16PED/2017

Număr contract 16PED/2017 (Proiect experimental demonstrativ)

Domeniu 1.1. Agro-alimentare

Titlul

Tehnologie de obținere a unui stoc valoros de lostriță pentru creșterea în acvacultură și reintroducerea în mediul natural

Technology for obtaining a valuable stock of huchen for growing in aquaculture and restocking

Acronim ACVALOSTEH

Data începerii: 03/01/2017

Data încheierii: 30/06/2018

Instituții partenere

Coordonator: Universitatea din București, Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară

Partener: S.C. Danube Research-Consulting S.R.L.

Abstract

Lostrița sau somonul de Dunăre (Hucho hucho, Linnaeus, 1758) este reprezentantul familiei salmonidelor cu cea mai mare talie din România, având un potențial ridicat pentru creșterea în acvacultură datorită, în primul rând, cărnii de calitate superioară. Din cauza faptului că specia este aproape extinctă, în țara noastră, eforturile actuale se îndreaptă către dezvoltarea unor sisteme de acvacultură ca masură alternativă pentru reducerea presiunii asupra populațiilor sălbatice rămase și, totodată, pentru reintroducerea speciei în mediul natural. Obiectivul proiectului este elaborarea unei tehnologii validate de reproducere și creștere a unui stoc valoros de lostriță în scopul sporirii competitivității și profitabilității activitățiilor de acvacultură, dar și util în acțiuni de reintroducere a speciei în habitatele naturale. Atât genitorii, cât și descendenții acestora, obtinuți în prima generație ca rezultat al reproducerii controlate, în condiții artificiale, vor fi caracterizați din punct de vedere genetic și biotehnologic. De asemenea, efectul diferiților factori de stres din sistemele de acvacultură intensivă va fi evaluat la nivel fiziologic. Ca urmare, vor putea fi identificați parametrii biotehnologici și biomoleculari optimi necesari pentru îmbunătățirea adaptabilității, a ratei de creștere, respectiv pentru îmbunatățirea ratei de supraviețuire a lostriței în condiții de acvacultură. Stocul de descendenți având caracteristici biologice superioare va fi selectat în vederea exploatării sale ulterioare, dar și pentru utilizarea în cadrul unor viitoare programe de reintroducere a speciei în fostele sale habitate naturale. Noua tehnologie elaborată, de reproducere și creștere a lostriței în condiții de acvacultură, va prezenta un real potențial de crețtere a competitivității și profitabilității agenților economici.

Huchen or Danube salmon (Hucho hucho, Linnaeus, 1758) is the representative of salmonids family with the highest size from Romania, with great potential for growth in aquaculture primarily because of high meat quality. Because the species is almost extinct in our country, the current efforts look towards developing the aquaculture system as an alternative measure to reduce the pressure through overfishing and also for restocking. The project aim is to develop a validated technology for reproduction and rearing a valuable huchen stock in order to increase competitiveness and profitability of aquaculture activities, but also useful in actions of restocking the species in natural habitats. Genitors used for reproduction and their progeny obtained in the first generations as a result of the controlled cross-breeding under artificial condition will be characterized from genetic and biotechnological point of view. Also, the effect of different stress factors in intensive aquaculture system will be evaluated at physiological level. As a result, the optimum biotechnological and biomolecular parameters required for the improvement of adaptability, growth rate, respectively for increasing survival rate of huchen in aquaculture conditions will be identified. The stock with superior biological characteristics will be selected for its future exploitation, but also for use in restocking programs of former natural habitats. The new developed technology, for reproduction and rearing of huchen in aquaculture, will present a real potential to increase the profitability and the competitiveness of private companies.

Obiectivul proiectului

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unei tehnologii validate de reproducere și creștere a unui stoc valoros de lostriță (Hucho hucho, Linnaeus, 1758) în scopul creșterii competitivității și profitabilității activităților de acvacultură, dar și util în viitoare acțiuni de reintroducere a acestei specii periclitate în habitatele naturale.

The main objective of the project is the development of a validated technology for reproduction and rearing a valuable huchen (Hucho hucho, Linnaeus, 1758) stock in order to increase the competitiveness and profitability of the activities of aquaculture, and helpful for some future actions of the reintroduction of this endangered species in natural habitats.

Rezultate estimate

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

– Tehnologie validată de reproducere și creștere a lostriței în condiții de acvacultură

– Articole științifice ISI/BDI

– Comunicări la conferințe naționale/internaționale

– Rapoarte știintifice intermediare și raport științific final

– Website proiect

The estimated results of the project are:

– Validated technology for reproduction and rearing of huchen in aquaculture conditions

– ISI/BDI scientific articles

– Communications in national and international conferences

– Intermediary scientific reports and final scientific report

– Project’s website

 

Lista de personal

Nr. crt.

