Facultatea de Geologie și Geofizică

Decan
Prof. univ. dr. ing. Victor Mocanu
victor.mocanu@g.unibuc.ro

Prodecan
Prof. univ. dr. ing. Lucian Petrescu
luc_pet27@yahoo.com

Departamentul de Geofizică
Conf. univ. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu – director de departament
bogdan.niculescu@upcmail.ro

Departamentul de Geologie
Lect. univ. dr. ing. Alexandru Andrășanu – director de departament
mesajalex@yahoo.com

Departamentul de Inginerie Geologică
Conf. univ. dr. ing. Mihaela Stanciucu – director de departament
stanciucumihaela@yahoo.com

Departamentul de Mineralogie
Conf. dr. ing. Gheorghe Ilinca – director de departament
g.g.ilinca@gmail.com

Secretariat
secretariatgg@gmail.com
+4021-318.15.88

Adresă
Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 2, București, 020956

Unică în țară, Facultatea de Geologie și Geofizică își are originea în trei facultăți cu profil geologic și geofizic organizate după Reforma învățământului din 1948. Astăzi continuă tradițiile geologiei românești la un înalt nivel de abordare științifică și didactică, pe fondul modernizării și actualizării permanente.

Organizarea actuală a facultății datează din anul 1990 și se caracterizează printr-o continuă dinamică, oferind absolvenților oportunități de carieră profesională, atât în industrie, cât și în domeniul științific și academic.

Oferta academică a facultății conține trei programe de licență, cinci programe de master și unul de doctorat în domenii de studiu moderne și de mare interes pentru piața globală a muncii și cercetarea științifică avansată: Ingineria geologică, Geologia și Geofizica.

Activitatea de cercetare științifică este foarte intensă și se desfășoară în cadrul a nouă centre, fiind concentrată pe probleme fundamentale și aplicate ale geoștiințelor moderne. Acestea derulează contracte de cercetare cu instituții și organizații importante ca UEFISCDI, dar și unități specializate ca PROSPECȚIUNI S.A., OMV-PETROM, GEOECOMAR, Institutul de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei Române și multe altele, proiecte în care sunt angrenate atât cadre didactice și cercetători, cât și numeroși studenți.

Geologia, domeniu fundamental din spectrul larg al științelor Pământului, este în mod indisolubil legată de partea aplicativă de colectare de probe specifice și date din teren care sunt ulterior prelucrate, analizate, modelate și interpretate pentru clarificarea de aspecte cruciale pentru evoluția Pamântului, acumularea de substanțe minerale utile, solide și fluide, dar și protecția mediului. Astfel, practica geologică de specialitate reprezintă o componentă esențială în pregătirea temeinică a studenților facultății.

Studenții realizează practică de teren în toate zonele de interes în problematici de geologie, inginerie geologică și geofizică din România și, uneori, din țările vecine.

Practicile de specialitate în domeniul geofizicii se desfășoară în anii terminali, în cadrul unor campanii de teren organizate de Departamentul de Geofizică în cooperare cu companii de profil ca PROSPECȚIUNI S.A. și WEATHERFORD International Eastern Europe. Aceste practici vizează însușirea de către studenți a metodologiilor de achiziție, prelucrare și interpretare a datelor geofizice generale, incluzând metodele geofizice cu caracter industrial. Dintre asociațiile profesionale studențești se remarcă Bucharest Student Chapter (BSC), o grupare studențească cu profil științific afiliată Facultății, având o istorie de 12 ani de activitate. Cadrele didactice și un număr mare de studenți activează în programe de cercetare derulate cu universități și institute de cercetare din țări avansate în domeniul geoștiințelor ca Germania, Franța, Olanda, Elveția, Austria, Grecia, Anglia, SUA, Italia, Ucraina, Ungaria etc.

Absolvenții Facultății de Geologie și Geofizică pot deveni ingineri geologi, geofizicieni, geologi, cadre didactice și cercetători în învățământul universitar, cercetători în cadrul institutelor de cercetare, cercetători în mineralogie, petrografie, geochimie, paleontologie, specialiști în stații geoservice, inspectori de mediu, experți hidrogeologi, analiști în probleme de resurse și economie mondială, specialiști în managementul hazardelor natural, muzeografi, experți gemologi etc.

ACTUALITATE

GALERIE FOTO

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.