Confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante

Informare privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt: Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București, Email office@g.unibuc.ro, Telefon +4021.307.73.02, Fax +4021-313.17.60.

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Informațiile de natura personală sunt furnizate Universității din București de către candidatul pentru ocuparea unui post vacante prin depunerea dosarului de concurs pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Universitatea din București.

Concursuri posturi didactice şi de cercetare

Datele din dosarul depus sunt transmise către Compartimentului juridic al Universităţii, Biroul recrutare, selectare si evaluare personal și către Comisia de concurs. Accesul la datele personale ale cadidatului este limitat numai pentru acei angajați cărora le sunt necesare
acele informații pentru scopuri profesionale.

Cu consimțământul explicit al candidatului, interviul susținut în cursul procesului de selecție poate fi înregistrat audio.

Pentru transparența concursului, situația candidaților (curriculum vitae, fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, rezultat) va fi afișată pentru o perioadă limitată de timp pe pagina web a concursului, pe site-ul www.unibuc.ro sau la avizier.

Pentru candidații selectați, Universitatea va transmite o informare separată privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ce va cuprinde prelucrarile de date suplimentare necesare atât la înregistrarea ca angajați cât și pe parcursul derulării contractului de munca.

Concursuri posturi personal auxiliar

Datele din dosarul depus sunt transmise către compartimentului juridic al Universităţii, Biroul Recrutare, Selectare si Evaluare personal și către comisia de concurs. Accesul la datele personale ale cadidatului este limitat numai pentru acei angajați cărora le sunt necesare
acele informații pentru scopuri profesionale.

Pentru transparența concursului, situația candidaților va fi afișată pentru o perioadă limitată de timp pe pagina web a concursului, pe site-ul www.unibuc.ro sau la avizier.

Pentru candidații selectați, Universitatea va transmite o informare separată privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ce va cuprinde prelucrarile de date suplimentare necesare atât la înregistrarea ca angajați cât și pe parcursul derulării contractului de munca.

CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

În functie de postul scos la concurs, Universitatea din București prin Departamentul Resurse Umane, Biroul recrutare, selectare și evaluare personal, poate să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal din urmatoarele categorii:

 • Identificare (nume și prenume, CNP, serie si număr carte de identitate/pașaport,
  semnătura șamd);
 • Contact (adresă, telefon, email șamd);
 • Informatii demografice (data nașterii, locul nașterii, țara șamd);
 • Familie (stare civilă, nume și prenume parinti, CNP mama/tata, nume și prenume soţ/soţie
  șamd);
 • Informaţii profesionale (profesie, loc muncă, calificări șamd);
 • Educaţie (liceu, diplomă, facultate, specializare șamd);
 • Informaţii privind sănătatea (stare sănătate, dizabilităţi șamd);
 • Înregistrări audio.

Pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Universitate pentru ocuparea posturilor vacante sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal, refuzul furnizării acestor date nepermiţand îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs și acordarea avizului de către compartimentului juridic al Universităţii.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
  contractuale din sectorul bugetar;
 • Hotărârea nr. 457/2011privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
  posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;
 • Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • Regulamentul Uniunii Europene 679/2016.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, agenţii, autorităţi de supraveghere sau altor furnizori de servicii. Vom indica in mod
clar fiecare destinatar de date dacă acesta este cunoscut în momentul initierii prelucrării. Destinatarii informaţiilor cu caracter personal pot fi: Ministerul Educaţiei Naţionale, CNATDCU, Poliţia Română sau alte autorităţi naţionale.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

In cazul în care folosim persoane împuternicite iar datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm contractual că acestea implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul Universitaţii din București. Pentru perioade limitate de timp, datele pot fi stocate și la nivel local de către angajaţii Universitaţii, în documente electronice stocate pe diferite
echipamente sau pe documente în format hârtie. Durata de stocare a datele cu caracter personal ale candidaților care nu au fost selectați sunt păstrate pentru o perioada de 6 luni (daca nu au fost solicitate de catre candidat). Datele datele cu caracter personal ale
candidaților selectați sunt transferate in dosarul angajatului.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm
  datele dumneavoastră personale.
 • dreptul de retragere a consimţământului, în cazul in care prelucrarea se bazează pe
  articolul 6(1)a sau pe articolul 9(2)a.
 • dreptul de a obţine din partea Universitaţii o confirmare că se prelucrează sau nu date cu
  caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc.
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a
  prelucrării, sub rezerva anumitor excepții.
 • dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul
  articolului 6(1)a sau pe articolului 9(2)a sau pe un contract în temeiul articolului 6(1)b.
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare
privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Departamentul Resurse Umane și afișată pe site-ul Universităţii din București.

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo@unibuc.ro.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.