fbpx

Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București

Titlul proiectului: Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București

Acronimul proiectului: ACCENT
Contract: nr.41PFE/30.12.2021
Tipul proiectului: proiect de dezvoltare instituțională – Proiecte de Finanțare a Excelenței în CDI
Contractor: Universitatea din București
Finanțator: Ministerul Cercetării și Digitalizării
Director de proiect: Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Prorector Cercetare
Perioada de implementare: 2021-2024

 

Descriere proiect

Proiectul „Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București” (ACCENT) reprezintă o inițiativă particulară a UB ce urmărește creșterea performanțelor instituționale în domeniul patrimoniului cultural istorico-arheologic din țara noastră, printr-o abordare inter-, pluri-, multi- și transdisciplinară, ce implică participarea unor echipe din cadrul mai multor facultăți din instituția noastră cu expertiză în diferite discipline (arheologie, antropologie, biologie, chimie, fizică, geologie, geografie, istorie etc.), fapt ce facilitează o acoperire generoasă a mai multor domenii de interes prioritare stabilite prin „Strategia de Dezvoltare a Universității din București (2020-2023)”. Armonizarea aceasta reprezintă un punct forte al prezentei propuneri de proiect, dar și o garanție primară privind fezabilitatea excelentă a demersului de față.

Proiectul “Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București” (ACCENT) a fost depus și câștigat la Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională, competiţia 2021 pentru proiecte de tip PROIECTE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ – PROIECTE DE FINANŢARE A EXCELENŢEI ÎN CDI. Acesta reprezintă o oportunitate benefică pentru consolidarea și dezvoltarea domeniul CDI, pe segmentul științelor umaniste, din cadrul instituției noastre.

În acest context, provocările propuse de proiectul ACCENT suprapun una dintre direcțiile de dezvoltare instituțională a universității noastre în perioada 2022-2024, ce urmărește consolidarea și activarea potențialului de cercetare în domeniul științelor socio-umaniste, prin dezvoltarea unor direcții și tematici de cercetare noi, inedite și inovatoare pentru România, care să conducă la îmbunătățirea indicatorilor de performanță specifici. Conform strategiei de cercetare a UB pentru următorii ani, vor fi avute în vedere o serie de proiecte care vor trata transdisciplinar teme de interes major pentru cultura umanistă națională, regională și europeană. În contextul în care, la nivel internațional și regional, se pun în valoare obiectivele de patrimoniu și valorile umaniste, grija pentru mediu și planetă, sustenabilitate și durabilitate, colaborarea societate civilă-instituții de educație și industrii, inclusiv industrii creative, considerăm că UB are, în prezent, capacitatea de a realiza saltul către rezultatele calitative pe termen mediu și lung, de impact pentru societatea românească.

 

Obiective

Alegerea direcțiilor de CDI pe patrimoniu cultural, mai precis studiul trecutului (arheologie și istorie), nu reprezintă o alegere întâmplătoare, aceasta fiind o direcție de cercetare cu potențial aparte, ce implică nu doar aportul unor discipline umaniste (istorie, arheologie, antropologie culturală/socială), ci și cel al unor discipline din domeniul științelor tari (biologie, chimie, fizică, geografie, geologie). Mai mult, implementarea în 2018 la nivelul UB, a unei direcții de cercetare noi în România – ArchaeoSciences (Științe Arheologice), care implică un cadru inter-, pluri-, multi- și transdisciplinar bazat pe interacțiunea și colaborarea dintre mai multe discipline (arheologie, biologie, chimie, fizică, geografie, geologie, istorie etc.) în vederea studierii trecutului, într-o formă modernă, fezabilă și de actualitate, a creat deja cadrul structural, conceptual și instituțional necesar implementării prezentului proiect în cadrul instituției noastre.

Totodată, acest proiect va contribui indubitabil la dezvoltarea sistemului național de CDI, dar și la reducerea decalajului existent în domeniul cercetării patrimoniului cultural între Europa de Est și Europa de Vest, prin creșterea performanțelor instituționale ale UB.

Observând istoria și evoluția umanității, reprezentările din fondul de patrimoniu se dovedesc a fi importanți vectori de valoare, ceea ce determină UB să acorde o atenție deosebită sporirii resursei umane de cercetare din domeniu și calității acesteia, care să poată oferi, în timp, stabilitate, coerență și adâncime rezultatelor de cercetare obținute, dar care poată avea de asemenea o contribuție semnificativă la formarea de calitate, a generațiilor de studenți și cercetători interni sau a celor veniți prin schimburi interacademice, în așa fel încât progresul din cadrul științelor umaniste să fie consolidat prin aportul specialiștilor din domeniul „disciplinelor tari”, dar pe de altă parte, cele din urmă să beneficieze prin dezvoltarea valorii umane și a umanismului în plan general.

