Facultatea de Fizică

Decan
Prof. univ. dr. Lucian Ion
lucian@solid.fizica.unibuc.ro

Prodecan
Conf. univ. dr. Cristina Miron
cristina.miron@fizica.unibuc.ro

Prodecan
Conf. univ. dr. Vasile Bercu
vasile.bercu@fizica.unibuc.ro

Departamentul Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică
Conf. univ.dr. Adrian Radu – director de departament
adrian.radu@fizica.unibuc.ro

Departamentul Structura Materiei, Fizica Atmosferei și a Pământului, Astrofizică
Lect. univ. dr. Sanda Voinea – director de departament
sanda.voinea@unibuc.ro

Departamentul Fizică Teoretică și Matematici, Optică, Plasmă și Laseri
Lect. univ. dr. Roxana Zus – director de departament
roxana.zus@fizica.unibuc.ro

Secretariat
Gabriela Nitulescu – Secretar Șef
secretariat@fizica.unibuc.ro
+4021-457.45.21

Site web
fizica.unibuc.ro

Adresă
Str. Atomiștilor, nr. 405, Măgurele, Ilfov, România, 077125

Facultatea de Fizică, prin profesorii şi studenţii ei, colaborând eficient cu cercetătorii din Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare în Fizică de pe Platforma Măgurele, păstrează şi valorifică  dezvoltările umane şi materiale, acumulate în ultima perioadă, continuând astfel tradiţia cercetării în Fizică, iniţiată de iluştrii noştri înaintaşi.

În urma unei îndelungate experienţe, atât în plan didactic, cât şi ştiinţific, Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti a fost şi este capabilă să asigure o calificare superioară  absolvenţilor săi, întâlniţi adesea ca fizicieni, cercetători, profesori, în laboratoare, şcoli şi universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Aceasta se datorează unei strategii pe termen lung adoptată în elaborarea planurilor de învăţământ pentru toate specializările existente în facultate.

Ciclul I (Studii universitare de licenţă) are o durată de 3 ani în domeniul Fizică prin programele de studii: Fizică (cu predare în limba română); Physics (Fizică -cu predare în limba engleză); Fizică informatică; Fizică medicală; Biofizică, respectiv 4 ani la domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate (programul de Fizică tehnologică).

Ciclul II (Studii universitare de masterat) oferă studenților 7 programe de studii: Fizică materialelor avansate şi nanostructuri / Physics of Advanced Materials and Nanostructures; Fizică teoretică şi computaţională / Theoretical and Computational Physics; Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii / Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications; Fizica medicală; Fizica mediului şi a polimerilor ecologici; Optică, Laseri şi Aplicaţii; Surse de energie regenerabile și alternative /Renewable and Alternative Energy Sources.

Ciclul III (Studii universitare de doctorat) se continuă în cadrul Şcolii Doctorale de Fizică prin cele 7 direcţii de studiu ale acesteia: 1) Fizică atomică, Fizică nucleară, Fizica particulelor elementare, Astrofizică şi aplicaţii/Atomic and Nuclear Physics, Elementary Particles, Astrophysics and Applications; 2) Fizica stării condensate/Solid State Physics; 3) Fizica atmosferei  şi Pământului – Surse regenerabile de energie/Physics of Atmosphere and Earth – Renewable Energy Sources; 4) Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri/Optics, Spectroscopy, Plasma, Lasers; 5) Fizică educaţională/Educational Physics; 6) Biofizică şi Fizică medicală/Biophysics and Medical Physics ; 7) Fizică teoretică/Theoretical Physics.


Piaţa muncii oferă, pe lângă posturi specifice calificării de „fizician”, şi posturi nespecifice, cum sunt cele din domeniile: tehnologia informaţiei, management, sistem bancar, biotehnologie, medicină, tehnologie nucleară, mediu înconjurător, surse de energii neconvenţionale etc.

Un licenţiat în Fizică, care a parcurs cu succes discipline de Fizică  experimentală şi teoretică, de Matematici superioare, de Programare şi utilizarea calculatoarelor, discipline speciale din domenii de vârf ale Fizicii moderne şi ale unor ştiinţe conexe, va avea o „carte de vizită” demnă de tot interesul în obţinerea unui viitor loc de muncă.

Activităţile educaţionale şi de cercetare pentru toate ciclurile de studiu se desfășoară în cele patru departamente ale facultății, care beneficiază de un corp academic cu o expertiză de excepţie atât în plan educaţional, cât și științific: 1) Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică; 2) Departamentul de Structura Materiei, Fizica Atmosferei și a Pământului, Astrofizică; 3) Departamentul de Fizică Teoretică și Matematici, Optică, Plasmă și Laseri; 4) Școala Doctorală de Fizică.

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenţilor se desfășoară în 9 centre de cercetare afiliate departamentelor, majoritatea dintre ele fiind dotate cu o infrastructura de cercetare modernă, care le permite cooperarea ştiinţifică cu alte laboratoare și centre de cercetare de profil din străinătate.

În plus, Facultatea de Fizică are o colaborare de tradiţie cu toate Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Fizicii de pe Platforma de Fizică de la Măgurele

Cadrele didactice şi studenţii facultății sunt implicați împreună cu cercetătorii din aceste institute în proiecte de cercetare de anvergură, contribuind astfel la creşterea vizibilităţii internaţionale prin lucrările ştiinţifice publicate în reviste prestigioase cotate Web of Science şi asigurând, în acelaşi timp, formarea resursei umane specializată în domenii de vărf ale ştiinţei si tehnologiei, aptă să raspundă solicitărilor care provin din cele mai noi și puternice centre de cercetare din lume cum va fi în curând şi centrul „ELI-NP” de la Măgurele.

Facultatea de Fizică are propria bibliotecă cu aproximativ 105 000 de cărți, reviste și CD-uri. Biblioteca este conectată la Biblioteca Naţională de Fizică, la Biblioteca Centrală Universitară și la principalele fluxuri de informaţie ştiințifică la nivel mondial

ACTUALITATE

GALERIE FOTO

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services