fbpx
Schimbă-ți fotografia de copertă
mihai.bogdanandrei
Schimbă-ți fotografia de copertă
E-mail: bogdanandrei0771@gmail.com
Statusul contului acesta este Aprobat

This user has not added any information to their profile yet.

Profesor universitar doctor
Facultatea de Geografie
Geomorfologie, Pedologie, Geomatică

Absolvent al Universității din București, Facultatea de Geografie în anul 1995, a urmat studii aprofundate la aceași instituție cu specializarea Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare și amenajare regională (absolvent 1996, prima promoție). Din anul 1995 a început cariera universitară ca preparator la Facultatea de Geografie, Catedra de Geomorfologie-Pedologie, asistent din anul 1996. Doctorand în geografie cu specializarea geografie fizică a susținut în anul 2003 teza de doctorat cu tema ,, Munții din bazinul Timișului (Carpații Curburii). Studiu geomorfologic cu privire specială asupra morfodinamicii actuale și amenajării spațiului montan”, publicată în anul 2005 la Editura Universității din București. A reorganizat pe baze digitale laboratorul de teledetecție al Facultății de Geografie, fiind titular al disciplinelor de teledetecție, fotogrammetrie, analiza imaginilor. A beneficiat de stagii de bursă și specializări, în scop didactic (Liverpool Hope University College, Marea Britanie – 1999) dar și de cercetare (Universitatea din Debrecen, Ungaria – 1998, Universitatea din Salzburg, Austria 1999, Stațiunea de Cercetări Abisko a Academiei de Științe din Suedia, 2001, Universitatea din Lausanne, Elveția, 2004 și 2006, Universitatea Alcala din Spania, 2013), o bursă guvernamentală la Universtatea Joseph Fourier din Grenoble, Institutul de Geografie Alpină (2000). Este profesor invitat la Universitatea din Lausanne, Institutul de Geografie și Durabilitate, unde a susținut prelegeri (2015, 2018), a îndrumat o lucrare de absolvire (2007) și a organizat practica de teren a studenților masteranzi (2017, 2018). În anul 2004 a primit Premiul Ministerului Educației pentru coordonarea echipei României la olimpiada de geografie de la Gdynia, Polonia, precum și mai multe premii pentru articole de cercetare în reviste cotate internațional. A publicat zece cărți de autor și în colaborare, peste 16 articole integrate în baza de date ISI Web of Science.

