Universitatea din București, demersuri pentru atragerea cercetătorilor străini: UB primește finanțare PNRR pentru 6 proiecte din axa I8

Universitatea din București, demersuri pentru atragerea cercetătorilor străini: UB primește finanțare PNRR pentru 6 proiecte din axa I8

Marți, 23 mai 2023, au fost semnate, în prezența profesorului Marian Preda, Rectorul Universității din București, și a domnului Sebastian Burduja, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, finanțările pentru 6 proiecte de cercetare cu participare internațională, depuse de Universitatea din București în axa I8 a componentei 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

La ceremonia de semnare a finanțării proiectelor au luat parte și coordonatorii internaționali ai proiectelor de cercetare.

Axa I8 vizează dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare și face parte din Componenta C9: suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

Astfel, scopul acestei axe este reprezentat de „atragerea resursei umane înalt specializate din afara României în vederea recuperării decalajelor pe care România le înregistrează față de media UE şi faţă de țările din regiune”, iar unul dintre obiectivele vizate de implementarea proiectelor finanțate în axa I8 amintim „adoptarea Cartei Europene a cercetătorilor şi a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor de către entităţile care efectuează activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare, componente ale sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare”.

În plus, axa I8 își propune și să susțină cercetătorii de excelență pentru stimularea participării în competiţiile programului cadru Orizont Europa al Uniunii Europene, dar și să dezvolte cercetarea fundamentală românească, prin atragerea şi implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creşterii vizibilității internaționale sitemului naţional CDI reflectat prin creşterea numărului de publicaţii cu înalt impact internaţional, precum şi prin creşterea numărului de cereri de brevete/brevete EPO, USPTO, JPO sau obținute în alte ţări UE şi OECD.

Despre proiectele câștigate de UB prin PNRR I8

Proiectul Climate- and tectonics-related surface processes in the Southern Carpathians and Northern Balkan Mountains. A geochronological approach at different timescales – ChronoCaRP urmărește analiza influenței oscilațiilor climatice asupra evoluției pe termen lung a reliefului din Sud-Estul Europei (ultimii 25.000 de ani) prin crearea unor seturi de date geocronologice și paleo-climatice de înaltă calitate științifică, folosind o abordare cantitativă multi-disciplinară în studiul senzitivității mediilor alpine din Carpații Meridionali și munții din Nordul Peninsulei Balcanice (Rila și Pirin). Alături de reconstituirea detaliată a extinderii ultimei glaciațiuni și a dinamicii formelor de relief după deglaciere, proiectul propune folosirea tehnicilor moderne de analiză a arhivelor sedimentare în vederea identificării schimbărilor de paleoclimat și mediu, precum și realizarea unei cronologii a teraselor Dunării bazată pe tehnici moderne de cartare și vârste absolute, pentru cuantificarea rolului tectonicii în evoluția regiunii.

Acest proiect este coordonat de Zsófia Ruszkiczay-Rüdiger.

Proiectul Noi molecule pentru investigarea rolului lipidelor în celule (ProLip) propune dezvoltarea și să validarea unor metode inovatoare pentru vizualizarea diverselor clase de lipide în celule și țesuturi, prin combinarea sintezei organice cu biochimia și biologia moleculară. Anticipăm că noile metode propuse vor avea un impact major, în descifrarea rolului biologic al lipidelor, în diagnosticul tulburărilor lipidice și în descoperirea de noi terapii care țintesc această importantă clasă de molecule biologice. Lipidele sunt molecule biologice diverse din punct de vedere chimic, cu roluri esențiale în structura celulelor, producția și stocarea energiei biologice, reglare metabolică și comunicare intercelulară. Deși metabolismul lipidic este relativ bine înțeles, în prezent nu dispunem de metode pentru vizualizarea microscopică de mare rezoluție a lipidelor in vivo.

Acest proiect este coordonat de Adrian Șalic.

