Studii Universitare de Licență

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (la Focșani)AIF18075
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)APIF18075
MarketingMarketingAIF180150
Științe administrativeAdministrație publicăAIF180250
Cibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAPIF18075
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
BiologieBiochimieAIF180
100
BiologieBiologieAIF180120
Știința mediului Ecologie și protecția mediului AIF18060
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
ChimieBiochimie tehnologică AIF18040
ChimieChimieAIF18075
ChimieChimie medicală APIF18035
ChimieChimie farmaceutică APIF18035
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Drept DreptAIF240600
Drept DreptAID240400
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Filosofie FilosofieAIF180180
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
FizicăFizicăAIF18050
FizicăFizică (în limba engleză) AIF18040
FizicăFizică informaticăAIF18050
FizicăFizică medicală AIF18050
Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24048
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică APIF24050
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Geografie Cartografie AIF180100
Geografie Geografia turismului AIF180200
Geografie Geografia turismului AID180100
Geografie Geografia turismului (la Focșani) AIF18030
Geografie Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
Geografie GeografieAIF180150
Geografie Planificare teritorialăAIF180100
Geografie Hidrologie şi meteorologieAIF18080
Ştiinţa mediului Geografia mediuluiAIF180120
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
GeologieGeologieAIF18060
Inginerie geologicăGeofizicăAIF24060
Inginerie geologicăInginerie geologică AIF240120
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
IstorieIstoria arteiAIF18060
IstorieIstorieAIF180250
IstorieIstorieAID18050
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europeneAIF180150
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AIF180120
Științe ale comunicării Comunicare și relații publiceAID18075
Științe ale comunicării JurnalismAIF180130
Științe ale comunicării JurnalismAID18050
Științe ale comunicării PublicitateAIF18075
Științe ale comunicării PublicitateAID18050
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Limbă și literatură Limba și literatura neogreacă – Limba și literatura modernă (catalană/ coreeană/ engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză) / Limba și literatura latină/ Limba și literatura română
AIF18030
Limbă și literatură Limba și literatura rromani – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română
AIF18020
Limbă și literatură Limbă și literatură modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) – Limba și literatura coreeană
AIF18025
Limbă și literatură Limbă și literatură modernă (arabă/ bulgară / cehă / chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) – Limba și literatura catalană

AIF18030
Limbă și literatură
Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ polonă/ portugheză/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română
AIF180850
Limbă și literatură
Limba și literatura suedeză – Limba și literatura modernă (engleză/ germană/ neerlandeză/ franceză/ spaniolă/ italiană/ portugheză/ catalană/ rusă/ persană/ hindi/ coreeană)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română
APIF18035
Limbă și literatură
Filologie clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă veche)
AIF18050
Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/ germană/ spaniolă/ italiană/ rusă/ cehă/ polonă/ slovacă/ croată)
AIF180270
Limbi moderne aplicate
Traducere și interpretare (engleză; franceză; germană; italiană; spaniolă; rusă)
AIF180180
Studii culturale
Studii americane

AIF18050
Studii culturale
Studii iudaice
AIF18030
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă)/ Limba și literatura latină AIF180400
Limbă și literatură Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ portugheză/ rusă) / Limba şi literatura latină AIF18075
Studii culturale EtnologieAIF18060
Studii culturale Studii europene AIF180120
Științe administrative Asistență managerială și administrativă AIF18075
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AIF180130
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AIFR18075
Științe ale comunicării Științe ale informării și documentării AIF18060
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
InformaticăInformaticăAIF180300
InformaticăInformaticăAID18075
MatematicăMatematicăAIF18075
MatematicăMatematică-Informatică AIF180125
MatematicăMatematici Aplicate AIF180100
Calculatoare și tehnologia informațieiTehnologia InformațieiAIF240100
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
PsihologiePsihologieAIF180300
PsihologiePsihologie - Științe cognitive (în limba engleză)APIF18060
PsihologiePsihologie - Științe cognitiveAPIF180120
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AIF180120
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AID180125
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) AIF18050
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) AIF18050
Științe ale educației Pedagogie AIF18070
Științe ale educației Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
Științe ale educației Psihopedagogie specială AIF18090
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Asistență socială Asistență socială AIF180350
Asistență socială Asistență socială AID180100
Sociologie AntropologieAIF180100
Sociologie Resurse umane AIF180200
Sociologie Sociologie AIF180400
SociologieSociologie (în limba engleză)APIF180100
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Științe politice Studii de securitate AIF180100
Științe politice Științe politice AIF180200
Științe politice Științe politice (în limba engleză) AIF180150
Științe politice Științe politice (în limba franceză) AIF18060
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) AIF180100
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
TeologieTeologie baptistă asistență socială AIF18030
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Arte vizuale Artă sacră AIF18060
TeologieTeologie ortodoxă asistență socială AIF18050
TeologieTeologie ortodoxă didactică AIF18060
TeologieTeologie ortodoxă pastorală AIF240200
TeologieTeologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia) APIF24050
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
TeologieTeologie romano-catolică asistență socială AIF18050
TeologieStudii religioase AIF18050

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services