Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Decan
Prof. univ. dr. Doru Buzducea
doru.buzducea@gmail.com

Prodecan
Prof. univ. dr. Gabriel Jderu
gjderu@yahoo.com

Prodecan
Conf. univ. dr. Valentina Rujoiu
valentinarujoiu@yahoo.com

Prodecan
Lect. univ. dr. Smaranda Witec
smaranda.witec@gmail.com

Prodecan
Conf. univ. dr. Darie Cristea
darie.c.cristea@gmail.com

Departamentul de Sociologie
Prof. univ. dr Liviu Chelcea – director de departament
liviu.chelcea@sas.unibuc.ro

Departamentul de Asistenţă Socială
Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Dan – director de departament
adrian.dan@sas.unibuc.ro

Secretariat
Monica Badea – Secretar șef
mon.badea@gmail.com
office@sas.unibuc.ro
+4021-312.17.91
+4021.311.21.68

Site web:
sas.unibuc.ro

Adresă
Str. Schitu Măgureanu 9, sector 1, București

Str. Panduri nr. 90, sector 5, București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a cunoscut o creștere explozivă în ultimii ani, în mod special prin dezvoltarea învățământului la nivel de master și doctorat.

Susținerea organizatorică a acestei creșteri s-a făcut prin mărirea spațiului de învățământ, concret prin extinderea clădirii facultății: noua clădire oferă un spațiu de învățământ ce dublează spațiul anterior.

În prezent, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială formează specialişti în ştiinţele sociale prin cele patru programe de licență ale sale, Sociologie, Asistență Socială, Resurse Umane și Antropologie, 14 programe de master (2 ani) şi programe de doctorat, la care sunt înscrişi în perioada de stagiu peste 120 de doctoranzi la zi şi la fără frecvenţă.

Cercetarea aplicată este reprezentată de cele opt centre de cercetare, în care colaborează profesori, masteranzi și doctoranzi: Centrul de Studii Europene asupra Ocupării Forței de Muncă și Politicilor Sociale, Centrul de Cercetare a Structurilor și Proceselor Sociale, Centrul de Geopolitică și Antropologie Vizuală, Centrul pentru Vârsta a Treia, Centrul de Studii Media și Noi Tehnologii de Comunicare, Centrul pentru Politici de Securitate Regională, Prevenirea și Combaterea Drogurilor și Criminalității, Centrul de Cercetări în Resurse Umane, Management și Marketing, Centrul de Cercetare și Inovație în Servicii Sociale.

Cooperarea cu instituţiile din ţară şi din afara ţării este încurajată prin organizarea şi dezvoltarea programelor internaţionale educaţionale şi de cercetare, dintre care un loc prioritar îl ocupă programul Erasmus.

Transferul creditelor academice face posibilă mobilitatea internaţională interuniversitară a studenţilor şi a profesorilor, mobilitate ce reprezintă calea cea mai scurtă spre transformarea facultăţii într-o instituţie inovatoare.

Absolvenții Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială pot lucra în institute pentru sondarea opiniei publice, departamente de resurse umane, administrație publică și politici publice, organizații nonguvernamentale, învățământ preuniversitar și universitar, agenții și programe europene de dezvoltare, relații publice, cercetare științifică academică, mass-media și publicitate, direcții de asistență socială și servicii specializate (școli, spitale, penitenciare, ministere etc.), asistența grupurilor de risc, în organizații cu programe de dezvoltare comunitară, pot desfășura activități de tip consiliere și protecție a victimelor, pot oferi asistență și consiliere școlară, consiliere psiho-socială etc.

ACTUALITATE

GALERIE FOTO

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.