Proiectul The Life of the Heart: Phenomenology of Body and Emotions propune o nouă abordare a problemei emoțiilor și a sediului trupesc al acestora, mobilizând resursele conceptuale ale filosofiei fenomenologice, ale psihopatologiei fenomenologice și ale teologiei fenomenologice, care acordă un rol central experienței la persoana întâi. Articulând aceste trei moduri de a descrie emoțiile în dimensiunea lor trupească – în opoziție cu concepția cognitivistă tradițională, care pretinde că numai creierul guvernează material corpul și care promovează o înțelegere pur formală și funcțională a cunoașterii –, proiectul nostru susține că inima, în calitatea ei de complex trupesc și emoțional care nu se reduce la cordul fiziologic, face posibilă o vastă și elementară experiență a sinelui, înțeles ca subiect întrupat și conștient de sine.

Acest proiect este coordonat de Natalie Depraz.

Proiectul Blue Justice and Just Transformation: far-fetched concepts for Romania’s marine protected sites? – JUST4MPA urmărește să identifice modul în care principalele strategii de conservare ale României și ale Uniunii Europene au trecut sau nu cu vederea justiția socială, cu consecințe care pot împiedica efectele socio-ecologice benefice. Proiectul pornește de la premisa că din procesul de căutare a unor noi resursel naturale exploatabile a rezultat transformarea oceanelor în noi frontiere, dând naștere unor concepte precum Blue Economy și Blue Growth, care deseori elimină cerințele ecologice și sociale. Astfel, există un risc tot mai mare ca adoptarea necontrolată a acestor concepte să accentueze nedreptățile în modul în care este accesat mediul marin și beneficiile acestuia sunt împărțite.

Acest proiect este coordonat de Priscila Fabiana Macedo Lopes.

Proiectul Complex modelling of multiple land degradation processes in Europe. Towards an integrative scientific framework for sustainable land management across the continent își propune o analiză științifică integratoare a proceselor multiple din mediile agricole europene, prin considerarea simultană a 12 procese majore de degradare: eroziunea hidrică, eroziunea eoliană, pierderea carbonului organic din sol, salinizarea solurilor, acidifierea solurilor, compactarea solurilor, dezechilibrele nutrienților din sol, poluarea solurilor cu pesticide, poluarea solurilor cu metale grele, degradarea vegetației, declinul apelor subterane și ariditatea.

Proiectul prezintă o importanță deosebită prin originalitatea analizelor de multi-degradare (care vor fi efectuate în premieră la nivel continental), prin modelarea unui numar mare de procese de degradare, dar și prin scara spațială analizată, care se întinde de-a lungul terenurilor agricole din 40 de țări europene. În același timp, proiectul este relevant și prin importanța practică pentru politicile actuale europene, care intersectează degradarea terenurilor și care urmăresc controlul acestei probleme majore de mediu și asigurarea securității alimentare pe continent.

Într-un context mai larg, multi-degradarea terenurilor este o problemă de dimensiuni globale, fiind studiată la nivel planetar de către Prăvălie Remus, într-o lucrare valoroasă publicată în colaborare cu directorul acestui proiect de cercetare. Mai multe detalii privind această tematică de mare actualitate pot fi consultate aici.

Acest proiect este coordonat de Borrelli Pasquale.

Proiectul Ambient and Resolution-Enhanced Miniature Atomic Sensing for exploration of lab-on-a-chip magnetism and magnetic resonance imaging – AREMAS va produce magnetometre integrate cu cip cu distanță mică până la sursă, care funcționează aproape de limita de „rezoluție energetică” pentru un senzor bazat pe spin la scară mm. Proiectul va crea o nouă paradigmă pentru studiul proceselor microfluidice cu RMN și magnetometre și va stimula noi aplicații ale RMN în științe. Imagistica prin rezonanta magnetica (MRI, RMN) este un subiect interdisciplinar cu aplicații larg răspândite în sănătate, fizică și chimie și inginerie. Implementările la scară microfluidice/ lab-on-chip-(LoC-) ale acestor tehnici sunt motivate de necesitatea de a corela între comportamentul micro- și macro-sistemelor.

Acest proiect este coordonat de Michael Tayler.

SECŢIUNE ACCESIBILIZATĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DE VEDERE

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services