentul de Chimie Anorganică
Acad. Marius Andruh – director de departament
marius.andruh@dnt.ro

Departamentul de Chimie Fizică
Ş.l. dr. Adina Răducan – director de departament
adina.raducan@g.unibuc.ro
adina@gw-chimie.math.unibuc.ro

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză
Prof. univ. dr. Vasile Pârvulescu – director de departament
vasile.parvulescu@chimie.unibuc.ro

Secretariat
Floroiu Cornelia – Secretar șef
chimie.secretariat@g.unibuc.ro
+4021-315.92.49

Site web
chimie.unibuc.ro

Adresă

Bd. Regina Elisabeta, nr. 4–12, sector 3, București, 030018

Str. Dumbrava Roșie, nr. 23, sector 2, București, 020462

Șos. Panduri, nr. 90–92, sector 5, București, 050663

Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti este o facultate importantă în învățământul universitar românesc, cu o amplă, valoroasă şi veche tradiţie privind procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică.

Facultatea de Chimie este organizată în cinci departamente: Departamentul de Chimie Anorganică, Departamentul de Chimie Analitică, Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză, Departamentul de Chimie Fizică şi Şcoala Doctorală în Chimie.
Activitatea de cercetare științifică se realizează în cadrul celor şapte centre de cercetare avansată. Învățământul universitar de chimie a fost slujit de profesori renumiți, creatori de școală și știință, modele ale generațiilor prezente și viitoare.

Activitatea didactică desfăşurată în Facultatea de Chimie este organizată pe nivelurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat. Cursurile universitare oferite prezintă o tematică extrem de actuală la nivel mondial. Temele abordate sunt prezentate atât din punct de vedere fundamental, cât și al prelucrării și interpretării computerizate a datelor experimentale. Unele aspecte sunt tratate interdisciplinar, legând chimia de biologie, fizică, ecologie, medicină, farmacie, știința materialelor.

De asemenea, cadrele didactice ale facultății sunt preocupate de pregătirea, îmbunătățirea și actualizarea continuă a activității experimentale a studenților.

Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Chimie este recunoscută pe plan naţional şi internaţional prin numărul impresionant de publicaţii ştiinţifice în jurnale importante, prin granturile de cercetare obţinute, colaborările cu alte facultăţi sau departamente din străinătate în cadrul unor programe didactice şi ştiințifice etc.

Studenţii Facultăţii de Chimie pot obţine burse de studii şi de cercetare la diverse universităţi din străinătate şi pot desfăşura activitate ştiinţifică în cadrul centrelor de cercetare existente în facultate.

Absolvenții Facultății de Chimie pot opta pentru o carieră didactică în învățământul preuniversitar și universitar (după absolvirea modulului psihopedagogic și, respectiv, a programelor de master și doctorat), pot deveni cercetători în laboratoare academice de cercetare fundamentală și aplicată, în institute de cercetare și în laboratoare clinice, industriale, de control al calității produselor (produse farmaceutice, cosmetice, produse petroliere, coloranți, vopsele), chimiști și biochimiști în controlul tehnologiei proceselor chimice, în laboratoare de monitorizare a factorilor de mediu, evaluare și controlul poluării, chimiști în laboratoare specializate din direcțiile sanitar veterinare, de sănătate publică, antidoping, de analiză criminalistică și vamală etc.

ACTUALITATE

GALERIE FOTO

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.