Învățământ cu frecvență redusă și la distanță

Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii și organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, master, doctorat.

Programele de studii universitare de licență se pot organiza la următoarele forme de învățământ:

 1. cu frecvență (IF)
 2. cu frecvență redusă (IFR)
 3. la distanță (ID)

Programele de studii universitare de master se pot organiza la următoarele forme de învățământ:

 1. cu frecvență (IF)
 2. cu frecvență redusă (IFR)

Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învățământ cu frecvență (IF).

Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare-învățare-evaluare dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar a studenților/cursanților cu cadrele didactice de predare, cât și utilizarea unor mijloace de predare/pregătire specifice învățământului la distanță.

Învățământul la distanță (ID) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice care oferă studenților/cursanților posibilitatea de a opta personal asupra locului și timpului în care să se instruiască. Învățământul la distanță, denumit și educație la distanță, eLearning sau online learning, este caracterizat prin separarea fizică a cadrelor didactice și studenților în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea student-cadru didactic și student-student. Un program de studii la forma de învățământ la distanță poate fi oferit integral la distanță sau poate fi o combinație de activități educaționale la distanță și față în față desfășurate în instituția de învățământ superior (Blended Learning). Cursurile organizate la distanță pot utiliza o gamă variată de metode, tehnologii și resurse de instruire și comunicare, cum ar fi: conferințe video/audio, tehnici web mediate de internet, materiale de studiu în format digital sau tipărit.

Învățământul la distanță (ID) și învățământul cu frecvență redusă (IFR) sunt forme alternative de învățământ prin care se asigură posibilitatea de formare inițială, de perfecționare sau de conversie profesională a unor largi categorii de cetățeni în diferite domenii.

Studiile de licență la formele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță se desfășoară pe o durată de 3-4 ani și corespund unui număr cuprins între 180 și 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT.

Diplomele și certificatele de studii universitare eliberate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile legii, pentru aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ absolvită, sunt echivalente.

Pot organiza programe de studii universitare la formele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță numai instituțiile de învățământ superior care au acreditat programul de învățământ respectiv la forma de învățământ cu frecvență.

Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (CREDIS)

 Direcția conduce, organizează și monitorizează învățământul la distanță și cu frecvență redusă în Universitatea din București. Istoric, prin Decizia Senatului Universității din București, în mai 1999, Centrul Pilot CTI, împreună cu Centrul de Studii IDD – CSIDD, înființat prin Proiectul PHARE Multi-country Programme for Distance Education (1994 – 1999), au fost reunite în Departamentul de Învățământ la Distanță, Formare continuă și Conversie profesională – CREDIS. Din 2011 până în 2017, această structură instituțională care a condus, organizat și monitorizat învățământul la distanță (ID) și învățământul cu frecvență redusă (IFR) s-a numit Departamentul de Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă – CREDIS. În prezent, Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (CREDIS) este parte a Facultății de Psihologie și Științele educației din cadrul Universității din București.

Oferta educațională prin învățământ cu frecvență redusă cuprinde studii universitare de master iar oferta educațională prin învățământ la distanță cuprinde studii universitare de licență.

Rezultatele activității Direcției, prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale, prefigurează universitatea virtuală, componentă modernă a Universității din București.

Avantajele învățământului cu frecvență redusă și învățământului la distanță:

 • Diploma de licență / disertație a Universității din București, universitate publică de învățământ superior acreditată, având calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, oferit de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, este recunoscută de Ministerul Educației.
 • Activități de tutorat, întâlniri față în față cu cadre didactice ale Universității din București, specialiști în domeniul;
 • Acces la platforme educaționale moderne, pentru studiul suporturilor de curs, la toate disciplinele din planul de învățământ;
 • Metoda de învățământ la distanță este o metodă flexibilă ce permite respectarea ritmului propriu de învățare;
 • Totodată aveți posibilitatea de a munci și de a învăța în același timp, eliminând cheltuielile de masă și cazare necesare în alte sisteme de învățământ;
 • Metode interactive de predare – învățare – evaluare;
 • Suport pedagogic continuu, asigurat de cadre didactice, formate ca experți în ID prin programe internaționale;
 • Comunicare, cu managerii de an și de programe de studii;
 • Consiliere și suport în probleme de învățare și probleme administrative.

Taxa de studii include materialele suport de curs, întâlniri tutoriale (întâlniri față în față) și examinări.

Anul universitar 2021-2022

CICLUL DE STUDIIFACULTATEASPECIALIZAREA/PROGRAMUL DE STUDIIFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNTDOMENIUL DE LICENŢĂ/MASTER
LicențăFacultatea de DreptDreptIDDrept
LicențăFacultatea de GeografieGeografia turismuluiIDGeografie
LicențăFacultatea de IstorieIstorieIDIstorie
LicențăFacultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiComunicare și relații publiceIDȘtiințe ale comunicării
LicențăFacultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiJurnalismIDȘtiințe ale comunicării
LicențăFacultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiPublicitateIDȘtiințe ale comunicării
LicențăFacultatea de LitereComunicare și relații publiceIFRȘtiințe ale comunicării
LicențăFacultatea de Matematică și InformaticăInformaticăIDInformatică
LicențăFacultatea de Psihologie și Științele EducațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarIDȘtiințe ale educației
LicențăFacultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăIDAsistență socială
MasterFacultatea de Matematică și InformaticăBaze de date și tehnologii softwareIFRInformatică
MasterFacultatea de Psihologie și Științele EducațieiManagement educaționalIFRȘtiințe ale educației

Documente

» Învățământ cu frecvență redusă și la distanță

CONTACT
Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă

Director Programe de Studii
Lect. univ. dr. Cristian Bucur
E-mail: cristi.bucur@credis.unibuc.ro

Director Dezvoltare Instituțională
Lect. univ. dr. Beatrice Almășan
E-mail: beatrice.almasan@credis.unibuc.ro

Secretar șef
Mihaela Nicula
E-mail: mihaela.nicula@credis.unibuc.ro

Website: https://credis.unibuc.ro/

Secretariat
+4 021 311 09 37 – Școlaritate
+4 021 315 80 95
+4 021 311 09 79
+4 0723 273 347 (0723 CREDIS)

Fax:
+4021-315.80.96

Programul cu publicul:
Luni-Joi: 12:00 – 14:00
Vineri: 11.00 – 13.00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, corp CREDIS, biroul 105, Sector 5, 050107

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services