fbpx

94BG-2016

CREŞTEREA PERFORMANŢEI/COMPETITIVITĂŢII PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE OBŢINERE DE PRODUSE INTELIGENTE CU BIOCOMPATIBILITATE ŞI PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE SUPERIOARE CU APLICAŢII COSMETO-MEDICALE

DATE GENERALE

  • Finantare : Bugetul de stat
  • Programul : PNCDI III – Programului 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare
  • Categoria de proiect :Transfer de cunoaştere la agentul economic – Bridge
  • Titlul proiectului : CREŞTEREA PERFORMANŢEI/COMPETITIVITĂŢII PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE OBŢINERE DE PRODUSE INTELIGENTE CU BIOCOMPATIBILITATE ŞI PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE SUPERIOARE CU APLICAŢII COSMETO-MEDICALE
  • Acronimul: IntAntiB
  • Contract de finantare : 94BG / 2016
  • Valoarea proiectului: 460.000 lei
  • Durata proiectului : 24 luni
  • Perioada de derulare a proiectului : 01.10.2016 – 30.09.2018
  • Contractor : Universitatea din Bucureşti
  • Director proiect : Conf. Dr. Ludmila Otilia Cinteză, telefon: 021-3055376; e-mail: ocinteza@gw-chimie.math.unibuc.ro

PARTENERI

 • Coordonator proiect
  Universitatea din Bucureşti

Bl. M. Kogălniceanu 36-46, sect. 5, Bucureşti web site: www.unibuc.ro

Director proiect – Conf. Dr. Ludmila Otilia Cinteză, e-mail: ocinteza@gw-chimie.math.unibuc.ro

 • Partener P1
  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti
  Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, web site: www.icechim.ro
  Responsabil de proiect -Dr.ing. Cristina Lavinia Nistor; e-mail: lc_nistor@yahoo.com
 • Partener P2
  S.C. Sonnenkreuz S.R.L.

Bl. Saturn, nr. 21, Braşov, www.salutifer.ro
Responsabil de proiect – Grigore Opriţa; e-mail: griogre.oprita@salutifer.ro


 REZUMAT

Scopul proiectului propus este creşterea performanţei şi competitivităţii SC Sonnenkreuz SRL prin utilizarea expertizei existente la organizaţiile de cercetare, Universitatea din Bucureşti şi INCDCP-ICECHIM, pentru dezvoltarea şi optimizarea tehnologiei moderne de producere a dispersiilor coloidale de argint, în vederea obţinerii unui produs cu proprietăţi superioare de biocompatibilitate şi activitate antimicrobiană. În vederea atingerii scopului proiectului, s-a urmărit o concordanţă deplină între necesităţile şi problemele identificate de agentul economic şi obiectivele proiectului. Se vor urmări două direcţii de inovare a produsului final şi a proceselor de fabricaţie: (i) producerea unor dispersii coloidale de Ag stabilizate cu polimeri cu activitate antibacteriană intrinsecă, pentru obţinerea unui efect sinergetic şi (ii) optimizarea tehnologiei de producere prin metoda electrochimică în condiţii de asigurare a controlului creşterii nanoparticulelor. Transferul de cunoaştere va include şi colaborarea cu agentul economic în vederea identificării posibilităţii de dezvoltare ulterioară de alte produse dermato-cosmetice şi farmaceutice pe baza dispersiilor de nanoparticule de Ag cu proprietăţi îmbunătăţite. În vederea dezvoltării sistemului de asigurare a calităţii, la agentul economic se va intensifica colaborarea dintre partenerii UB şi INCDCP-ICECHIM cu SC Sonnenkreuz SRL pentru realizarea analizelor necesare caracterizării produselor finite şi monitorizării procesului de fabricaţie. Colaborarea cu partenerul economic va fi completată de activităţile de transfer de cunoştinţe antreprenoriale către cercetătorii/doctoranzii/mastera nzii implicaţi în proiect. Dezvoltarea noului produs şi îmbunătăţirea tehnologiei vor oferi oportunităţi de pregătire practică pentru studenţii masteranzi, cu tematică complexă. Rezultatele ştiinţifice publicabile vor fi diseminate pe scară largă prin comunicări şi articole în reviste de specialitate.

