Studii Universitare de Master

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023– 2024

Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii românăIF120
Consultanţă în afaceri românăIF120
Business Consulting englezăIF120
Consultanţă în afaceri/ Business consultingenglezăIF120
Economie comportamentală/ Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)englezăIF120
Administrarea afacerilor/ Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)englezăIF120

Domeniul de studii - Științe administrative

Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă ManagerialăromânăIF120
Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor UmaneromânăIF120
Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului AdministrativromânăIF120
Administrație și Politici Publice în Uniunea EuropeanăromânăIF120
Managementul CrizelorromânăIF120
Managementul Achizițiilor PubliceromânăIF120
Managementul Informației și al documentelorromânăIF120
Politici publice pentru domeniile energiei, schimbărilor climaterice și sustenabilității / Public policy for energy, climate change and sustainabilityenglezăIF120

Domeniul de studii - Marketing

Strategii de marketing online şi managementul vânzărilorromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Biologie

Biochimie şi biologie moleculară românăIF120
Biologie medicalăromânăIF120
NeurobiologieromânăIF120
Genetică aplicată și biotehnologieromânăIF120
Microbiologie aplicată și imunologieromânăIF120
Biochimie Clinică Aplicată englezăIF120
Laborator medicalromânăIF120
Bioinformatică medicalăromânăIF120
Applied Biochemistry and Molecular BiologyenglezăIF120
Applied Bioinformatics for Life Science englezăIF120

Domeniul de studii - Știința Mediului

Managementul integrat al capitalului naturalromânăIF120
Sustenability of socio-ecological systemsenglezăIF120
Geomatică avansată pentru cercetarea mediului / Advanced Geomatics for Environmental ResearchenglezăIF120
Evaluarea integrată a stării mediuluiromânăIF120
Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilăromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Chimie

Chimia materialelor avansate
englezăIF120
Chimia medicamentelor şi produselor cosmeticeromânăIF120
BiomoleculeromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Drept

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privatromânăIF60
Arbitrajul internaționalenglezăIF60
Carieră judiciarăromânăIF60
Drept internaţional publicromânăIF60
Drept privat românăIF60
Dreptul afacerilorromânăIF60
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industrialeromânăIF60
Dreptul Uniunii Europene
românăIF60
Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriuluiromânăIF60
Dreptul şi guvernanţa afacerilor europene şi internaţionalefrancezăIF60
Ştiinţe penaleromânăIF60
Drept fiscalromânăIF60
Drept economic europeangermanăIF60
Dreptul noilor tehnologiienglezăIF60
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Filosofie

Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţiiromânăIF120
Filosofie și gândire criticăromânăIF120
Filosofie analitică/ Analytic PhilosophyenglezăIF120
Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economicsenglezăIF120
Ştiinţe cognitive (Mind the Brain!)/ Cognitive Science (Mind the Brain!)* englezăIF120
Istoria şi circulaţia ideilor filosoficeromânăIF120
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionaleromânăIF120
Consiliere filosoficăromânăIF120

Domeniul de studii - Istorie

Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Istorie)românăIF120

Domeniul de studii - Sociologie

Comunicare şi studii interculturale/ Communication and Intercultural StudiesenglezăIF120
Management intercultural / Intercultural Management englezăIF120

Domeniul de studii - Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)englezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Fizică

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii românăIF120
Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applicationsenglezăIF120
Fizica materialelor avansate si nanostructuri românăIF120
Fizică medicalăromânăIF120
Fizica mediului şi a polimerilor ecologiciromânăIF120
Fizică teoretică şi computaţionalăromânăIF120
Theoretical and computational physicsenglezăIF120
Optică, laseri şi aplicaţiiromânăIF120
Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)românăIF120
Fizica mediului și a materialelor ecologice / Environmental Physics and Eco-Friendly MaterialsenglezăIF120
Fotonică, plasmă și laseri / Photonics, Plasma and LasersenglezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Geografie

Climatologie şi resurse de apăromânăIF120
Dezvoltare teritorială inteligentăromânăIF120
Geodemografie și vulnerabilități socio-teritorialeromânăIF120
Geografie aplicată şi dezvoltare regionalăromânăIF120
Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru
românăIF120
Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitateromânăIF120
Managementul dezastrelor românăIF120
Managementul resurselor şi activităţilor turisticeromânăIF120
Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi ruraleromânăIF120
Sisteme informaţionale geograficeromânăIF120

