fbpx

Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice / Archaeological Sciences

Titlul proiectului: Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice / Archaeological Sciences

Acronimul proiectului: ArchaeoScience#RO
ID: 335
Contract:  nr.15PFE/2018
Tipul proiectului: proiect de dezvoltare instituțională – proiecte de finanțare a excelenței în CDI
Contractor: Universitatea din București
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioada de implementare: 2018-2020

 

Descriere proiect

 

Proiectul „Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice / Archaeological Sciences (ArchaeoScience#RO)” urmărește introducerea unui domeniu de cercetare neabordat la nivel universitar în țara noastră – Științele Arheologice (Archaeological Sciences).

Proiectul, declarat câștigător, are un buget alocat de 4.766.000 lei și va fi derulat în perioada 2018-2020, prin Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB). Implementarea proiectului va fi asigurată de un grup de cercetare afiliat ICUB, care reunește specialiștii mai multor facultăți – Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie, Geologie și Geofizică, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației și cu suportul logistic oferit de către Direcția IT&C și de Direcția Managementul Programelor de Cercetare.

Implementarea proiectului “Platforma Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice”, presupune dezvoltarea unei platforme comune, care să faciliteze abordarea complexă, interdisciplinară și integrativă a patrimoniului cultural arheologic, prin desfășurarea unor activități de cercetare și formare în domeniul patrimoniului arheologic și cultural material (mobil și imobil) și imaterial.

În urma implementării acestui proiect, Universitatea din București va fi prima universitate din România care va aborda domeniul Științelor Arheologice. Acest demers reprezintă o bună oportunitate de racordare a României la direcțiile și programele de cercetare existente în alte țări din Uniunea Europeană și din întreaga lume, în contextul în care anul 2018 reprezintă Anul European al Patrimoniului Cultural.

Platforma propusă spre dezvoltare va integra o direcție principală de cercetare ştiinţifică sistematică, inter-, pluri-, multi- și transdiciplinar, organizată de către Facultăţile de Istorie, Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Geologie şi Geofizică din cadrul Universității din București, care să răspundă necesităţilor actuale din România și celor europene, în concordanță cu tendințele din domeniu pe plan internațional. Echipele de cercetare  din domeniul Științelor Arheologice, din cadrul facultăților sus menționate, vor fi organizate sub forma a cinciUnități de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Formare Profesională (în continuare UCDIFP), grupate pe următoarele subdiscipline:

i). Bioarheologie (Bioarchaeology) – va aborda direcțiile de cercetare cum ar fi arheobotanica, zooarheologie, paleoantropologie, paleomicrobiologie și paleoparazitologie;

ii). Georahaeologie (Geoarchaeology) – va aborda direcțiile de cercetare precum gemorfologia, sedimentologia, paleohidrografia, paleogeografia, reconstituiri de paleomediu, paleorelief și peisaj;

iii). Studiul Culturii Materiale (Material Cultrure Studies) – va aborda direcțiile de cercetare legate de cvasitotalitatea analizelor arheometrice efectuate asupra monumentelor, artefactelor și ecofactelor arheologice (de exemplu, petrografie, mineralogie, cromatografie, XRF, XRD, FTIR, SEM-EDX, RAMAN, PIXE etc.);

iv). Arheologie Digitală (Digital Archaeology) – va aborda direcțiile de cercetare precum analizele GIS, abordări statistice, modele matematice, modelare și reconstituiri 3D, propsecțiuni non-intruzive;

v). Arheologie Moleculară (Molecular Archaeology) – va aborda direcțiile de cercetare legate de studiul izotopic al ecofactelor și artefactelor, analize paleogentice (aDNA) și analize reziduale.

Modul de organizare și funcționare internă a Platformei, cu integrarea direcțiilor de cercetare dezvoltate, corelat cu obiectivele fixate și modul în care vor fi atinse, dar și cu rezultatele prognozate, sunt prezentate în organigrama de mai jos:

Obiective

 

Obiectivul principal al prezentei propuneri de proiect îl constituie dezvoltarea domeniului Științelor Arheologice (Archaeological Sciences), ca direcție distictă de cercetare novatoare în România, neabordată la nivel universitar, instițional și formativ până în prezent. Acest demers complex, inter-, pluri-, multi- și transdisciplinar va fi implementat de către specialiștii mai multor facultăți din cadrul Universității din București – Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie, Geologie și Geofizică, grupați deja într-un grup de cercetare afiliat la Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB). Demersul respectiv de dezvoltare instituțională se realizează și cu sprijinul Facultății Psihologie și Științele Educației (pentru partea de formare profesională și educație), alături de suportul oferit de către Direcția IT&C și de Direcția Managementul Programelor de Cercetare, pentru partea de logistică, administrare, implementare, monitorizare, promovare și dezvoltare.

