Comisiile Senatului Universității din București

Senatul stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a Universității şi a Consiliului de Administrație.

Comisiile permanente ale Senatului sunt:

Consiliul Științific are ca principal obiectiv controlul activității de cercetare științifică a Universității din București în ceea ce privește organizarea, funcționarea și dezvoltarea instituțională a acesteia.

Membrii Consiliului Științific

Prof. univ. dr. Andrei PĂUN – Președinte
Facultatea de Matematică și Informatică

Prof. univ. dr. Marian Zulean
Facultatea de Administrație și Afaceri

Prof. univ dr. Marieta Costache
Facultatea de Biologie

Prof. univ. dr. Victor David
Facultatea de Chimie

Conf. univ dr. Mihai Răzvan Niță
Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Lucian Petrescu
Facultatea de Geologie și Geofizică

Prof. univ. dr. Raluca Radu
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Prof. univ. dr. Rodica Zafiu
Facultatea de Litere

Prof. univ. dr. Ileana Mihăilă
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Prof. univ. dr. Cătălin Nedelcea
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Prof. univ. dr. Adrian Dan
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Student Florin Bîlea
Facultatea de Biologie

Comisia de Avizare a Concursurilor Didactice verifică îndeplinirea corectă și conformă cu legislația și Regulamentele proprii ale Facultăților în vigoare, a standardelor, procedurilor, termenelor, avizelor și principiilor comune, obligatorii pentru garantarea transparenței și a calității în organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

Membrii Comisiei de Avizare a Concursurilor Didactice

Prof. univ dr. Cristian TĂLÂNGĂ – Președinte
Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Otilia Zărnescu
Facultatea de Biologie

Prof. univ. dr. Virgil Băran
Facultatea de Fizică

Prof. univ. dr. Victor Mocanu
Facultatea de Geologie și Geofizică

Lect. univ. dr. Valentin Vîlcu
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Conf. univ. dr. Gabriel Horațiu Decuble
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Prof. univ. dr. Florin Verza
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Prof. univ. dr. Liviu Chelcea
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Prof. univ. dr. Nicușor Beldiman
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Prof. univ. dr. Alina Stoica
DEFS

Student Ana – Maria Mălișcă
Facultatea de Istorie

Comisia de Avizare a Programelor de Studii are sarcina de a controla dacă programele de studii elaborate de diferite departamente și facultăți ale Universității din București răspund cerințelor în materie, prevăzute de toate reglementările în vigoare, indiferent de nivelul acestora și, potrivit rezultatelor controlului, sarcina de a acorda avizul.

Membii Comisiei de Avizare a Programelor de Studii

Prof. univ. dr. Luminița ROȘCA – Președinte
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Conf. univ. dr. Anca Monica Ardeleanu
Facultatea de Administrație și Afaceri

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc
Facultatea de Biologie

Prof. univ. dr. Lucian Ion
Facultatea de Fizică

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu
Facultatea de Filosofie

Prof. univ. dr. Liliana Dumitrache
Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Florentina Nițu
Facultatea de Istorie

Lect. univ. dr. Mugurel Zlotea
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Conf. univ. dr. Elena Tîrziman
Facultatea de Litere

Conf. univ. dr. Cristian Voica
Facultatea de Matematică și Informatică

rof. univ. dr. Cătălina Ulrich-Hygum
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Prof. univ. dr. Gabriel Jderu
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Conf. univ. dr. Victor Rizescu
Facultatea de Știinte Politice

Conf. univ. dr. David Pestroiu
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Prof. univ. dr. Otniel Bunaciu
Facultatea de Teologie Baptistă

Student Irene Mihaela Negru
Facultatea de Drept

Student Andreea Maria Tufeanu
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Comisia de Monitorizare şi Analiză a Utilizării Resurselor are ca obiect de activitate monitorizarea și analiza modului de utilizare a resurselor Universității din București și prezentarea în ședințele Senatului a rapoartelor, propunerilor și altor materiale cu privire la resursele Universității, în sensul respectării principiului eficienței manageriale și financiare.

Membrii Comisiei de Monitorizare şi Analiză a Utilizării Resurselor

Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA – Președinte
Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Răzvan Papuc
Facultatea de Administrație și Afaceri

Prof. univ. dr. Carmen Postolache
Facultatea de Biologie

Conf. univ. dr. Bogdan Suditu
Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Bogdan Costin Murgescu
Facultatea de Istorie

Asis. univ. dr. Lorena Mihăeș
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Prof. univ. dr. Gheorghe Ștefănescu
Facultatea de Matematică și Informatică

Conf. univ. dr. Lucian Ciolan
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Prof. univ. dr. Doru Buzducea
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Student Alexandra Zară
Facultatea de Drept

Student Petrișor Ivan
Facultatea de Filosofie

Student Ioana Fidel
Facultatea de Fizică

Comisia de Regulamente, Incompatibilități și Acordare a Titlurilor Onorifice are ca principal obiect de activitate elaborarea proiectelor de regulamente necesare desfășurării activității Senatului, analiza sesizărilor privind existența unor situații de incompatibilitate sau de interdicție privind ocuparea anumitor funcții în cadrul Universității și emiterea, în atenția Senatului, de opinii sau, după caz, de recomandări privind soluționarea acestora, analiza și avizarea propunerilor de acordare a titlurilor onorifice prevăzute în Regulamentul de Acordare a Titlurilor Onorifice etc.

Membrii Comisiei de Regulamente, Incompatibilități și Acordare a Titlurilor Onorifice

Prof. univ. dr. Dan OANCEA – Președinte
Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Sorin-George Toma
Facultatea de Administrație și Afaceri

Conf. univ. dr. Octavian Roske
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Prof. univ. dr. Eugen Avram
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Conf. univ. dr. Darie Cristea
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Lect. univ. dr. Marta Elise Andro
Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun
Facultatea de Litere

Prof. univ. dr. Alexandru Nedelea
Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Laurențiu Vlad
Facultatea de Știinte Politice

Student Carla Marina Ștefănescu
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Student Horia Șerban Onița
Facultatea de Drept

Student Rareș Cristea
Facultatea de Matematică și Informatică

CONTACT

Tel:
+4021-305.97.13

E-mail:
paula.tablet@senat.unibuc.ro

Adresă:
Bdul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, parter superior, sector 5, 050107, Bucureşti, România

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.