Publicații reprezentative

Articole importante

 • Mihai, B., Savulescu, I.,Sandric, I. (2007) Change detection analysis (1986/2002) for the alpine, subalpine and forest landscape in Iezer Mountains (Southern Carpathians, Romania), Mountain Research and Development, 27,3, 250-258.
 • Sandric, I., Mihai, B., Savulescu, I., Suditu, B., Chitu, Z. (2007) Change detection analysis for urban development in Bucharest-Romania using high resolution satellite imagery, 2007 Urban Remote Sensing Joint Event, Paris, Edited By IEEE, ISBN: 1-4244-0712-5, 1-10.
 • Dobre, R., Mihai, B. Savulescu, I. (2011) The Geomorphotechnical Map: a highly detailed geomorphic map for railroad infrastructure improvement. A case study for the Prahova River Defile (Curvature Carpathians, Romania), Journal of Maps, v2011, 126-137.
 • Savulescu, I., Mihai, B. (2011) Geographic information system (GIS) application for windthrow mapping and management in Iezer Mountains, Southern Carpathians. Journal of Forestry Research: online 24.11.2011: 1-10.
 • Sandric, I., Chitu, Z., Mihai, B. Savulescu, I., 2011. Landslide Susceptibility for the Administrative Area of Breaza, Prahova County, Curvature Subcarpathians, Romania, Journal of Maps, v2011: 552-563.
 • Savulescu, I. Mihai, B. (2011) Mapping forest landscape change in Iezer Mountains, Romanian Carpathians. A GIS approach based on cartographic heritage, forestry data and remote sensing imagery, Journal of Maps, v2011, 429-446.
 • Săvulescu, I., Mihai, B. A., Vîrghileanu, M., Nistor, C., Olariu, B. (2019) Mountain Arable Land Abandonment (1968–2018) in the Romanian Carpathians: Environmental Conflicts and Sustainability Issues, Sustainability, 11 (23) 6679.
 • Mihai, B., Dobre R., Săvulescu, I. (2014) Geomorphotechnical Map for Railway Mainline Infrastructure Improvement. A case study from Romania, Geomorphologie,1, 1, 79-90.
 • Mihai, B., Săvulescu, I., Șandric, I., Chițu, Z. (2014) Integration of landslide susceptibility assessment in urban development: a case study in Predeal town, Romanian Carpathians, Area, 46, 4, 377-388.
 • Mihai, B., Nistor, C., Simion, G. (2015) Post-socialist urban growth of Bucharest, Romania – a change detection analysis on Landsat imagery (1984–2010), Acta Geographica Slovenica, 55, 1, 223-234.
 • Mihai, B., Nistor, C., Toma, L., Savulescu, I. (2016) High Resolution Landscape Change Analysis with CORONA KH-4B Imagery. A Case Study from Iron Gates Reservoir Area, Procedia Environmental Sciences, ECOSMART Conference Bucharest, 200-210.
 • Rujoiu Mare M., Mihai, B. (2016) Mapping Land Cover Using Remote Sensing Data and GIS Techniques: A Case Study of Prahova Subcarpathians, Procedia Environmental Sciences, ECOSMART Conference Bucharest, 244-255.
 • Buterez, C., Olariu, B., Mihai, B., Rujoiu Mare, M., Cruceru, I. (2016) General map of Prahova County, Romania. A new approach, Journal of Maps, v2, 1-5.
 • Nistor, C., Mihai, B., Toma, L., Cârlan, I. (2017, in press) Photogrammetric modelling for urban medieval site mapping. A case study from Curtea de Argeș, Romania, Quaestionnes Geographicae, 36(3), 2017, 59-72.
 • Mihai, B., Săvulescu, I., Rujoiu-Mare, M., Nistor, C. (2017) Recent forest cover change (2002-2015) in Southern Carpathians. A case study of Iezer Mountains, Romania, Science of the Total Environment, vol. 599-600, 2166-2174.
 • Rujoiu-Mare, M., Olariu, B. , Mihai, B. A., Nistor, C., Săvulescu, I. (2017) Land cover classification in Romanian Carpathians and Subcarpathians using multi-date Sentinel-2 remote sensing imagery, European Journal of Remote Sensing, vol. 50, 1, 496-508.
 • Nistor, C., Mihai, B.A., Toma, L., Olariu, B., Rujoiu-Mare, M. (2017) Urban landscape change in Carpathian Mountain resorts, Journal of Maps, 13,1, 101-106.
 • Cîrlan, I., Mihai, B.A., Nistor, C., Große-Stoltenberg, A. (2020) Identifying urban vegetation stress factors based on open access remote sensing imagery and field observations, Ecological Informatics, 55.