Domeniul de studii - Știința Mediului

Evaluarea integrată a stării mediului
românăIF120
Managementul integrat al capitalului naturalromânăIF120
Politici de mediu pentru dezvoltare durabilăromânăIF120
Sustenabilitatea sistemelor socioecologice / Sustenability of SocioEcological SystemsenglezăIF120
Geomatică avansată pentru cercetarea mediului / Advanced Geomatics for Environmental ResearchenglezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Inginerie Geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor mineraleromânăIF120
Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)românăIF120
Geofizică aplicată/Applied geophysicsenglezăIF120
Inginerie geologică şi geotehnică ambientalăromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Istorie

Experimente ale modernitățiiromânăIF120
Interfeţe culturale în preistorie şi antichitateromânăIF120
Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul:
Filosofie)
românăIF120
Istoria comunismului în RomâniaromânăIF120
Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec XIX - XXI) (interdisciplinar cu domeniul: Jurnalism)românăIF120
Istoria şi practica relaţiilor internaţionaleromânăIF120
Istorie şi politică militară în România secolelor XIX - XXIromânăIF120
Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporanăromânăIF120
Politică şi societate în secolul al XX-learomânăIF120
Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)românăIF120
Istorie globală și relații internaționalăromânăIF120
Societate, stat, război în secolele XVIII-XXromânăIF120
Științele antichității, medievistică și arheologieromânăIF120

Domeniul de studii - Relații Internaționale și studii europene

Afaceri punblice internaționale / International Public Affairsromânăengleză120
Relații internaționaleromânăIF120
Studii europeneromânăIF120
Tehnici diplomaticeromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Științe ale comunicării

Campanii de comunicare în publicitate și relații publiceromânăIF120
Consultanță și expertiză în publicitateromânăIF120
Jurnalism și comunicare politicăromânăIF120
Comunicare și resurse umaneromânăIF120
Gestionarea informației în societatea contemporanăromânăIF120
Jurnalism tematicromânăIFR120
Managementul instituţiilor mass-mediaromânăIF120
Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, developpement, societefrancezăIF120
Publicitate și comunicare digitală / Advertising and digital CommunicationenglezăIF120
Modele de comunicare și relații publiceromânăIF120
Producţie multimedia şi audio-videoromânăIF120
Advertising and Digital CommunicationenglezăIF120
Cercetare aplicativă în Științele ComunicăriiromânăIF120
Modă, Publicitate, ConsumromânăIF120
Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI) (interdisciplinar cu domeniul: Istorie)românăIF120
Domeniul fundamental
Denumirea programelor de studii
Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile
FilologieCultura şi limbajul organizațiilor europene
română-engleză; franceză; germană; spaniolă
IF120
FilologieCultură și civilizație ebraică
românăIF120
FilologieDigitalizarea în științe umaniste / Digital Humanities
englezăIF120
FilologieLimba rusă aplicată. Tehnici de traducere
rusăIF120
FilologieLingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii englezăIF120
FilologieMaster de studii hispanice / Máster de estudios hispánicosspaniolăIF120
FilologieMaster european pentru formarea interpreților de conferințăromână - engleză; franceză; germană; spaniolăIF120
FilologieSpaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi
românăIF120
FilologieStrategii comunicaţionale şi interculturale, literare şi lingvisticegermanăIF120
FilologieStrategii comunicaţionale şi interculturale, literare şi lingvisticeromânăIF120
FilologieLingvistică teoretică și aplicatăromânăIF120
FilologieStudii americaneenglezăIF120
FilologieStudii culturale balcaniceenglezăIF120
FilologieStudii culturale britaniceenglezăIF120
FilologieStudii est-asiatice
românăIF120
FilologieStudii franceze şi francofone francezăIF120
FilologieStudii literareromânăIF120
FilologieTeoria și practica edităriiromânăIF120
FilologieTraducere specializată și studii terminologiceromână - engleză;
franceză; germană;
spaniolă
IF120
FilologieTraducerea textului literar contemporanenglezăIF120
FilologieTraductologie latino-romanică
românăIF120
Studii culturale (interdisciplinar cu: Filologie)
Studii religioase. Texte şi tradiţii
românăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Filologie

Studii LiterareromânăIF120
Studii Avansate în Lingvistică - structura și funcționarea limbii româneromânăIF120
Didactici ale Disciplinelor FilologiceromânăIF120
Teoria și Practica Editării
Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor
Cultură și Civilizație Ebraică

Domeniul de studii - Științe ale comunicării

Modele de Comunicare și Relații PubliceromânăIF120
Consultanță și Expertiză în Publicitate
Gestionarea Informației în Societatea Contemporană

Domeniul de studii - Studii culturale

Cultură și Politică în Context European și InternaționalromânăIF120

Domeniul de studii - Științe administrative

Managementul Informației și al DocumentelorromânăIF120

Domeniul de studii - Studii culturale (Interdiciplinar- Științe Umaniste și Arte)

