Declarația de poziție a Universității din București cu privire la renunțarea la manualele alternative în învățământul preuniversitar din România

Declarația de poziție a Universității din București cu privire la renunțarea la manualele alternative în învățământul preuniversitar din România

Universitatea din București se arată îngrijorată de decizia Ministerului Educației Naționale de a renunța la manualele alternative pentru elevii din învățământul preuniversitar și de a reintroduce manualul unic. Universitatea din București atrage atenția asupra impactului negativ major pe care manualul unic îl va avea asupra dezvoltării și educării tinerilor români.

Manualul şcolar este o resursă educațională care serveşte, în egală măsură, elevilor şi cadrelor didactice. Având în vedere stilurile cognitive diferite şi ritmurile de învăţare diverse ale elevilor, oferirea de manuale alternative este esențială.

Manualul școlar este conceput pentru a orienta și ghida învăţarea elevilor. Este bine știut faptul că nu pentru toţi elevii sunt adecvate aceleaşi modalităţi de prezentare şi de organizare a conţinuturilor, tot așa cum nu toţi elevii au aceleaşi experienţe anterioare de cunoaştere. În aceeași măsură, nu pentru toţi elevii sunt relevante, în viaţa de zi cu zi, aceleaşi achiziţii ale învăţării.

Existența manualelor alternative asigură elevilor accesul la o varietate de instrumente de învățare, lucru care permite profesorilor posibilitatea de a alege acele resurse de învățare care răspund cel mai bine particularităților și nevoilor elevilor lor. Atragem atenția că revenirea la manualul unic va avea ca efect major promovarea unui sistem de educație care va uniformiza, în loc să accentueze și să susțină stimularea creativității și a individualității elevului.

Pentru dobândirea competenţelor de către elevi nu pot fi prescrise modalităţi unice de învăţare. Pentru fiecare dintre modelele didactice folosite de profesori pot fi identificate diverse posibilităţi de a le transpune într-un manual şcolar sau într-un material-suport de învăţare.

Dezideratul oricărui sistem național de educație trebuie să fie acela de a valorifica, susține și promova potențialul individual, creativitatea și spiritul critic ale fiecărui individ. Semnalul de alarmă pe care îl tragem este acela că revenirea la manualul unic reprezintă calea sigură spre eliminarea pluralismului de idei în școala românească.

Apreciem că pentru îmbunătățirea calității manualelor școlare se impun câteva măsuri, printre care enumerăm:

 • revizuirea instrumentelor utilizate pentru evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare alternative și adaptarea acestora la specificul nivelului de şcolarizare, chiar la specificul disciplinelor de studiu (de exemplu, evaluarea manualelor şcolare pentru gimnaziu, cu aceleaşi instrumente cu care au fost evaluate manualele şcolare pentru învăţământul primar, pune sub semnul întrebării rezultatele evaluării);
 • revizuirea întregii metodologii de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare alternative, cu accent pe adecvarea întregului proces de evaluare la specificul a ceea ce se evaluează;
 • profesionalizarea evaluatorilor de manuale şcolare;
 • prevederea unor instrumente de metaevaluare, cu ajutorul cărora să fie evaluate procesul de evaluare a manualelor şcolare, instrumentele folosite în cadrul acestuia, rapoartele de evaluare realizate de către evaluatori;
 • formarea autorilor de manuale şcolare.

Este, totodată, necesară evaluarea sistematică a impactului manualelor şcolare şi resurselor educaționale auxiliare, atât asupra activităţii cadrelor didactice, cât şi asupra rezultatelor învăţării elevilor. Rezultatele unor astfel de evaluări de impact ar trebui să fundamenteze orice decizie cu privire la manualele şcolare.

Privind lucrurile într-o perspectivă mai amplă, considerăm că o reală îmbunătăţire a sistemului naţional de educație trebuie să plece de la abordarea cu seriozitate, de către decidenți, a câtorva teme majore, printre care calitatea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a formării cadrelor didactice.

Științele educației arată că evaluarea rezultatelor învăţării elevilor, atât cea curentă, cât și cea la nivel naţional, este bazată pe cele două documente mai sus menționate. Un element esențial pentru modul în care este urmărit progresul școlar al elevilor îl reprezintă calitatea evaluării performanţelor şcolare ale elevilor. Având în vedere ineficiența modelului actual, considerăm că se impune îmbunătățirea acestuia, prin adoptarea de standarde de evaluare pentru diferite niveluri de performanţă – minimal, mediu, maxim –, instrumente de evaluare riguroase, formarea de competenţe în rândul cadrelor didactice în privinţa evaluării elevilor.

Nu în ultimul rând, aducem în discuție și nevoia standardelor curriculare de evaluare, a referenţialului pentru evaluarea elevilor pentru fiecare disciplină, care ar putea asigura nu doar echitatea în evaluarea elevilor, ci ar genera şi îmbunătăţirea conținutului manualelor şcolare.

Cu aceeași seriozitate trebuie abordată și formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, care să le permită acestora să utilizeze metode noi de învățare, corelate cu nevoile de dezvoltare ale elevilor și cu un curriculum modern. Considerăm că se impune un program național de formare a cadrelor didactice, vizionar și care să beneficieze de finanțare sustenabilă.

Universitatea din București este preocupată în mod real de formarea și educarea elevilor români, viitori adulți activi într-o societate cu o dinamică greu de anticipat. De aceea, atenția Universității se îndreaptă și către guvernarea sistemului de învățământ preuniversitar, politicile publice implementate sau cele aflate pe agenda publică.

Universitatea din București își asumă pe deplin misiunea de a contribui la modernizarea României, atât prin formarea de viitori specialiști, cât și prin implicarea în elaborarea de politici publice, în modernizarea practicilor instituționale sau în dezbaterile publice naționale și internaționale.

Declarație de poziție a Universității din București poate fi consultată și aici.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services