fbpx

Studii Universitare de Master

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020– 2021

Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii românăIF120
Consultanţă în afaceri românăIF120
Business Consulting englezăIF120
Behavioural Economics englezăIF120

Domeniul de studii - Științe administrative

Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă ManagerialăromânăIF120
Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor UmaneromânăIF120
Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului AdministrativromânăIF120
Administrarea Politicilor Publice în Uniunea EuropeanăromânăIF120
Managementul CrizelorromânăIF120

Domeniul de studii - Marketing

Marketingul strategic si managementul vinzarilorromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Biologie

Biochimie şi biologie moleculară românăIF120
Biologie medicalăromânăIF120
NeurobiologieromânăIF120
Genetică aplicată și biotehnologieromânăIF120
Microbiologie aplicată și imunologieromânăIF120
Biochimie clinică aplicată englezăIF120
Laborator medicalromânăIF
Bioinformatică medicalăromânăIF120
Applied biochemistry and molecular biologyenglezăIF

Domeniul de studii - Știința Mediului

Managementul integrat al capitalului natural*românăIF120
Sustenability of socio-ecological systems*englezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Chimie

Chimia materialelor avansate
englezăIF120
Chimia medicamentelor şi produselor cosmeticeromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Drept

Achizitii publice, concesiuni, parteneriat public-privatromânăIF60
Arbitrajul internationalenglezăIF60
Carieră judiciarăromânăIF60
Drept internaţional publicromânăIF60
Drept privat românăIF60
Dreptul afacerilorromânăIF60
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industrialeromânăIF60
Dreptul Uniunii Europene
românăIF60
Dreptul urbanismului și al amenajarii teritoriuluiromânăIF60
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilorfrancezăIF60
Ştiinţe penaleromânăIF60
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Filosofie

Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţiiromânăIF120
Filosofie analitică englezăIF120
Filosofie, politica si economie/Philosophy, politics and economicsenglezăIF120
Istoria şi circulaţia ideilor filosoficeromânăIF120
Istoria şi filosofia ştiinţeiromânăIF120
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionaleromânăIF120
Studii europene şi etica relaţiilor internaţionaleromânăIF120

Domeniul de studii - Sociologie

Comunicare interculturală
englezăIF120
Management interculturalenglezăIF120

Domeniul de studii - Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)englezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Fizică

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii / Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applicationsenglezăIF120
Fizica materialelor avansate si nanostructuri / Physics of advanced materials and nanostructuresenglezăIF120
Fizică medicalăromânăIF120
Fizica mediului şi a polimerilor ecologiciromânăIF120
Fizică teoretică şi computaţională/Theoretical and computational physicsenglezăIF120
Optică, laseri şi aplicaţiiromânăIF120
Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)românăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Geografie

Climatologie şi resurse de apăromânăIF120
Dezvoltare teritoriala inteligenta românăIF120
Geodemografie si vulnerabilitati socio teritorialeromânăIF120
Geografie aplicată şi dezvoltare regionalăromânăIF120
Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru
românăIF120
Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitateromânăIF120
Managementul dezastrelor românăIF120
Managementul resurselor şi activităţilor turisticeromânăIF120
Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi ruraleromânăIF120
Sisteme informaţionale geograficeromânăIF120

Domeniul de studii - Știința Mediului

Evaluarea integrată a stării mediului
românăIF120
Politici de mediu pentru dezvoltare durabilăromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Inginerie Geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor mineraleromânăIF120
Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)românăIF120
GeofizicăromânăIF120
Geofizică aplicată/Applied geophysicsenglezăIF120
Inginerie geologică şi geotehnică ambientalăromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Istorie

Experimente ale modernitățiiromânăIF120
Interfeţe culturale în preistorie şi antichitateromânăIF120
Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul:
Filosofie)
românăIF120
Istoria comunismului în RomâniaromânăIF120
Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec XIX - XXI)românăIF120
Istoria şi practica relaţiilor internaţionaleromânăIF120
Istorie şi politică militară în România secolelor XIX - XXIromânăIF120
Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporanăromânăIF120
Politică şi societate în secolul al XX-learomânăIF120
Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)românăIF120

Domeniul de studii - Relații Internaționale și studii europene

Tehnici diplomaticeromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Științe ale comunicării

Campanii de comunicare in publicitate si relatii publiceromânăIF120
Comunicare corporativăromânăIFR120
Comunicare și resurse umaneromânăIF120
Jurnalism politicromânăIF120
Jurnalism tematicromânăIF120
Jurnalism tematicromânăIFR120
Managementul instituţiilor mass-mediaromânăIF120
Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, developpement, societefrancezăIF120
Media, comunicare publică şi globalizareenglezăIF120
Producţie multimedia şi audio-videoromânăIF120
Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării
românăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Filologie

