fbpx

Universitatea din București, partener în proiectul „INTER-ASPA”

Universitatea din București, partener în proiectul „INTER-ASPA”


Universitatea din București, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (INCD – ICPA), coordonează proiectul INTER-ASPA („INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante– Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană” – INTER-ASPA «PN-III-1.2-PCCDI-2017-0721».

Echipa proiectului este coordonată de prof. dr. Radu Lăcătușu de la INCD pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA, director de proiect. Mai multe despre cum a luat naștere proiectul, activitățile și rezultatele de până acum, dar și cât de importante sunt astfel de acțiuni în societatea actuală ne va spune domnul lect. univ. dr. Virgil Iordache, director adjunct al proiectului INTER-ASPA şi responsabil din partea Universităţii din București

Reporter: Vă rugăm să ne povestiți pe scurt cum a luat ființă proiectul INTER-ASPA.

Virgil Iordache: Caracterul inovativ pe plan internațional al metodologiei științifice a proiectului INTER-ASPA e rezultatul unor cercetări anterioare. Pe de o parte, este vorba de o fundamentare a abordării integrate venind din domeniului filosofiei științei relevante care a permis găsirea unor „punți” solide de comunicare între vocabularele și metodologiile specifice diferitelor discipline, iar pe de altă parte, este vorba de verificarea în practică a diferitelor soluții operaționale acumulate de-a lungul a zece ani în proiecte implementate în parteneriat, ceea ce a dus la o metodologie de modelare integrată a proceselor socio-ecologice.

R: Vă rugăm să ne ajutați să înțelegem de ce este important un astfel de proiect? Ce impact au acțiunile și rezultatele proiectului din punct de vedere științific, dar mai ales din punct de vedere socio-economic?

V.I: Ideea de a crea niște ecosisteme de inovare pe teme strategice de cercetare în România pentru a reduce costurile de tranzacție dintre instituții și a crește eficiența producerii și transferului cunoașterii este foarte bună.

Din punct de vedere științific proiectul nostru produce cunoaștere despre așa numite efecte la distanță, rezultate din cuplarea între procese locale (și acțiunile manageriale asociate lor) prin intermediul unor procese de scară mai mare, de obicei hidrologice (asociate corpurilor de apă de suprafață sau subteran) sau atmosferice. De multe ori externalitățile negative suportate într-un loc se pot cumula de la mai multe cauze, asociate unei populații de organizații aflate la distanță. Ca să separi cauzele și să aloci responsabilități e nevoie de înțelegerea proceselor, a felului cum ele se cuplează ca să producă efectele, a ponderii fiecărei cauze (o înțelegere preferabil sub formă matematică), dar și de un sistem de monitoring care să permită validarea modelelelor în fiecare situație în parte. Capitalul de cunoaștere și de date poate fi furnizat organizațiilor din arenele de acțiune respective pentru a le susține deciziile de cooperare, dar nu este suficient pentru a induce o cooperare efectivă pentru gestionarea mai bună a mediului, pot să nu existe stimulente pentru acțiune, oamenii pot să nu aibă încredere că merită să acționeze, sunt factori legați de capitalul social, capitalul simbolic, reglementări etc. De aceea, în proiect avem și un pachet de lucru de analiză și dezvoltare instituțională.

R: Conceptul/tehnologiile/rezultatele prevăzute în proiect au potențialul de a influența viața de zi cu zi? Vor avea cetățenii o viață mai bună în urma implementării proiectului INTER-ASPA?

V.I: Cetățenii pot avea o viață mai bună ca rezultat al proiectului INTER-ASPA prin servicii de mediu care susțin managementul integrat al resurselor naturale și prin funcționalitatea mai bună a arenelor de acțiune în care se iau deciziile de cooperare pentru managementul resurselor naturale.

În ce privește primul aspect, proiectul dezvoltă servicii în stadiile de maturizare tehnologică TRL 2-4 din nouă stadii, ultimul fiind cel de producție efectivă și utilizare operațională. Aceasta corespunde dovedirii fezabilității și începerii demonstrării utilității tehnologiilor și serviciilor de management al mediului respectiv.

În ce privește al doilea aspect, va fi esențială punerea în practică a rezultatelor cercetării de analiză și dezvoltare instituțională, pentru care cooperăm strâns cu Divizia de Științe Sociale a ICUB, cercetări care includ și o componentă de cercetare prelegislativă pe lângă cea referitoare la politici și programe care să stimuleze cooperarea pentru monitoring și management integrat.

R: Ce demersuri credeți că ar mai fi utile în acest proces de administrare inteligentă și durabilă a resurselor și ecosistemelor?