Cărți și capitole de carte

 • Mihai, B., Nedelcu, A., Buterez, C. – coordinators (2016) Judetul Prahova. Spatiu, societate, economie, mediu, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 610 p.
 • Mihai, B., Nistor, C., Săvulescu, I. (2014) Dictionar enciclopedic de teledetectie, Volumul I, Editura Universitatii din Bucuresti, 668 p, CD-ROM with imagery.
 • Mihai, B., Sandric, I., Savulescu, I., Chitu, Z. (2010) Detailed Mapping of Landslide Susceptibility for Urban Planning Purposes in Carpathian and Subcarpathian Towns of Romania, Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes on Geoinformatics and Cartography, Springer Verlag (published on Springerlink.com,), Chapter 26, pp. 417-427.
 • Mihai, B. (2009) Teledetectie. Notiuni si principii fundamentale, Editura Universitatii din Bucuresti, 190 p.
 • Mihai, B. (2008) Predeal, Poiana Brasov, chapters 4.1.4 si 4.1.5 in Resorts of national interest in the Romanian Carpathians. Nature, local communities, tourist facilities, policies for sustainable tourism, Edit. Universitara, Bucuresti, 286 p. (Ielenicz, M., Matei, E., Cianga, N., Iatu, C., Vert, C., eds.).
 • Mihai, B. (2008) Teledetectie. Notiuni generale., Ed. Credis, Bucuresti, 90 p.
 • Mihai, B. (2007) Teledetectie. Vol 1. Procesarea digitala a imaginilor, Ed. Universitatii din Bucuresti, 208 p.
 • Mihai, B. (2005) Muntii din bazinul Timisului (Carpatii Curburii). Potential geomorfologic si amenajarea spatiului montan, Ed. Universitatii Bucuresti, 410 p.
 • Ielenicz, M., Comanescu, Laura, Mihai, B., Nedelea, Al.,Oprea, R.,Patru, Ileana, Sandulache,I. (2003) Romania. Enciclopedie turistică, Ed. Corint, Bucuresti, 335 p.
 • Ielenicz, M., Comanescu, Laura, Mihai, B., Nedelea, Al.,Oprea, R.,Patru, Ileana (1999, 2003) Dictionar de geografie fizica, Ed. Corint, Bucuresti, 500 p.

Proiecte de cercetare coordonate (director de proiect, responsabil de proiect)

 • CNCSIS AT 33379/ 2004-2005
 • Analiza şi cartografierea în mediu digital a hazardelor şi riscului geomorfologic în intravilanul oraşelor montane. Studii de caz (buget total cca 5000 lei)
 • CNCSIS AT cod 147/ 2006-2007 Baza de date pentru analiza, cartografierea şi gestiunea durabilă a situaţiilor de hazard şi risc în spaţiul urban. Aplicaţii în oraşul Orşova (buget cca. 80000 lei)
 • CEEX-PCD 7042/2006-2008, MEDALP (director sau responsabil partener 1 UB) Impactul schimbarilor climatice asupra dinamicii Holocene şi actuale a mediilor alpine din Carpaţii Româneşti (buget total 64000 lei)
 • ROSA-STAR proiectul SIAFIM, 2012-2015 Satellite Image Analysis for Fire Monitoring (director de proiect), cu finantarea ESA (European Space Agency) și cofinantarea UEFISCDI. Un brevet ORDA pentru certificarea drepturilor de autor (2015).Un capitol de carte Springer, in curs de publicare. Site web http://www.ingr.ro/siafim/index.htm.
 • Grant de sponsorizare oferit de Petrotel Lukoil 2013 pentru derularea proiectului editorial Județul Prahova – monografie geografică, Editura Academiei Române (apariție 2016) – valoarea circa 2500 USD.

 

Cursuri universitare - rezumate

Teledetecție (Licență, anul I și anul II)

Cursul reunește cele mai importante noțiuni ale domeniului teledetecție, parte a geomaticii care se ocupă cu obținerea și procesarea imaginilor satelitare și aeriene. Principalele capitole sunt legate de: definirea și istoricul acestor aplicații, radiația electromagnetică și comportamentul atmosferic al acesteia, sistemele pasive de obținere a imaginilor (fotografierea aeriană, televiziunea, scanarea multispectrală, radiometria și scanarea termică) precum și cele active (radar, lidar, SONAR). Un capitol însemnat este axat pe prezentarea proprietăților imaginilor satelitare și aeriene, de la scară și signatura spectrală, la rezoluție, radiometrie,geometrie, acoperire spațială și nivelul de procesare. Sunt prevăzute noțiuni și aplicații privind interpretarea imaginilor satelitare și aeriene.

Fotogrammetrie (Licență anul II )

Sunt prezentate cele mai reprezentative noțiuni de fotogrammetrie, parte a aplicațiilor teledetecție care exploatează elementul geometric al imaginilor aeriene și satelitare. Pe lângă aspecte teoretice legate de evoluția realizărilor fotogrammetriei analogice, analitice și digitale, sunt explicate principiile de bază ale zborului fotogrammetric și lucrările specifice care au ca scop extragerea planimetriei și altimetriei necesare hărților și planurilor topografice.

