Serviciul Infrastructură IT&C

         Serviciul Infrastructură IT&C are următoarele atribuții:

 • elaborează Strategia IT&C la nivelul UB pentru infrastructura hardware, networking și de securitate;
 • implementează Strategia IT&C a UB pe zona educațională, de cercetare și de administrare, pentru infrastructura hardware, networking și de securitate;
 • gestionează Data Center-ul UB prin întreţinerea, administrarea, monitorizarea bunei funcţionări şi evaluarea necesarului de echipamente IT&C, inclusiv prin elaborarea de
  referate de necesitate şi fundamentări de buget;
 • utilizează metodologii şi instrumente standardizate și proceduri specifice DIRECȚIA IT&C pentru zona pe care o adresează;
 • colaborează cu toate entitățile UB la elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii HW, NW și de Securitate;
 • coordonează, evaluează, elaborează, avizează și propune conducerii DIRECȚIA IT&C activitățile de extindere și modernizare a infrastructurii HW, NW și de Securitate la
  nivelul UB;
 • propune investiții în domeniul IT&C, participă la fundamentarea proiectelor și programelor pe linie de HW, NW și de securitate, comunicații voce/date și la elaborarea strategiilor în domeniu, în conformitate cu obiectivele strategice la nivelul DIRECȚIA IT&C;
 • contribuie la procesul de elaborare, implementare, mentenanță și sustenabilitate a componentelor IT&C din zona HW, NW și de Securitate din proiectele IT&C ale UB;
 • pregătește bugetarea specifică achizițiilor din zona HW, NW și de Securitate, oferă informații tehnice specifice pentru activitatea de întocmire a caietelor de sarcini cu componente IT&C;
 • coordonează activitatea de gestionare a echipamentelor IT&C din zona HW, NW și de Securitate din dotarea IT&C a UB;
 • face propuneri pentru perfecționarea pregătirii în domeniul IT&C a angajaților UB;
 • asigură suportul tehnic IT&C pentru personalul din cadrul UB, dacă activitatea depășește competențele personalului din cadrul Biroului Help Desk;
 • colaborează cu facultățile și departamentele de specialitate din UB în vederea asigurării suportului tehnic și informatic necesar desfășurării bunei organizări în domeniul IT&C pentru zona HW, NW și de securitate;
 • asigură suport pentru implementarea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • validează soluțiile IT&C din cadrul propunerilor de proiecte elaborate de UB, pentru proiectele care includ achiziționarea, dezvoltarea sau implementarea de soluții informatice;
 • oferă suport pentru integrarea componentelor IT&C din zona HW, NW și de Securitate din proiectele UB în infrastructura UB;
 • elaborează cerințe tehnice specifice IT&C pentru produsele/serviciile din zona HW, NW și de Securitate ce urmează a fi achiziționate;
 • asigură specialiști IT în comisiile de evaluare pentru etapele de evaluare tehnică ale procedurilor de achiziție din zona HW, NW și de Securitate;
 • asigură specialiști IT în comisiile de recepție pentru etapa de recepție a produselor și serviciilor informatice achiziționate de UB din zona HW, NW și de Securitate;
 • asigură managementul activității de comunicații telefonice;
 • elaborează și supune aprobării conducerii DIRECȚIA IT&C proiecte de norme, metodologii de lucru, instrucțiuni și normative privind exploatarea echipamentelor și terminalelor, întreținerea și depanarea acestora în cadrul UB;
 • participă la elaborarea soluțiilor și avizarea unor soluții tehnice, împreună cu specialiști IT din entitățile UB, precum și, după caz, la recepția lucrărilor din competența DIRECȚIA IT&C;
 • asigură managementul flotelor de abonați ficși și mobili în rețele publice de telefonie, pentru UB;
 • coordonează, pe domeniul tehnic, aspecte legate de funcționarea și implementarea serviciilor ce fac obiectul acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente de furnizare a serviciilor de HW, NW, securitate, telefonie fixă și mobilă încheiate la nivelul UB;
 • colaborează cu furnizorii de infrastructură IT&C și de telefonie fixă și mobilă în conformitate cu prevederile reglementărilor și protocoalelor în vigoare, pentru asigurarea necesarului de comunicații pentru UB;
 • coordonează activitățile de elaborare a documentațiilor tehnice utilizate pentru a participă la aplicarea strategiei și a politicilor de dezvoltare a sistemelor de detecție efracție, supraveghere perimetrală și control acces, pentru UB;
 • elaborează și supune aprobării conducerii DIRECȚIA IT&C normele interne privind protecția sistemelor IT&C;
 • asigură comunicarea cu DPO GDPR desemnat la nivel UB și pune în aplicare regulile specifice;
 • monitorizează respectarea condițiilor de securitate informațională;
 • asigură derularea auditului infrastructurii IT&C;
 • asigură recepția pentru echipamentele IT&C contractate prin DIRECȚIA IT&C și livrate;
 • pune la dispoziție informații, rapoarte, situații, centralizatoare ale echipamentelor și aplicațiilor implementate în UB;
 • asigură participarea la acțiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri sau evenimente organizate în țară și în afara țării de către operatori economici și/sau alte persoane juridice, la inițiativa acestora, cu aprobarea conducerii DIRECȚIA IT&C.

Structura organizatorică

Marian ANCUȚA – Șef Serviciu

Bogdan Sorin ION – Inginer de sistem

Virgiliu ANTONESCU – Tehnician echipamente de calcul și rețele

 Eugen Adrian ȘTEFAN– referent de specialitate

Marian STROE – Referent de specialitate 

Cătălin PASCU – Inginer de sistem

Alexandru Mihai BORDIANU – Referent

Theodor Florin BOZAN – Șef birou

Cezar CĂZĂNESCU – Administrator patrimoniu 

Cristian NICOLAE Administrator patrimoniu

Adrian Titus FLOREA – Tehnician echipamente de calcul și rețele 

CONTACT

Director
Anca ILEANA

Contact

Pentru a contacta Directia IT&C vă rugăm să folosiți următoarele mijloace:

1. Pentru conturile de email instituționale blocate sau care nu pot fi accesate de către angajații UB folosiți adresa email.angajat@unibuc.ro, punând în CC adresa de email instituțională a șefului ierarhic superior și specificând în corpul mesajului Entitatea UB în cadrul căreia sunteți angajat și orice informație pe care o considerați utilă pentru a putea fi identificat la nivelul Direcției IT&C ca angajat;

2. Pentru conturile de email instituționale blocate sau care nu pot fi accesate de către studenții UB, vă rugăm să vă adresați la secretariatul facultății;

3. Pentru orice solicitare venită din partea unui angajat sau student din cadrul UB, vă rugăm să folosiți aplicația HelpDesk UB  https://helpdesk.unibuc.ro. Accesarea acestui serviciu se face folosind contul de email instituțional MS365;

4. Persoanele din afara UB se pot adresa Direcția IT&C la adresa contact@it.unibuc.ro.

Adresă:
Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 3, camera 315, 050663, Sector 5, București

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services