V.I: Sunt doi factori constrângători majori care ar trebui deblocați. Primul factor este legat de buna guvernanță în general, nimeni nu poate să aștepte o administrare inteligentă și durabilă doar în zona de interes pentru INTER-ASPA, ca o oază într-o lume unde lucrurile stau altfel.

Al doilea factor este legat de fluxul de resurse financiare pentru cercetare fundamentală. Cunoașterea fundamentală cu privire la procese naturale abiotice și biologice caracteristice capitalului natural românesc și componentelor sale, cea despre funcționarea populațiilor de organizații care interceptează resursele, le procesează și le consumă, a întregului lanț de la producție la consum, și cea despre cuplajele dintre procese naturale și socio-economice este cu totul insuficientă pentru a susține un management inteligent. Fluxurile financiare sunt orientate preponderent către managementul efectiv și către cercetarea aplicativă, ceea ce în absența disponibilității cunoașterii fundamentale le face și pe acestea, în special pe primul, ineficiente.

R: Ce credeți că poate face fiecare dintre noi pentru a contribui la utilizarea durabilă a resurselor și îmbunătățirea stării actuale a ecosistemelor?

V.I: La nivel personal fiecare poate încuraja acele organizații despre care există informații publice că sunt responsabile în ce privește relația cu mediul, poate avea practici de consum compatibile cu o presiune mai mică asupra mediului și poate susține educața potrivită a tinerelor generații fără ideologizarea problemei, într-un fel compatibil cu orice perspectivă.

La nivel civic ar putea să ceară servicii publice de calitate în orice fel de domeniu și în mod special cunoaștere științifică produsă de oameni calificaţi la standardele internaţionale. Pentru a putea influenţa percepţia oamenilor asupra ştiinţei e nevoie de un prestigiu câştigat prin activităţi academice specifice didactice şi de cercetare, dar şi de o notorietate care nu se poate obţine decât comunicând în societatea civilă prin canalele specifice. Cred că există o datorie a oamenilor de ştiinţă să intervină folosind aparatul teoretic specializat în momentele în care probleme de competenţa fiecăruia sunt pe agenda publică.

 Mesajele coordonatorilor de proiect

Am conceput împreună în echipa de coordonare mesaje către publicul larg ca modele de responsabilitate și de bune practici. Mesajele pun accentul pe faptul că servim prin cercetare cetățenii și contribuie la condițiile ca cercetarea mediului și managementul eficient al acestuia să fie percepute cât mai sus în lista de priorități publice. Credem că o astfel de comunicare publică și o mare transparență a procesului de producție a rezultatelor trebuie să existe în toate proiectele care sunt finanțate din bani publici și în particular a celor din domeniul mediului.

Prof. Dr. Daniel Scrădeanu, Responsabil din partea Universităţii din București pentru proiectele componente legate de apa subterană

„Resursele de apă subterană sunt de o importanță strategică majoră pentru viitorul României. Schimbările climatice ne arată zi de zi acest adevăr. Universitatea din București și comunitatea hidrogeologilor români vin cu experiența și pragmatismul inginerilor din acest domeniu alături de colegi din chimie și biologie. Personal sunt bucuros că există astfel de oportunități de coloborare inter-disciplinară cum sunt cele furnizate de acest proiect.”

_______________________________

Prof. Dr. Dan Cogălniceanu, Responsabil Universitatea Ovidius din Constanța

„Diversitatea biologică generează servicii ecosistemice fără de care omenirea nu ar putea supraviețui. Intrucât componentele vii ale mediului sunt în permanentă interacțiune cu cele abiotice, este necesară o abordare integrată a rolului populațiilor cheie dintr-o perspectivă ecosistemică. Este necesară pentru asistarea deciziilor despre felul cum gestionăm capitalul natural. Grupul nostru de la Universitatea Ovidius din Constanța este interesat de studiul importanţei componentelor biodiversităţii în furnizarea de bunuri şi servicii ecologice şi în implementarea unui management adecvat şi durabil al acestora. INTER-ASPA ne oferă oportunitate să contribuim la rezolvarea problemelor de mare compexitate ale gestionării mediului.”

_______________________________

Prof. Dr. Călin Baciu, Responsabil Universitatea Babeș-Bolyai

„Procesele de interfață dintre apele subterane și cele de suprafață sunt de o importanță foarte mare pentru înțelegerea circuitelor biogeochimice și dificil de caracterizat cu rigurozitate și în special la nivel de modelare matematică. Faptul că o bună cunoaștere a lor e necesară pentru managementul bazinelor hidrografice, în special al celor afectate de surse majore de poluare, ne obligă la un efort organizat nu doar în cadrul unor proiecte izoltate de cercetare, ci de-a lungul unor programe inter-instituționale reflectate în agende comune de cercetare.

