fbpx

Precizări ale Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Universității din București cu privire la afirmațiile cuprinse în comunicatul Ministerului Educației Naționale

Precizări ale Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Universității din București cu privire la afirmațiile cuprinse în comunicatul Ministerului Educației Naționale

Obiectul acestor Precizări nu este acela de a face o analiză exhaustivă a comunicatului postat pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN). În consecință, această sinteză nu înseamnă că membrii Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) nu au și alte obiecții cu privire la respectivul comunicat al MEN.
1.Comunicatul MEN afirmă că la nivelul doctorat, dintre cele 3000 de locuri / granturi de doctorat finanțate de la bugetul de stat, 300 au fost alocate pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României, ceea ce dă de înțeles că restul de locuri (90%) au fost alocate proportional cu alocarea din anul anterior. Cum în anul 2017 Universitatea din București a primit la alocarea preliminară 350 locuri finanțate de la bugetul de stat, iar prin OMEN nr. 5675/2017 alocarea finală a fost stabilită la 354 locuri, înseamnă că în 2018 alocarea preliminară ar fi trebuit să cuprindă 315 locuri repartizate statistic, la care s-ar fi adăugat un număr oarecare de locuri pentru domeniile prioritare. Potrivit adresei MEN nr.8888/03.04.2018, Universității din București i-au fost alocate preliminar 292 locuri repartizate statistic + 3 locuri pentru domeniile prioritare, ceea ce nu corespunde nici vreunui algoritm matematic, nici măsurii în care studiile de doctorat desfășurate la Universitatea din București în domeniile biologie, chimie, fizică, geografie, geologie, informatică și științele mediului (și nu numai) contribuie la progresul cunoașterii din cele 5 domenii pe care MEN le-a reținut ca fiind prioritare.
2. Comunicatul MEN incriminează faptul că o parte dintre doctoranzii înmatriculați la Universitatea din București nu au finalizat studiile universitare de doctorat în „termenul maxim de 7 ani”. În Raportul de autoevaluare a Universității din București ca IOSUD (2011-2016), solicitat de Minister în anul 2016, am arătat că durata medie între înmatricularea la doctorat și susținerea publică a tezei de doctorat a fost, pentru doctoranzii care și-au susținut tezele în anul 2014, de 4.25 ani la nivelul Universitătii, cu destule variaţii de la un domeniu la altul, mergând între 3,60 ani la științele educației și 5,50 ani la științele mediului. Această situație plasează Universitatea din București printre universitățile performante ale lumii.
3. În ceea ce privește „termenul maxim de 7 ani”, credem că este de datoria MEN să cunoască legislația relevantă în vigoare. Prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011 și H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat li s-au adăugat cele din Legea nr.49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, prin care sustinerea tezei de doctorat se poate face in termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat. Cum legea 49/2013 nu precizează modul de corelare a acestei prevederi cu prevederile art. 39 și 40 din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, în întregul sistem universitar din România a prevalat, cu acordul Ministerului Educației, interpretarea că diversele prevederi legale se cumulează. Dacă MEN consideră ca prioritară limitarea mai strictă a duratei studiilor universitare de doctorat, poate iniția modificarea legislației în vigoare.
4. Este adevărat, la Universitatea din București nu toți cei care încep studiile universitare de doctorat le și termină. Universitatea se străduie, prin conducătorii de doctorat, prin comisiile de doctorat, prin consiliile școlilor doctorale și în unele cazuri chiar prin intervenții de la nivelul CSUD, să le ofere îndrumare și sprijin tuturor doctoranzilor, inclusiv celor aflați în dificultate, astfel încât să poată finaliza cu succes studiile universitare de doctorat. Cu toate acestea, sunt și situații în care exmatricularea nu mai poate fi evitată.
5. Comunicatul MEN conține o afirmație deosebit de gravă, pe care nu ne vom sfii să o catalogăm drept insultătoare, inexactă și calomnioasă: „din analiza datelor publice ale Universității din București pare mai degrabă că la examenul de admitere poate fi declarat admis oricine, doar cu scopul ca universitatea sa încaseze finanțarea corespunzătoare”. Această afirmație reprezintă în primul rând o insultă la adresa tuturor doctoranzilor merituoși înmatriculați la Universitatea din București, care se străduie să-și desăvârșească formarea prin studii la nivel doctoral și să realizeze teze de doctorat care să reprezinte progrese ale cunoașterii științifice și/sau contribuții la rezolvarea problemelor societății. Ea este totodată inexactă și calomnioasă. Precizăm că în fiecare an, o parte dintre candidații la doctorat sunt respinși, ceea ce atestă exigența comisiilor de admitere, a conducătorilor de doctorat și a școlilor doctorale ale Universității din București. Numărul candidaților care la capătul admiterii au fost respinși, nefiind admiși nici măcar la locurile cu taxă, nu a fost în nici un an mai mic de 33; pe ansamblul celor 7 ani în care s-au organizat admiteri la doctorat de la intrarea în vigoare a Legii educației naționale nr.1/2011 și până astăzi au fost respinși în total 431 de candidați, ceea ce corespunde unei medii anuale de 61,57 candidați respinși la admiterea la doctorat.
6. Preocuparea pentru calitate este centrală la nivelul studiilor universitare de doctorat de la Universitatea din București. Pe lângă tezele de doctorat, un indicator important al acestei calități este cariera ulterioară a absolvenților studiilor universitare de doctorat. De aceea, Universitatea din București a participat împreună cu alte 7 instituții de învățământ superior din Europa (Universitatea Goethe din Frankfurt am Main, Universitatea din Luxemburg, Universitatea din Maastricht, Universitatea Tehnică din München, Fondul de Cercetare AXA din Paris, Universitatea din Split, Institutul de Știință și Tehnologie Austria din Viena) la proiectul Career Tracking Survey of Doctorate Holders, coordonat de European Science Foundation; raportul general al proiectului, care a vizat absolvenții de doctorat ai acestor instituții din anii 2010-2016, este accesibil la http://www.esf.org/scientific-support/career-tracking-of-doctorate-holders/2017-career-tracking-survey-of-doctorate-holders/. Rezultatele analizei datelor detaliate au confirmat angajabilitatea ridicată a absolvenților de doctorat de la Universitatea din București (95% erau angajați la 6 luni după susținerea doctoratului și 98% la 12 luni de la susținerea doctoratului), legătura strânsă dintre locul de muncă și calificarea dobândită în cadrul studiilor doctorale, precum și preferința acestora pentru o carieră academică (valori peste media instituțiilor europene cuprinse în această cercetare).
7. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat este conștient că nu totul este perfect la nivelul studiilor doctorale de la Universitatea din București, și se străduie să remedieze neajunsurile, să îmbunătățească, în limitele resurselor disponibile, cadrul și condițiile de pregătire a studenților-doctoranzi, și să ridice nivelul calitativ al doctoratelor susținute la Universitatea din București. Având în vedere aceste eforturi oneste, ca și calitatea ridicată, recunoscută internațional, a studiilor universitare de doctorat de la Universitatea din București, solicităm ca, pe lângă reparația morală cuvenită, orice folosire a unor date și aprecieri cu privire la studiile universitare de doctorat de la Universitatea din București să fie însoțite de o prezentare exhaustivă a datelor comparabile pentru toate instituțiile organizatoare de doctorat din România, precum și de comparații cu universitățile de top din alte țări.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
X
X
X
X