Biroul Proceduri și Guvernanță IT&C

Biroul Proceduri și Guvernanță IT&C este structura de specialitate care asigură reglementarea, coordonarea, controlul și îndrumarea activităților și acțiunilor în domeniul IT&C pentru definirea procedurilor IT&C interne ale DIRECȚIA IT&C și interdepartamentale la nivel UB care implică DIRECȚIA IT&C, definirea procedurilor specifice guvernanței IT&C (fluxuri informaționale specifice Direcției IT&C, audit IT&C, proceduri de securitate, proceduri GDPR aplicabile în sistemele IT&C împreună și sub coordonarea expertului DPO – Data Protection Officer al UB etc.), managementul proiectelor coordonate la nivelul DIRECȚIA IT&C, identificarea nevoilor de dezvoltare în zona IT&C la nivelul entităților din UB.

     Biroul Proceduri și Guvernanță IT&C are următoarele atribuții:
(1) participă la activitățile grupurilor de lucru/comisii, intra- și interinstituționale, constituite pentru diferite acțiuni/activități în domeniul de competență;
(2) asigură managementul programelor de dezvoltare și modernizare a sistemelor IT&C din UB prin:

 • identificarea, fundamentarea și formularea propunerilor de programe și proiecte în domeniul IT&C la nivelul DIRECȚIA IT&C;
 • identificarea, fundamentarea și formularea propunerilor de programe și proiecte interdisciplinare care au o componentă semnificativă IT&C sau a căror arie de manifestare este conexă domeniului IT&C;
 • desfășurarea activităților specifice managementului de proiect pentru proiectele și contractele proprii ale DIRECȚIA IT&C, indiferent de sursa de finanțare, gestionate în cadrul DIRECȚIA IT&C;
 • identificarea și realizarea planului riscurilor majore ce pot apărea pe parcursul derulării proiectelor gestionate în cadrul DIRECȚIA IT&C;
 • identificarea riscurilor inerente asociate obiectivelor și activităților specifice DIRECȚIA IT&C și a măsurilor de diminuare a acestora;
 • supravegherea în permanență a îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate în conformitate cu contractul semnat;
 • participarea la recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor menționate în facturile emise de contractanți și la activitatea de întocmire a documentației de recepție și preluare în inventar în cadrul DIRECȚIA IT&C;
 • întocmirea și actualizare evidenței repartizării și utilizării bunurilor achiziționate, conform destinației și scopului prevăzute în program/contract din cadrul DIRECȚIA IT&C;
 • verificarea și promovarea spre aprobare a listele cu mijloace IT&C propuse pentru casare, declasare și scoatere din funcțiune, pentru DIRECȚIA IT&C, potrivit competențelor de aprobare stabilite;
 • gestionarea acordurilol-cadru/contractelor subsecvente, contractelor de furnizare/prestare bunuri și servicii din cadrul DIRECȚIA IT&C, indiferent de sursa de finanțare;
 • furnizarea asistenței în vederea negocierii contractelor ce au componente IT&C, acolo unde este cazul, și formularea de recomandări privind elaborarea proiectelor de contract;
 • întocmirea documentelor de raportare periodică privind stadiul implementării contractelor, a rapoartelor de monitorizare și evaluare a contractelor, conform procedurilor aprobate;
 • schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu structurile implicate din autorități de contractare și plăți, organismele intermediare, respectiv autoritățile de management;
 • asigură comunicarea cu DPO GDPR desemnat la nivel UB și pune în aplicare regulile specifice;
 • publicitatea acțiunilor realizate de DIRECȚIA IT&C;
 • evaluarea și monitorizarea stadiului îndeplinirii măsurilor asumate de DIRECȚIA IT&C, a obiectivelor din cadrul proiectelor planificate;
 • participarea la acțiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri și altele asemenea organizate în țară și în afara țării de către operatori economici și/sau alte persoane juridice, la inițiativa acestora, cu aprobarea conducerii DIRECȚIA IT&C;
 • elaborarea, promovarea și actualizarea periodică a procedurile specifice activității DIRECȚIA IT&C;
 • raportarea periodică, lunar, trimestrial, semestrial, anual, și/sau la solicitarea directorului IT&C, a stadiului implementării sarcinilor, atribuțiilor de serviciu, analizelor și statisticilor solicitate.

Camelia MUCICĂ – Șef Birou

Nicoleta DUMITRU – referent de specialitate

Alina GEORGESCU – Referent de specialitate – manager proiect

Florin GHEORGHIU – Referent de specialitate

CONTACT

Director
Anca ILEANA

Contact

Pentru a contacta Directia IT&C vă rugăm să folosiți următoarele mijloace:

1. Pentru conturile de email instituționale blocate sau care nu pot fi accesate de către angajații UB folosiți adresa email.angajat@unibuc.ro, punând în CC adresa de email instituțională a șefului ierarhic superior și specificând în corpul mesajului Entitatea UB în cadrul căreia sunteți angajat și orice informație pe care o considerați utilă pentru a putea fi identificat la nivelul Direcției IT&C ca angajat;

2. Pentru conturile de email instituționale blocate sau care nu pot fi accesate de către studenții UB, vă rugăm să vă adresați la secretariatul facultății;

3. Pentru orice solicitare venită din partea unui angajat sau student din cadrul UB, vă rugăm să folosiți aplicația HelpDesk UB  https://helpdesk.unibuc.ro. Accesarea acestui serviciu se face folosind contul de email instituțional MS365;

4. Persoanele din afara UB se pot adresa Direcția IT&C la adresa contact@it.unibuc.ro.

Adresă:
Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 3, camera 315, 050663, Sector 5, București

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services