Facultatea de Fizică

Decan
Prof. univ. dr. Lucian Ion
lucian@solid.fizica.unibuc.ro

Prodecan
Conf. univ. dr. Cristina Miron
cmiron_2001@yahoo.com

Prodecan
Lect. univ. dr. Vasile Bercu
vasile.bercu@fizica.unibuc.ro

Departamentul Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică
Conf. dr. Petrică Cristea – director de departament
pcristea@gmail.com
pcristea@fizica.unibuc.ro

Departamentul Structura Materiei, Fizica Atmosferei și a Pământului, Astrofizică
Prof. univ. dr. Alexandru Jipa – director de departament
jipa@brahms.fizica.unibuc.ro

Departamentul Fizică Teoretică și Matematici, Optică, Plasmă și Laseri
Prof. univ. dr. Virgil Băran – director de departament
virbaran@yahoo.com

Secretariat
Gabriela Nitulescu – Secretar Șef
secretariat@fizica.unibuc.ro
+4021-457.45.21

Adresă
Str. Atomiștilor, nr. 405, Măgurele, Ilfov, România, 077125

Facultatea de Fizică, prin profesorii şi studenţii ei, colaborând eficient cu cercetătorii din Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare în Fizică de pe Platforma Măgurele, păstrează şi valorifică  dezvoltările umane şi materiale, acumulate în ultima perioadă, continuând astfel tradiţia cercetării în Fizică, iniţiată de iluştrii noştri înaintaşi.

În urma unei îndelungate experienţe, atât în plan didactic, cât şi ştiinţific, Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti a fost şi este capabilă să asigure o calificare superioară  absolvenţilor săi, întâlniţi adesea ca fizicieni, cercetători, profesori, în laboratoare, şcoli şi universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Aceasta se datorează unei strategii pe termen lung adoptată în elaborarea planurilor de învăţământ pentru toate specializările existente în facultate.

Ciclul I (Studii universitare de licenţă) are o durată de 3 ani în domeniul Fizică prin programele de studii: Fizică (cu predare în limba română); Physics (Fizică -cu predare în limba engleză); Fizică informatică; Fizică medicală; Biofizică, respectiv 4 ani la domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate (programul de Fizică tehnologică).

Ciclul II (Studii universitare de masterat) oferă studenților 7 programe de studii: Fizică materialelor avansate şi nanostructuri / Physics of Advanced Materials and Nanostructures; Fizică teoretică şi computaţională / Theoretical and Computational Physics; Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii / Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications; Fizica medicală; Fizica mediului şi a polimerilor ecologici; Optică, Laseri şi Aplicaţii; Surse de energie regenerabile și alternative /Renewable and Alternative Energy Sources.

Ciclul III (Studii universitare de doctorat) se continuă în cadrul Şcolii Doctorale de Fizică prin cele 7 direcţii de studiu ale acesteia: 1) Fizică atomică, Fizică nucleară, Fizica particulelor elementare, Astrofizică şi aplicaţii/Atomic and Nuclear Physics, Elementary Particles, Astrophysics and Applications; 2) Fizica stării condensate/Solid State Physics; 3) Fizica atmosferei  şi Pământului – Surse regenerabile de energie/Physics of Atmosphere and Earth – Renewable Energy Sources; 4) Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri/Optics, Spectroscopy, Plasma, Lasers; 5) Fizică educaţională/Educational Physics; 6) Biofizică şi Fizică medicală/Biophysics and Medical Physics ; 7) Fizică teoretică/Theoretical Physics.

Piaţa muncii oferă, pe lângă posturi specifice calificării de „fizician”, şi posturi nespecifice, cum sunt cele din domeniile: tehnologia informaţiei, management, sistem bancar, biotehnologie, medicină, tehnologie nucleară, mediu înconjurător, surse de energii neconvenţionale etc.

Un licenţiat în Fizică, care a parcurs cu succes discipline de Fizică  experimentală şi teoretică, de Matematici superioare, de Programare şi utilizarea calculatoarelor, discipline speciale din domenii de vârf ale Fizicii moderne şi ale unor ştiinţe conexe, va avea o „carte de vizită” demnă de tot interesul în obţinerea unui viitor loc de muncă.

Activităţile educaţionale şi de cercetare pentru toate ciclurile de studiu se desfășoară în cele patru departamente ale facultății, care beneficiază de un corp academic cu o expertiză de excepţie atât în plan educaţional, cât și științific: 1) Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică; 2) Departamentul de Structura Materiei, Fizica Atmosferei și a Pământului, Astrofizică; 3) Departamentul de Fizică Teoretică și Matematici, Optică, Plasmă și Laseri; 4) Școala Doctorală de Fizică.

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenţilor se desfășoară în 9 centre de cercetare afiliate departamentelor, majoritatea dintre ele fiind dotate cu o infrastructura de cercetare modernă, care le permite cooperarea ştiinţifică cu alte laboratoare și centre de cercetare de profil din străinătate.

În plus, Facultatea de Fizică are o colaborare de tradiţie cu toate Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Fizicii de pe Platforma de Fizică de la Măgurele

Cadrele didactice şi studenţii facultății sunt implicați împreună cu cercetătorii din aceste institute în proiecte de cercetare de anvergură, contribuind astfel la creşterea vizibilităţii internaţionale prin lucrările ştiinţifice publicate în reviste prestigioase cotate Web of Science şi asigurând, în acelaşi timp, formarea resursei umane specializată în domenii de vărf ale ştiinţei si tehnologiei, aptă să raspundă solicitărilor care provin din cele mai noi și puternice centre de cercetare din lume cum va fi în curând şi centrul „ELI-NP” de la Măgurele.

Facultatea de Fizică are propria bibliotecă cu aproximativ 105 000 de cărți, reviste și CD-uri. Biblioteca este conectată la Biblioteca Naţională de Fizică, la Biblioteca Centrală Universitară și la principalele fluxuri de informaţie ştiințifică la nivel mondial

ACTUALITATE

GALERIE FOTO

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.