Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Decan
Prof. univ. dr. Lucian Ciolan
lucian.ciolan@fpse.unibuc.ro
+4031-425.34.52

Prodecan
Prof. univ. dr. Anca Nedelcu
anca.nedelcu@fpse.unibuc.ro
+4031-425.34.52

Prodecan
Prof. univ. dr. Cătălin Nedelcea
catalin.nedelcea@fpse.unibuc.ro
+4031-425.34.52

Prodecan
Lect. univ. dr. Anca Petrescu
anca.petrescu@fpse.unibuc.ro
+4031-425.34.52

Prodecan
Prof. univ. dr. Florin Verza
florin.verza@fpse.unibuc.ro
+4031-425.34.52

Departamentul de Psihologie
Prof. univ. dr. Eugen Avram – director de departament
eugen.avram@fpse.unibuc.ro
Departamentul de Științele Educației

Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich – director de departament
catalina.ulrich@fpse.unibuc.ro
Departamentul de Psihopedagogie Specială

Prof. univ. dr. Doru Popovici – director de departament
doru.popovici@fpse.unibuc.ro
Departamentul de Formarea Profesorilor

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânişoară – director de departament
ovidiu.panisoara@fpse.unibuc.ro

Secretariat
Manuela Voicu – Secretar șef
secretariat@fpse.unibuc.ro
+4031-425.34.45

Site web
fpse.unibuc.ro

Adresă
Şos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti, 050663

Facultatea de Psihologie și Științele Educației este o instituție de învăţământ superior şi cercetare, modernă şi reprezentativă, cu statut de lider naţional în variate arii de specializare profesională şi ştiinţifică.

Misiunea facultății este de a contribui, prin programele de studii oferite, prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin cele de responsabilitate socială, la formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de înaltă calificare, la avansarea cercetării ştiinţifice în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educației, precum şi la dezvoltarea socială şi comunitară. Această perspectivă presupune ca direcţii concrete de acţiune activităţi de formare şi dezvoltare profesională a studenţilor, activităţi de expertiză, consiliere şi cercetare, precum şi activităţi de suport şi servicii competente, de calitate, centrate pe persoană, în acord cu dinamismul unei societăţi bazate pe cunoaştere şi competitivitate.

Structura instituţională a facultății include 4 departamente: Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, Psihopedagogie specială, Departamentul de Formare a Profesorilor (cu cele trei filiale: București, Buzău, Focşani) și o redutabilă școală doctorală.

Având în vedere specificul activităţilor aferente domeniilor de specializare, natura proiectelor desfăşurate, aria de expertiză a cadrelor didactice şi a studenţilor, facultatea urmăreşte în mod constant creșterea vizibilității instituționale şi a responsabilităţii sociale a Facultății de Psihologie și Științele Educației în viața publică. Acest lucru se realizează în primul rând prin implicarea profesorilor şi a studenţilor în programe cu finalitate socială explicită, cum ar fi: consultanță de specialitate acordată unor organisme naționale și unor organizații non-profit în programe-suport pentru diverse categorii de persoane, asistarea socio-educaţională a grupurilor dezavantajate, diferitele proiecte de recuperare psihologică şi reintegrare socială, proiecte de educație urbană etc.

Alături de implicarea socială a membrilor corpului academic, merită menţionată contribuţia experţilor noştri la elaborarea, fundamentarea și / sau implementarea unor politici publice și strategii sectoriale la nivel internațional sau național în domeniile noastre de activitate (politici educaționale, sociale etc.). Expertiza membrilor facultăţii a fost valorificată într-o multitudine de astfel de documente și inițiative, precum dezvoltarea Cadrului de Referinţă al Curriculumului Naţional, a politicilor de formare a personalului didactic sau a strategiilor de integrare socio-educaţională a persoanelor cu cerinţe educative speciale etc.

În cadrul facultății funcționează și Direcţia de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă.

Direcția oferă programele de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (studii universitare de licenţă) şi Management educaţional, Consiliere şcolară şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie (studii universitare de masterat), acreditate de către ARACIS în forma IFR (învățământ cu frecvență redusă). Mai multe informații privind Direcţia de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă sunt pot si consultate pe site.

Absolvenții Facultății de Psihologie și Științele Educației pot desfășura activitate didactică în învățământul preuniversitar și universitar, activitate de cercetare în instituțiile de profil, activitate de consiliere, orientare școlară și profesională, pot oferi expertiză în laboratoarele de criminalistică și evaluare juridică, testare psihologică în transporturi, consiliere și psihoterapie (personală, de familie, de grup etc.), asistență psihologică în instituțiile din domeniul sănătății și al asistenței sociale, consultanță psihologică în organizațiile guvernamentale, nonguvernamentale sau private, asistență psihologică în sport, expertiză psihologică în laboratoarele instituțiilor militare, marketing educațional, activități de consultanță și evaluare de programe, expertiză în proiectarea și implementarea curriculum-ului, asistență psihopedagogică și socială, terapie logopedică etc.

ACTUALITATE

GALERIE FOTO

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.