Instituție

Persoană

Calitatea

Poziția ocupată în cadrul proiectului

1

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Georgescu Sergiu Emil

Conferențiar universitar

Director proiect

2

DANUBE RESEARCH-CONSULTING SRL

Maereanu Marilena

IDT I – Inginer de dezvoltare tehnologică gradul I

Responsabil partener

3

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Dudu Andreea

Asistent universitar

Membru-Cercetator postdoctoral

4

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Costache Marieta

Profesor universitar

Membru-Cercetator

5

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Popa Gina Oana

Doctorand

Membru-Doctorand

6

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Florescu (Gune) Iulia Elena

Doctorand

Membru-Doctorand

7

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Burcea Alexandru

Doctorand

Membru-Doctorand

8

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Șerban Mirela

Doctorand

Membru-Doctorand

9

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Ion Claudia Nicoleta

TI – Tehnician treapta I

Membru-Tehnician

10

DANUBE RESEARCH-CONSULTING SRL

Donea Riveica

TIII – Tehnician treapta III

Membru-Tehnician


Etapa I a proiectului


DISEMINARE 2017

Articole ISI

1. Gina-Oana Popa, Andreea Dudu, Doru Bănăduc, Angela Curtean-Bănăduc, Teodora Barbălată, Alexandru Burcea, Iulia Elena (Gune) Florescu, Sergiu Emil Georgescu, Marieta Costache, 2017. Use of DNA barcoding in the assignment of commercially valuable fish species from Romania, Aquatic Living Resources, 30, 20 https://doi.org/10.1051/alr/2017018 (IF 0.448, AIS 0.500).

Articole BDI

1. Ramona Nechifor, Gina–Oana Popa, Maria Samu, Andreea Dudu, Doru Bănăduc, Marieta Costache, Sergiu Emil Georgescu, 2017. The Genetic Profiles of two Salmonid Populations from Romania Obtained through Nuclear Markers Analysis, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 50(1):74-78.

2. Gina–Oana Popa, Andreea Dudu, Luis Ovidiu Popa, Marilena Maereanu, Marieta Costache, Sergiu Emil Georgescu, 2017. DNA-Based Methods for the Identification of Huchen (Hucho hucho, Linnaeus, 1758), Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 50(1):90-94.

Prezentări la conferințe internaționale

1. R. Nechifor, G.O. Popa, M. Samu, A. Dudu, D. Bănăduc, M. Costache, S.E. Georgescu, The Genetic Profiles of two Salmonid Populations from Romania Obtained through Nuclear Markers Analysis, Book of Abstracts International Scientific Symposium “Bioengineering of Animal Resources”, Timișoara, 25-26 May 2017, p. 16.

2. G.O. Popa, A. Dudu, L. Popa, M. Maereanu, M. Costache, S.E. Georgescu, DNA-Based Methods for the Identification of Huchen (Hucho hucho, Linnaeus, 1758), Book of Abstracts International Scientific Symposium “Bioengineering of Animal Resources”, Timișoara, 25-26 May 2017, p. 11.

3. G.O. Popa, A. Burcea, I.E. Florescu, A. Dudu, D. Bănăduc, A. Curtean-Bănăduc, T. Barbălată, S.E. Georgescu, M. Costache, The applications of DNA barcoding in the assignment of commercially valuable salmonids, Proceedings of the 6th Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, 27-30 September 2017, p. 22.

4. G.O. Popa, D. Ureche, A. Burcea, I.E. Florescu (Gune), A. Dudu, S.E. Georgescu, M. Costache, The genetic diversity of some salmonids from Uz and Oituz Rivers,  Book of abstracts of Symposium „Ecology and protection of ecosystems”, The XIIth Edition, Bacau, 2-4 November 2017, p. 53-54.

5. G.O. Popa, A. Dudu, D. Bănăduc, A. Burcea, I.E. (Gune) Florescu, A. Curtean-Bănăduc, T. Barbălată, S.E. Georgescu, M. Costache, The applications of DNA barcoding in the assignment of commercially valuable salmonids and acipenserids from Romania, Book of abstracts, The 9th International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, Bucharest, 22-25 November 2017, p. 169.

 


Etapa II a proiectului


DISEMINARE 2018
 
Cărți
1. Georgescu S.E., Dudu A., Maereanu M., 2018. Lostrița, somonul Dunării – acvacultură și conservare, Editura Universităţii din Bucureşti, București, România, ISBN 978-606-16-0968-0.
Articole BDI
1. Popa G.O., Nechifor R., Burcea A., Samu M., Dudu A., Costache M., Maereanu M., Georgescu S.E., 2018, IN PRESS, SaMSTNb23 and SaMSTNb33: Emerging Markers for Growth Traits in Huchen (Hucho hucho, Linnaeus, 1758), Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 51(2).
Prezentări la conferințe
1. Popa G.O., Nechifor R., Burcea A., Samu M., Dudu A., Costache M., Maereanu M., Georgescu S.E., SaMSTNb23 and SaMSTNb33: Emerging Markers for Growth Traits in Huchen (Hucho hucho, Linnaeus, 1758), Book of abstracts, International Conference on Life Science „Bioengineering of Animal Resources”, Timișoara, 24-25 May 2018, p. 25.
CATEGORII

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services