Analiza imaginilor de teledetecție (Licență anul II)

Cursul continuă și dezvoltă noțiunile de teledetecție prezentate în cadrul prelegerilor din anul I la specializarea cartografie. Sunt prezentate noțiuni de bază privind analiza calitativă și cantitativă a imaginilor satelitare și aeriene, cu relevarea unor noțiuni noi cum ar fi căutarea datelor (engl. data mining) și datele mari (engl. data mining), continuate cu tehnicile de preprocesare/calibrare, îmbunătățire a imaginilor, inclusiv metodele de extragere a informațiilor geospațiale din imaginile digitale prin clasificare tematică și analiza orientată-obiect (OBIA).

Elemente de fotogrammetrie digitală (Master anul I)

Cursul detaliază într-o formulă combinată, teoretică și aplicativă, etapele procesului fotogrammetric digital, de la proiectarea și execuția zborurilor (ex. aplicație cu drona în teren) și până la reconstituirea geometriei imaginilor prin orientarea acestora, aerotriangulația digitală, generearea Modelului Numeric Altitudinal, ortocorecția și pregătirea datelor pentru exploatarea în mediu SIG.

Aplicații de teledetecție în SIG (Master anul I)

Exploatarea imaginilor satelitare multispectrale cu exemplificări pe datele Sentinel-2 MSI sau Landsat TM/ETM+/OLI este subiectul unui curs cu valențe teoretice dar mai ales practice. Sunt abordate probleme specifice caracteristicilor datelor de teledetecție, interpretării vizuale, calibrării datelor în radianță și reflectanță la teren prin corecții specifice, extragerii de informații prin diferite tehnici, dar în special prin clasificare tematică. Aplicațiile sunt legate mai ales de cartografierea acoperirii terenului, extragerea caracteristicilor vegetației prin intermediul indicilor spectrali și biofizici, detecției schimbărilor etc.

Fotogrammetrie în cartografie și cadastru (Master anul II)

Cursul prezintă valențe practice mai importante, prin orientarea problematicii către exploatarea fotogramelor aeriene în vederea producerii informațiilor geospațiale ce cuprind planimetria și altimetria hărților. Pe lângă realizarea zborului fotogrammetric cu drona în teren, sunt explicate și testate tehnici de orientare a imaginilor digitale, de mozaicare prin aerotriangulație, de modelare a suprafeței terenului și topografiei, respectiv ortocorecția.

Statistică aplicată în geomorfologie, cartografie și cadastru (Master Anul II)

Prelegerile propun o inițiere în statistica aplicată în geografia fizică și cartografie. Sunt abordate elemente de bază de geografie cantitativă cu extemple legate de formele de relief și morfodinamică, dar și cu aplicabilitate în reprezentarea cartografică a elementelor naturale și antropice ale mediului geografic. Etapele cursului vizează tehnicile de cuantificare și eșantionare, statistica descriptivă a măsurătorilor realizate în cadrul experimentelor de teren, distribuția datelor, asimetria distribuțiilor, curba normală, regresiile, seriile de timp etc. Exemplele utilizeză aplicațiile pe date vectoriale și rastere, inclusiv pe imagini satelitare multispectrale.

Metode complexe de analiză spațio-temporală (Doctorat, Anul I) -prima parte

Cursul deschide domeniul analizei avansate a datelor de teledetecție către doctoranzii cu diferite domenii de interes, atât în geografia fizică sau geografia mediului, cât și în geografia umană. Scopul este prezentarea unor tehnici de extragere a unor seturi de date cantitative în format raster sau vector din procesarea imaginilor satelitare multispectrale disponibile. Sunt abordate și posibilitatea de a identifica schimbările în acoperirea terenurilor, cu posibilitatea de a construi serii de timp consistente pentru analiza diferitelor fenomene, în contextul aplicațiilor destinate observării Pământului.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services