 

OBIECTIVE

 • Interconectarea expertizei ştiinţifice şi tehnice a organizaţiilor de cercetare participante în proiect (UB şi INCDCP-ICECHIM), în domeniul preparării de nanomateriale cu aplicaţii bio-medicale, cu necesităţile agentului economic SC Sonnenkreuz SRL de a inova produsele pe bază de dispersii coloidale de Ag fabricate în prezent.
 • Transferul de cunoaştere de la UB şi INCDCP-ICECHIM către agentul economic, pentru îmbunătăţirea şi optimizarea dispersiilor de nanoparticule de Ag şi a tehnologiei de fabricaţie a acestora, în vederea creşterii performanţelor de biocompatibilitate şi eficacitate antimicrobiană.
 • Intensificarea cooperării dintre partenerii organizaţii de cercetare UB şi INCDCP-ICECHIM şi agentul economic SC Sonnenkreuz SRL pentru identificarea posibilităţilor de dezvoltare a unor produse cosmetice sau medicale pe baza noilor dispersii coloidale de Ag cu proprietăţi semnificativ îmbunătăţite.
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale cercetătorilor prin însuşirea principiilor de valorificare a rezultatelor ştiinţifice în strategii de dezvoltare/marketing a produselor inteligente pe bază de nanotehnologii.
 • Consolidarea pregătirii practice a studenţilor masteranzi din Universitatea din Bucureşti-UB prin stagii de practică efectuate la agentul economic, în vederea creşterii posibilităţilor de angajare şi adaptarea programei de practică la cerinţele pieţei muncii.

ETAPA 1

Interconectarea expertizei cercetărilor cu personalul agentului economic în vederea identificării nevoilor de îmbunătăţire a produselor şi tehnologiilor existente.

Perioada de derulare: 01.10.2012 – 30.12.2016

ETAPA 2

Folosirea eficientă a tehnologiei existente la agentul economic pentru găsirea de soluţii noi pentru produs îmbunătăţit în vederea optimizării noii tehnologii de obţinere. Diseminare nationala si internationala.

Perioada de derulare: 3.01.2017 – 29.12.2017

ETAPA 3

Transferul de cunoaştere către agentul economic în vederea preluării tehnologiei de fabricare a produsului imbunatatit. Diseminare natinala si internationala

Perioada de derulare: 03.01.2018 – 30.09.2018

CONTACT

 • Conf. Dr. Ludmila Otilia Cinteză

e-mail: ocinteza@gw-chimie.math.unibuc.ro


REZULTATE

ETAPA 1

 • Rapoarte de transfer

Raport de transfer privind interconectarea expertizei cercetărilor cu personalul agentului economic în vederea identificării nevoilor de îmbunătăţire a produselor şi tehnologiilor existente

Raport de transfer privind monitorizarea parametrilor de fabricaţie a dispersiilor de NP de Ag prin metoda electrochimică

Raport de transfer privind identificarea punctelor critice ale procesului de productie a dispersiilor de Ag coloidal în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor acestora şi testarea echipamentului existent în diverse condiţii de lucru

Raport de transfer privind proiectarea ştiinţifică a conceptului de produs cu proprietăţi de stabilitate şi antibacteriene îmbunătăţite

ETAPA 2

Folosirea eficientă a tehnologiei existente la agentul economic pentru găsirea de soluţii noi pentru produs îmbunătăţit în vederea optimizării noii tehnologii de obţinere. Diseminare nationala si internationala.Perioada de derulare: 3.01.2017 – 29.12.2017