Cultura şi limbajul organizaţiilor europeneromânăIF120
Formarea interpreţilor de conferinţăromânăIF120
Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţiienglezăIF120
Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţiromânăIF120
Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvisticeromânăIF120
Studii americaneenglezăIF120
Studii culturale balcaniceromânăIF120
Studii culturale britaniceenglezăIF120
Studii est asiaticeromânăIF120
Studii franceze şi francofonefrancezăIF120
Traducere specializată şi studii terminologiceromânăIF120
Traducerea textului literar contemporanenglezăIF120
Traductologie latino romanicăromânăIF120
Studii Hispanice
spaniolăIF120

Domeniul de studii - Studii culturale

Studii culturale Slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de EstromânăIF120
Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu
domeniul: Filologie)
românăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Științe ale comunicării

Consultanţă şi expertiză în publicitateromânăIF120
Gestionarea informaţiei în societatea contemporanăromânăIF120
Modele de comunicare şi relaţii publiceromânăIF120

Domeniul de studii - Științe administrative

Managementul informației și al documentelorromânăIF120

Domeniul de studii - Filologie

Cultură şi civilizaţie ebraicăromânăIF120
Didactici ale disciplinelor filologiceromânăIF120
Etnologie, antropologie culturală şi folclorromânăIF120
Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii româneromânăIF120
Studii literareromânăIF120
Teoria şi practica editării
românăIF120

Domeniul de studii - Studii culturale

Cultură şi politică în context european şi internaţionalromânăIF120
Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)
românăIF120
Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)românăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Informatică

Algoritmi și bioinformaticăromânăIF120
Baze de date şi tehnologii WEBromânăIF120
Baze de date şi tehnologii WEBromânăIFR120
Inginerie softwareromânăIF120
Inteligenţă artificialăromânăIF120
Programare declarativăromânăIF120
Sisteme distribuiteromânăIF120
Securitate și logică aplicatăromânăIF120

Domeniul de studii - Matematică

Algebră, geometrie și criptografieromânăIF120
Algebră, geometrie și criptografie/Algebra, Geometry and CryptographyenglezăIF120
Analiză matematică si aplicatiiromânăIF120
Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)românăIF120
Matematici financiare, analiză matematică și modelare matematicăromânăIF120
Probabilități și statistică în finanțe și științeromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Psihologie

Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţionalromânăIF120
Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familieiromânăIF120
Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personalăromânăIF120
Psihologia muncii, transporturilor si serviciilorromânăIF120
Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizare comportamentalăromânăIF120
Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionaleromânăIF120
Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeuticăromânăIF120
Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umaneromânăIF120
Psihotraumatologie şi asistare psihologică
românăIF120
Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane
românăIF120

Domeniul de studii - Științe ale Educației

Consiliere şcolarăromânăIFR120
Consiliere şcolară şi dezvoltarea cariereiromânăIF120
Educatie presecundara. Politici si strategii de dezvoltareromânăIF120
Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)românăIF120
Formarea formatorilorromânăIF120
Învățare, inovare și coaching în educațieromânăIF120
Management educaţional (București)românăIFR120
Management educaţional (Buzău)
românăIF120
Management educaţional (Focșani)românăIF120
Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale
românăIF120
Mentoratul în educațieromânăIF120
Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului)românăIF120
Psihopedagogia şcolii incluziveromânăIF120
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţieromânăIFR120
Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei)românăIF120
Terapia logopedică în procesele de comunicareromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Asistență Socială

Consiliere în asistenţa socialăromânăIF120
Grupuri de risc şi servicii sociale de suport
românăIF120
Managementul serviciilor sociale şi de sănătateromânăIF120
Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguriromânăIF120
ProbaţiuneromânăIF120

Domeniul de studii - Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regionalăromânăIF120
Cercetare în sociologie/ Research in sociologyenglezăIF120
Cercetare sociologică avansată
românăIF120
Devianţă socială şi criminalitateromânăIF120
Managementul resurselor umaneromânăIF120
Politici publice şi management în administraţia publicăromânăIF120
Sociologia consumului şi marketingromânăIF120
Sondaje de opinie, marketing şi publicitateromânăIF120
Studii de securitateromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Științe Politice

Politică comparatăenglezăIF120
Politică europeană şi româneascăromânăIF120
Politica în Europa. State, frontiere şi societăţifrancezăIF120
Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi europeanromână/francezăIF120

Domeniul de studii - Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Relaţii internaţionaleromânăIF120
Studii europeneromânăIF120
Afaceri publice internaționale/International Public Affairs
englezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Teologie

Teologie baptistăromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Teologie

Artă sacră în contemporaneitateromânăIF120
Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodoxromânăIF120
Doctrină şi cultură creştinăromânăIF120
Exegeză şi ermineutică biblicăromânăIF120
Istorie şi tradiţie creştinăromânăIF120
Pastoraţie şi viaţă liturgică românăIF120
Teologia şi misiunea socială a bisericii
românăIF120
Turism și patrimoniu religiosromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Teologie

Asistenţa socială a bisericii
românăIF120
Comunicare biblică şi eclesialăromânăIF120
Patrimoniu creștin europeanromânăIF120

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services