O astfel de abordare e posibilă numai în parteneriate complexe, iar Universitatea Babeș-Bolyai apreciază existența acestui cadru instituțional de cooperare și contribuie cu experiența și potențialul pe care îl deține la toate aspectele, de la cercetare la formarea resursei umane și la proiectarea instrumentelor specifice de asistare a deciziilor.”

_______________________________

CS1 Ion Stelian, Responsabil Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată, „Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” al Academiei Române

„Ceea ce mi se pare cel mai dificil în acest domeniu din perspectiva unui matematician este să transferi informațiile esențiale dintr-un domeniu științific în altul. Fiecare crede că este esențial ceea ce e în domeniu lui, în timp ce din perspectiva modelării matematice lucrurile pot să stea altfel. Apoi, în toată această discuție inter-disciplinară un câștig real ar fi dacă fiecare cercetător ar înțelege că te raportezi la alte discipline nu ca să imporți metode, de exemplu să folosești metode hidrologice în ecologie, ci ca să îți explici fenomenele ecologice sau legate de sol pe baza unor cauze pe care numai hidrologia le poate conceptualiza. Nu în ultimul rând, ar fi de un real folos matematicii dacă am reuși proiecte inter-disciplinare să modelăm procese, nu doar să facem statistici sumare, să înțelegem legitățile naturii, fenomenul în desfășurare, dinamica lui, ca să putem simula, nu doar să ne limităm la descrieri bazate pe observații. Un monitoring al mediului de folos ar trebuie să furnizeze date prin care să modelăm procesele implicate în producerea de servicii și resurse naturale.

Pentru ca toate dezideratele menționate să fie atinse este de mare folos dialogul inter-disciplinar, disponibilitatea oamenilor să își însușească un vocabular minim din alte discipline pentru a putea formula împreună corect problemele pe care apoi specialistul în matematică aplicată le are de rezolvat. Am găsit această deschidere la un grup de cercetători din câteva instituții încă de acum 10-15 ani și mă bucur că lucrurile au evoluat în bine, pas cu pas. Acum suntem în etapa constituirii unui sistem informațional, modele și date, de care utilizatorii resurselor naturale vor beneficia. INTER-ASPA va evolua și se va consolida ca un pol de excelență regională în domeniul modelării integrate a proceselor din mediu.”

_______________________________

Prof. Dr. Ștefania Iordache, Responsabil Universitatea Valahia din Târgoviște

„La Universitatea Valahia din Târgoviște avem o importantă experiență în cercetarea poluării atmosferice. Contribuim la proiectul INTER-ASPA în problema deloc simplă a modelării proceselor de evapotranspirație de la scara indivizilor biologici până la cea a bazinelor hidrografice. Aplicațiile relevante sunt atât în domeniul generic al caracterizării unor servicii ecosistemice, cât și, mai specific, în cel al agriculturii și controlului efectelor schimbărilor climatice.

Formarea tinerilor deschiși unei abordări inter-disciplinare e o prioritate pentru o universitate tânără și dinamică așa cum e a noastră, drept pentru care găzduim și vrem să facem o tradiție și din școala de vară dedicată modelării inter-disciplinare a proceselor de interfață dintre apă, aer, sol și plante.”

_______________________________

CS1 Dr. Dumitru Murariu, Responsabil Institutul de Biologie din București al Academiei Române

„Ca membru corespondent al celui mai important forum de consacrare științifică pot spune că oamenii sunt resursa cea mai importantă pentru bunul mers al unei țări. În INTER-ASPA lucrează împreună cercetători din mai multe generații. Sunt bucuros să văd cum experiența acumulată prin multe eforturi se împletește cu dinamismul cercetătorilor aflați la mijlocul carierei lor și stimulează dezvoltarea celor tineri.

Institutul de Biologie din București este liderul național în domeniul conservării naturii și are contribuții majore la înțelegerea multor procese prin care natura susține dezvoltarea României. Proiectul INTER-ASPA ne alătură celor mai buni specialiști ai țării în domeniile resurselor hidrologice și pedologice, miza fiind înțelegerea mai bună a consecințelor modului de utilizarea a unor resurse asupra stării altora.

Sunt convins că acest cadru de colaborare va ajuta la punerea în valoare a marelui potențial al cercetătorilor ecologi din Institutul de Biologie.”

Mai multe informații despre proiectul INTER-ASPA și rezultatele obținute până acum, pot fi consultate aici:

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services