REZULTATE ETAPA 2

In urma realizarii cercetarilor din aceasta etapa au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 1. a) Selectarea unor agenţi stabilizatori biocompatibili pentru creşterea stabilităţii dispersiilor coloidale.
 2. b) Selectarea unor polimeri cu activitate antimicrobiană pentru efect sinergetic
 3. c) Caracterizarea morfo-funcţională a produselor pe bază de dispersii coloidale de Ag obţinute.
 4. d) Testarea proprietăţilor de biocompatibilitate ale dispersiilor apoase de nanoparticule de argint.
 5. e) Testarea proprietăţilor antimicrobiene ale dispersiilor de argint coloidal.
 6. f) Elaborarea unei soluţii pentru procesarea eficientă a probelor neconforme, în vederea recuperării nanoparticulelor metalice cu potenţial de ecotoxicitate.
 7. g) Optimizarea parametrilor de proces (concentraţia dispersiilor de Ag coloidal, intensitatea curentului) în raport cu agenţii de stabilizare selectaţi în vederea îmbunătăţirii performanţelor produsului.
 8. h) Analiza eficacităţii monitorizării parametrilor în realizarea unor produse conforme şi cu caracteristici reproductibile.
 9. i) Testarea efectului antimicrobian pentru modelele experimentale optimizate.

Stabilitatea in timp a dispersiilor de nanoparticule de Ag preparate prin metoda electrochimica cu diversi agenti stabilizatori

Stabilitatea in timp a dispersiilor de nanoparticule de Ag preparateprin metoda electrochimica functionalizate cu polimer Chitosan

Imagine TEM a nanoparticulelor de Ag preparate prin metoda electrochimica cu stabilizator Chitosan

Variatia toxicitatii celulare a a dispersiilor de nanoparticule de Ag functie de natura stabilizatorului

Variatia activitatii antibacteriene a nanoparticulelor de Ag functie de natura stabilizatorului

Activitati suport:

 • Stagii de practica la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L. pentru masteranzi
 • Workshop de transfer de cunostinte antreprenoriale a partenerilor in proiect la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L.
 • Workshop promovare rezultate proiect

 

 • Diseminare: actualizare pagina web, 1 articol in revista ISI, 4 comunicari stiintifice.

 


ETAPA 3

Transferul de cunoaştere către agentul economic în vederea preluării tehnologiei de fabricare a produsului imbunatatit.

Perioada de derulare: 3.01.2018 – 30.09.2018

REZULTATE ETAPA 3

In urma realizarii cercetarilor din aceasta etapa au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 1. a) Validarea efectului sinergetic antibacterian, în formula propusă pentru produsul îmbunătăţit
 2. b) Testarea proprietăţilor de biocompatibilitate pentru modelele experimantale obţinute prin metoda optimizată.
 3. c) Tansferul de cunoaştere pentru analiza funcţionalităţii dispersiilor de Ag coloidal îmbunătăţite.
 4. d) Tansferul de cunoaştere la agentul economic pentru monitorizarea parametrilor procesului de fabricaţie.
 5. e) Transferul de cunoaştere la agentul economic pentru implementarea soluţiei de procesare a şarjelor neconforme..
 6. f) Validarea produsului îmbunătăţit prin certificarea proprietăţilor antimicrobiene, efectuată de către o instituţie independentă, acreditată în domeniu.
 7. g) Tansferul de cunoaştere la agentul economic pentru dezvoltarea sistemului de analiză a produsului nou îmbunătăţit în vederea întocmirii Dosarului de Avizare.

Stabilitatea in timp a dispersiilor de nanoparticule de Ag functionalizate cu polimer Chitosan preparate prin metoda electrochimica optimizată

Evaluarea biocompatibilităţii dispersiilor de nanoparticule de Ag stabilizate cu Chitosan

Citotoxicitatea NPs de Ag pe culture celulare normale de fibroblaste. Test MTT la 24 ore.

Efectul sinergetic/aditiv în activitatea antibacteriană a nanoparticulelor de Ag

în prezenţa stabilizatorului Chitosan şi a extractelor vegetale

Activitati suport:

 • Stagiu de practica la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L. pentru masteranzi
 • Workshop de transfer de cunostinte antreprenoriale a partenerilor in proiect la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L.

 

 • Diseminare: actualizare pagina web https://www.unibuc.ro/n/cercetare/94BG-2016.php, 1 comunicare stiintifica.
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services