Stadiul Competiţiilor de proiecte prin Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015-2020

Stadiul Competiţiilor de proiecte prin Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015-2020

27 octombrie, 2016 in Cercetare, Știri

În cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) au fost lansate şi sunt în derulare următoarele programe:

Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare – pentru creşterea capacităţii sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în resurse, performanţe şi calitate a activităţilor CDI, în special a acelor structuri care au relevanţă în sistemul naţional de cercetare
Subprogramul 1.1. Resurse umane – pentru creşterea numărului şi a calităţii resurselor umane din activităţi de cercetare în domeniile prioritare, cu potenţial de creştere economică
1.1.1. Bursa tanarului cercetator;Competiţie deschisă în perioadele: 03 – 31 mai 2016 pt absolvenţi 2015; iulie-august 2016 pt absolvenţi 2016
1.1.2. Premierea rezultatelor cercetării – articole.Competiţie deschisă în perioada: 15 iunie – 24 noiembrie 2016 ora 16:00;
1.1.3. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora;Competiţie deschisă în perioada: 03 mai – 31 octombrie 2016 ora 16:00;
1.1.4. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora;Competiţie deschisă în perioada: 03 mai – 31 octombrie 2016 ora 16:00;
1.1.5. Burse de cercetare “Stefan Odobleja”Contracte în derulare
1.1.6. Burse de cercetare “Spiru Haret”Contracte în derulare
1.1.7. Proiecte de cercetare pentru postdoctoratData lansare competiție: 1 noiembrie
1.1.8. Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente;Data lansare competiție: 1 noiembrie
Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante.
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă calificare.
2.1.1. Cecuri de inovare;În curs de avizare schema de minimis
2.1.2. Proiect transfer de cunoaştere la agentul economic – Bridge GrantÎn contractare, cu derulare financiară in 2016
2.1.3. Proiect experimental – demonstrativ (demonstrare concept)Contractarea estimată după 10 decembrie 2016,  cu începere implementare 01 ianuarie 2017.
2.1.4. Proiect de transfer la operatorul economicÎn contractare, cu derulare financiară in 2016
2.1.5. SolutiiÎn curs de elaborare termenii de referință specifici (ministerele  implicate)
Programul 3 – Cooperare europeană şi internaţională – participarea la programe internaţionale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulaţia ideilor şi a cunoştinţelor, accesul la reţele transnaţionale de colaborare, la programe şi instituţii de cercetare care nu sunt disponibile în România
Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral (în funcţie de acordurile bilaterale încheiate de ANCSI)
3.1.1. România – MoldovaContracte în derulare
3.1.2. România – Belgia (Comunitatea Valonă)Se asteaptă întrunirea comisiei mixte
3.1.3. România – Agenția Universitară a Francofoniei (RO-AUF)Contracte în derulare
3.1.4. România – Franţa (Programul de Acţiuni Integrate Brâncuşi)Se asteaptă întrunirea comisiei mixte
Subprogramul 3.2. Orizont 2020

 
 

3.2.1. Proiecte ERA-NET / ERA-NET CofundCompetiţii deschise; contracte în derulare
Subprogramul 3.5. Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale
3.5.1. Proiecte EUREKA tradiţional; Proiecte EUREKA-Cluster; Proiecte  EUROSTARSCompetiție deschisă începând cu data de 14 martie – depunere continuă; contracte in derulare
Subprogramul 3.6. Suport
3.6.1. Premierea participării la ORIZONT 20Competiție deschisă începând cu data de 1 iunie – depunere continuă; contracte in derulare
3.6.2. Proiecte-suport REPREZENTARE şi ORGANIZAREIn curs de avizare; lansare începând cu anul 2017
Programul 4 – Cercetare fundamentală şi de frontieră – pentru a menţine şi dezvolta domeniile de nişă unde cercetarea fundamentală românească are avantaj comparativ şi masă critică de cercetători sau unde există posibilităţi de colaborare internaţională, care să adauge cercetării fundamentale româneşti dimensiunea “de frontieră”, prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, cu perspective de comercializare
4.1. Proiecte Complexe de Cercetare de FrontieraCompetiție în curs; întârzieri în derulare, totuși evaluarea se va încheia conform calendarului
4.2. Proiecte de Cercetare ExploratorieCompetiție în curs; întârzieri în derulare, totuși evaluarea se va încheia conform calendarului; contractare ianuarie 2017
4.3. Proiecte de Cercetare “ERC-like”Competiție finalizată, contracte în curs de derulare
Programul 5 – Cercetare în domenii de interes strategic – Program-suport condus de instituţii cu rol de coordonare ştiinţifică în domenii de interes strategic, pentru formarea şi dezvoltarea instituţiilor de cercetare şi a competenţelor naţionale în domeniile de interes strategic pentru România, menţionate ca atare în acte normative, atât prin cooperare internaţională, cât şi prin sprijin intern, cu efecte asupra vizibilităţii ştiinţifice, a potenţialului tehnologic şi competitivităţii economiei naţionale, a valorificării şi comunicării rezultatelor cercetării în  societate
Subprogramul 5.1. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în domeniul laserilor de ultra- înaltă putere – ELI-RO
5.1.1. Proiecte ELI-RODerulare contracte: din 01 septembrie 2016
Subprogramul 5.2. Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic
5.2.1. Proiecte EURATOM-RO FUZIUNEDerulare contracte: din 01 iulie 2016
5.2.2.  Proiecte F4ECompetiţie deschisă începând cu data de: 13 aprilie 2016 (depunere continuă);
5.2.3. Proiecte CEA-RODerulare contracte: din 29 iulie 2016;
5.2.4. Proiecte FAIRDerulare contracte: din 16 septembrie 2016;
5.2.5. Proiecte CERNDerulare contracte: din 16 martie 2016;
apelul rămâne deschis pentru noi propuneri de proiecte care vor fi evaluate o dată pe an;
Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie spaţială şi cercetare avansată – STAR.
5.3.1. Proiecte tip „Cercetare-Dezvoltare-Inovare” (CDI)Evaluarea propunerilor de proiecte;
5.3.2. Proiecte tip „Centre de Competențe în Tehnologii Spațiale” (CCTS)Evaluarea propunerilor de proiecte;
5.3.3. Proiecte tip „STRATEGIC” (PS)Evaluarea propunerilor de proiecte;

Mai multe informații despre competițiile aflate în derulare prin Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015-2020 pot fi consultate aici.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.