Proiectul are în vedere promovarea conceptelor-cheie educație prin cercetare și cercetare pentru educație, bazate pe principiile meritocrației și performanței profesionale, în vederea consolidării și dezvoltării competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, în cadrul Universității din București, dar și creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional, în vederea creșterii capacității și performanței instituționale și a indicatorilor de performanță. Acest obiectiv principal prezintă 3 componente fundamentale, complementare, subsumate acestuia:

 1. Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Științele Arheologice;
 2. Formare profesională în Științele Arheologice;
 3. Suport logistic,administrativ și monitorizare a dezvoltării domeniului propus.

Alături de aceste obiective principale (1-3) și secundare (1.i-v, 2.i-iii, 3.i-vii), proiectul de față propune și o serie de obiective specifice, subsumate și integrate celor anterioare:

 • promovarea, dezvoltarea și consolidarea cercetărilor inter-, multi-, pluri- și trandisciplinare în domeniul Științe Arheologice, în așa fel încât să răspundă necesităţilor actuale din România și stadardelor internaționale în domeniile menționate.
 • reducerea semnificativă a decalajului existent în domeniile arheologiei și patrimoniului cultural între Europa de Est și Europa de Vest, prin creșterea performanțelor instituționale ale Universității din București.
 • dezvoltarea unei rețele proprii de cercetare și formare profesională în domeniul Științe Arheologice, prin crearea unor parteneriate viabile și fezabile cu instituții de profil din țară și din afară.
 • constituirea Platformei ca principalul actor din domeniul Științe Arheologice din țară și sud-estul Europei, atât în domenul cercetării, cât și al formării profesionale.
 • creşterea capacităţii de integrare a Universității din București în aria europeană a educaţiei şi cercetării, dar și creşterea performanţei ştiinţifice şi racordarea sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii actuale, bazate pe cunoaştere, precum și alinierea acestuia la tendințele și performanțele europene din domeniile arheologie, patrimoniu cultural și disciplinele conexe.
 • asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi cercetare din domeniile vizate, prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare la nivel de masterat, doctorat și post-doctorat, alături de dezvoltarea capacităţii de cercetare prin programe inter, pluri, multi- şi transdisciplinare, pe baza conceptelor educație prin cercetare și cercetare pentru educație.
 • prin intermediul programului de formare profesională în domeniile arheologiei și patrimoniului cultural, într-o formă interdisciplinară, Platforma urmăreşte formarea viitoarei resurse umane înalt calificate, care va fi angajată în instituțiile de profil din țară (universități, institute de cercetare, institute ale Academiei, muzee, structuri deconcentrate ale Ministerului Culturii sau alte ministere de resort, cu atribuții in domeniul protejării, conservării, salvgardării și managerierii patrimoniului arheologic și al patrimoniului cultural material: mobil și imobil și imaterial asociat spațiilor geografice cu valoare arheologică). În acest mod, se are în vedere consolidarea capacității instituționale a respectivelor entități și păstrarea unui ritm constant de absorbție a tinerilor absolvenți cu specializare în domeniu pe piața muncii din țară și străinătate, dar și menținerea unei ciclicități în procesul de actualizare și întinerire a corpului de specialiști.
 • creșterea progresivă a poziției Universității din București în topurile specifice (de exemplu Times Higher World University Rankings, Tor 500 ARWU ș.a.) prin îmbunătățirea indicatorilor de performanță specifici, la nivel de cercetare, citări, vizibilitate internațională etc.
Rezultate

 

În conformitate cu indicatorii de rezultat ai subprogramului, proiectul de față își propune îmbunătățirea poziției naționale și internaționale a Universității din București.

Rezultatele prognozate de acest proiect, vizează categorii țintă diferite și variate, iar prin susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, dar și cele propuse, precum și a capacităților de obținere a unor rezultate aplicabile și de impact științific, în paralel cu iniţierea şi dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din țară și din străinătate, va asigura creşterea gradului de implicare, afirmare şi vizibilitate pe plan internaţional a UNIBUC, în paralel cu consolidarea la nivel național.


CONTACT

 

Universitatea din București – ICUB

Adresa: București, Sector 5, str. Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, cod poștal 50107

Tel.: +4021-307.73.02
Fax: +4021-313.17.60

E-mail: archaeoscience@icub.unibuc.ro

Director de proiect: Dr. Cătălin Alexandru Lazăr
Tel. 0721712378
E-mail: catalin.lazar@icub.unibuc.ro

CERCETARE

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services