Societate, Multimedia, SpectacolromânăIF120
Teoria și Practica ImaginiiromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Informatică

Baze de date și tehnologii softwareromânăIF/IFR120
Data ScienceenglezăIF120
Inginerie softwareromânăIF120
Artificial IntelligenceenglezăIF120
Inteligență artificialăromânăIF120
Security and Applied LogicenglezăIF120
Securitate și logică aplicatăromânăIF120
Sisteme distribuiteromânăIF120
Natural Language ProcessingenglezăIF120

Domeniul de studii - Matematică

Algebră, geometrie și criptografieromânăIF120
Algebra, Geometry and CryptographyenglezăIF120
Analiză matematică si aplicatiiromânăIF120
Advanced Studies in Mathematics englezăIF120
Matematică didacticăromânăIF120
Probabilități și statistică în finanțe și științeromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Psihologie

Psihologie organizațională și managementul resurselor umaneromânăIF120
Psihologia muncii, transporturilor și serviciilorromânăIF120
Psihologia aplicată în domeniul securității naționaleromânăIF120
Sănătate ocupațională și performanța resursei umaneromânăIF120
Psihologie educațională și consiliere psihologicăromânăIF120
Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeuticăromânăIF120
Psihologia sănătății - Cercetare clinică și Optimizare comportamentalăromânăIF120
Psihologia traumei - evaluare clinică și intervenție terapeuticăromânăIF120
Psihodiagnoză, psihoterapie experențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personalăromânăIF120
Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familieiromânăIF120
Psihoterapie focalizată pe emotiiromânăIF120
Terapii cognitiv-comportamentaleromânăIF120

Domeniul de studii - Științe ale Educației

Formarea formatorilorromânăIF120
Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționaleromânăIF120
Consiliere școlară și în carierăromânăIF120
Învățare, inovare și coaching în educațieromânăIF120
Didactici inovative în învățământul primarromânăIF120
Psihopedagogia școlii incluziveromânăIF120
Terapia logopedică în procesele de comunicareromânăIF120
Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)românăIF120
Educație timpurie (interdiscilinar cu domeniul Psihologie)românăIF120
Management educațional românăIF120
Management educațional - filiala BuzăuromânăIF120
Management educațional - filiala FocșaniromânăIF120
Mentoratul în educațieromânăIF120
Pedagogii alternative și artă teatrală în educațieromânăIF120
Management educaționalromânăIFR120
Mentoratul în educațieromânăIF120
Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)românăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Asistență Socială

Consiliere în asistența socialăromânăIF120
Grupuri de risc și servicii sociale de suportromânăIF120
Managementul serviciilor sociale și de sănătateromânăIF120
Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguriromânăIF120
ProbațiuneromânăIF120

Domeniul de studii - Sociologie

Cercetare sociologică avansatăromânăIF120
Managementul resurselor umaneromânăIF120
Antropologie, dezvoltare comunitară și regionalăromânăIF120
Cercetare în sociologie / Research in sociologyenglezăIF120
Devianță socială și criminalitateromânăIF120
Politici publice și management în administrația publicăromânăIF120
Sociologia consumului și marketingromânăIF120
Sondaje de opinie, marketing și publicitateromânăIF120
Studii de securitateromânăIF120
Management intercultural / Intercultural ManagementenglezăIF120
Comunicare și studii interculturale / Communication and Intercultural StudiesenglezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Științe Politice

Politică comparatăenglezăIF120
Politica în Europa. State, frontiere şi societăţifrancezăIF120
Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi europeanromână/francezăIF120

Domeniul de studii - Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Relaţii internaţionaleromânăIF120
Studii europeneromânăIF120
Tehnici diplomaticeromânăIF120
Afaceri publice internaționale/International Public Affairs
englezăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Teologie

Teologie baptistăromânăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Teologie

Artă sacră în contemporaneitateromânăIF120
Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodoxromânăIF120
Doctrină şi cultură creştinăromânăIF120
Exegeză şi ermineutică biblicăromânăIF120
Istorie şi tradiţie creştinăromânăIF120
Pastoraţie şi viaţă liturgică românăIF120
Teologia şi misiunea socială a bisericii
românăIF120
Turism și patrimoniu religiosromânăIF120
Managementul economic și administrarea unităților bisericești românăIF120
Spiritualitate creștină și viață sănătoasă românăIF120
Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predareForma de învățământNumărul de credite de studii transferabile

Domeniul de studii - Teologie

Asistenţa Socială a Bisericii
românăIF120
Comunicare Biblică şi EclezialăromânăIF120
Patrimoniu Creștin EuropeanromânăIF120

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services