 

Planul de realizare al proiectului

Planul de realizare și implementare a proiectului este unul dinamic, coerent, conceput pe 3 etape anuale distincte, cu câte 2 sub-etape anuale pentru 2022 și 2023 și o singură etapă pentru 2024 (conform pachetului de informații), pentru a asigura fezabilitatea financiara a proiectului.

 

Graficul Gantt de mai jos ne arată o imagine clară cu privire la lungimea relativă a activităților manageriale și organizatorice din cadrul proiectului de față, pe etape anuale, fiind evidențiate suprapunerile unor activități și volumul de muncă angajat:

Proiecția time management-ului din graficului Gantt de mai sus vizează segmentarea activităților susținute prin acest program, pe categorii distincte – activități suport pentru cercetare, activități conexe celor de cercetare-dezvoltare sau activități, altele decât cele bazate pe cercetare științifică şi dezvoltare experimentală.

Bugetul proiectului

Bugetul este construit echilibrat, responsabil, fiind axat pe achiziția de echipamente noi necesare infrastructurii CDI impuse de consolidarea și dezvoltarea direcțiilor abordate în cadrul proiectului din UB. O altă categorie importantă este reprezentată de burse, granturi și susținerea stagiilor de formare și perfecționare implicate de acest proiect, atât pentru tineri (Postdocs, Doctoranzi, Masteranzi), cât și pentru tinerii cercetători ce se vor specializa în domeniile abordate, în vederea promovarea conceptelor-cheie educație prin cercetare și cercetare pentru educație, bazate pe principiile meritocrației și performanței profesionale, în vederea consolidării și dezvoltării competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, în cadrul UB, dar și creșterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional, în vederea creșterii capacității şi performanței instituționale și a indicatorilor de performanță. Partea de suport logistic și administrativ va fi o componentă semnificativă, aceasta asigurând susținerea corespunzătoare a activităților CDI propuse de către proiectul de față.

Echipa de proiect

Echipa de proiect este concepută dinamic, cu specialiști din discipline variate (biologie, chimie, fizică, geologie, geografie, istorie, arheologie), cu specializări particulare și complementare, pentru a face posibilă dezvoltarea ascendentă și coerentă a direcțiilor CDI propuse în proiectul ACCENT.

Alături de cadre didactice și cercetători, proiectul își propune implicit și explicit angajare mai multor tineri pe poziții echivalent cu normă întreagă (eni). Acești tineri, aflați la nivel de master și doctorat, dar și postdoctorat, vor reprezenta nucleul consolidării instituționale a UB la nivel de resursă umană, unul dintre pilonii fundamentali ai unei dezvoltări instituționale coerente și ascendente normale pentru o instituție academică. Astfel, avem în vedere ca pe perioada de implementare a proiectului, 2022-2024, să susținem cel puțin 10 poziții eni pentru tineri, echivalente unor funcții de Tehnicieni și ACS, dar și minim 5 poziții de Postdoc. În acest fel, UB urmărește consolidarea instituțională la nivel de resursă umană, pe direcțiile de cercetare propuse de acest proiect, în așa fel încât să asigure formarea unor tineri, în domenii cheie, care să asigure în viitor continuitatea naturală la nivelul instituției noastre. Acest demers se încadrează în prioritățile strategice ale Uniunii Europene, care evidențiază explicit și implicit formarea profesională continuă a resursei umane. Mai menționăm că formarea profesională a noilor generații reprezintă un element fundamental ce asigură sustenabilitatea instituțională, mai ales în mediul academic, unde activități CDI impun un grad ridicat de pregătire și cunoaștere, alături de un know-how corespunzător, care, cel puțin la nivel teoretic, implică două funcții majore: utilitatea şi motivarea. Astfel, proiectul ACCENT corespunde direcțiilor europene de pe piața muncii.

Rezultate

În conformitate cu indicatorii de rezultat ai subprogramului, proiectul de față își propune îmbunătățirea poziției naționale și internaționale a UB.

Rezultatele prognozate de acest proiect, vizează categorii țintă diferite, iar prin susținerea şi dezvoltarea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, precum şi a capacităților de obținere a unor rezultate aplicabile și de impact științific, în paralel cu inițierea şi dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din țară și din străinătate, va asigura creșterea gradului de implicare, afirmare şi vizibilitate pe plan internațional a UB, în paralel cu consolidarea la nivel național.

CONTACT

Responsabil științific: Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc
Tel. 021 305.97.31
Email: carmen.chifiriuc@unibuc.ro

Universitatea din București – ICUB

Adresa: Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, București

Tel.: +4021-307.73.02
Fax: +4021-313.17.60
E-mail: archaeoscience@icub.unibuc.ro

Responsabil științific: Dr. Cătălin Alexandru Lazăr
Tel. 0721712378
E-mail: catalin.lazar@icub.unibuc.ro

CERCETARE

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services