fbpx

„Echipa editorială a IRSR folosește o strategie de similară cu cea a celor mai prestigioase publicații științifice internaționale”- interviu cu drd. Bianca-Elena Mihăilă, redactor-șef al IRSR, cea mai bună revistă în domeniul Științe Sociale

„Echipa editorială a IRSR folosește o strategie de similară cu cea a celor mai prestigioase publicații științifice internaționale”- interviu cu drd. Bianca-Elena Mihăilă, redactor-șef al IRSR, cea mai bună revistă în domeniul Științe Sociale

Fondată în anul 2011 de un colectiv de profesori ai Departamentului de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, revista International Review of Social Research (IRSR) și-a dobândit, de-a lungul celor nouă ani de apariție neîntreruptă, o relevanță științifică internațională.

În cadrul celei de-a treia Gale a Premiilor Senatului a UB, desfășurată la finalul anului 2019, IRSR a primit premiul pentru cea mai bună revistă în domeniul Științelor Sociale. Jurnalul științific, editat internațional de către Walter de Gruyter (Sciendo), este indexat în domeniile specifice Sociologie și Antropologie, precum și în aria generală a Științelor Sociale.

De la primul număr al IRSR publicat în anul 2011, echipa de redacție a fost compusă din cadre didactice și cercetători ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul UB. Ultimii doi redactori șefi ai jurnalului (editors in chief) au fost prof. univ. dr. hab. Liviu Chelcea și conf. univ. dr. hab. Marian-Gabriel Hâncean. Pentru a aduce mai aproape activitatea publicistică de activitatea doctorală, în echipa de redacție au fost cooptați în ultimii patru ani studenți doctoranzi,  precum Bianca Elena Mihăilă.

În cele ce urmează, drd. Bianca Elena Mihăilă, editor in chief al IRSR, cât și prof. univ. dr. hab. Liviu Chelcea, fondator al publicației și senior editor, ne vor vorbi despre valoarea contribuțiilor internaționale în studiile de Sociologie, Antropologie și Științe Sociale, precum și despre rigoarea procesului editorial.

Reporter: Ce v-a motivat să concurați la Premiile Senatului Universității din București?

Domeniul revistelor științifice românești are nevoie de o revitalizare și reconfigurare a imaginii sale publice. Acest lucru se poate face prin promovarea acelor reviste care se bucură de o calitate științifică ridicată, dar care nu sunt atât de cunoscute publicului academic. Prezența IRSR (International Review of Social Research) în zona revistelor românești din zona științelor sociale arată că domeniul are un potențial enorm, în ciuda dificultății pe care o implică crearea, coordonarea și menținerea unei astfel de reviste. IRSR se bucură de o relevanță științifică internațională, atât prin conținutul tematicii articolelor, cât și prin profilul instituțional al autorilor. Peste 70% din autorii găzduiți de IRSR sunt afiliați la instituții din străinătate, atât din Uniunea Europeană, cât și din America de Nord, America de Sud, Africa și Australia. Această notorietate trebuie să fie re(cunoscută) și în România. Astfel, am dorit ca IRSR să devină o emblemă a prestigiului și impactului științific pe care îl poate avea o revistă în spațiul românesc dedicat. De asemenea, acest lucru ilustrează preocupările constante ale Facultății de Sociologie și Asistență Socială de a rămâne conectată la fluxul internațional de cunoaștere și, în egală măsură, de a-și consolida poziția de lider în domeniul sociologiei românești.

R.:  Ce a însemnat pentru dumneavoastră obținerea acestui premiu?   

Câștigarea acestui premiu a însemnat pentru noi o confirmare. O recunoaștere a faptului că jurnalul nostru este un produs românesc ce oferă posibilitatea de racordare la lumea academică internațională. În același timp, premiul a contribuit la popularizarea revistei noastre și conținutului acesteia printre colegii și personalul Universității din București. Suntem prea puțin la curent, decât ne-am dori, cu proiectele și cu ideile de cercetare ale comunității Universității din București, iar organizatorii Premiilor Senatului au oferit o oportunitate de a etala munca de aproape zece ani pe care o realizează Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Au adus împreună cercetători din toate zonele științifice și au promovat eforturile lor academice către publicul larg.

R.: Povestiți-ne cum a luat ființă revista International Review of Social Research (IRSR)? Care a fost momentul decisiv în impunerea revistei la nivel internațional?

Prof. univ. dr. Liviu Chelcea (fondatorul jurnalului și senior editor): Ideea cu care am pornit a fost de a atrage autori aflaţi la începutul carierei, atât din străinătate, cât şi din România. Parţial am reuşit, revista atrăgând şi cercetători mai avansați în carieră. Fiind parte integrantă a Departamentului de Sociologie, un departament cu orientări teoretice şi metodologice foarte diverse, am considerat că nu era realist să restrâng profilul revistei la o subdisciplină sau la un subiect specializat, ci, mai degrabă, să generez un mediu eclectic, atât metodologic, cât şi al subiectelor explorate în articolele sau numerele speciale ale revistei. În ştiinţele sociale, nu există teme „mari” şi teme „mici”, ci articole interesante, originale, cu date bune şi scrise bine, aşa cum sunt majoritatea articolelor publicate în IRSR. Editorii revistei din trecutul recent au reuşit să facă o treabă foarte bună, mobilizând o reţea de autori foarte interesanţi.

R.: Care sunt temele vizate de planul editorial al revistei și cui se adresează această revistă?

Principala caracteristică a revistei este că aceasta publică numere speciale. În acest fel, publicul internațional poate avea acces la o concentrare de articole pe un anumit subiect într-un singur loc. Rolul IRSR este acela de a oferi un spațiu comun pentru cercetările recente la nivel internațional care au puterea de a aduce în prim plan noi abordări de cercetare a realităților sociale. Jurnalul nostru încurajează publicarea acestor numere speciale, considerând că astfel, ar putea coagula cercetătorii cu interese științifice similare, prin sprijinirea colaborării lor științifice. În acest fel, numerele speciale publicate au devenit o caracteristică specifică a jurnalului nostru.

IRSR (International Review of Social Research) publică articole originale de cercetare care se concentrează pe studiul socialului, structurile sociale, schimbările sociale, comportamentul uman, așa cum sunt ele modelate de forțele sociale. Toate subiectele sunt considerate în egală măsură valoroase, cu condiția ca articolele să fie fundamentate atât teoretic, cât și empiric. Sunt binevenite abordările metodologice cât mai variate, de la designul de analiză de rețea socială sau abordările antropologice recente, la ancheta sociologică sau la metode de cercetare asociate BigData („web scraping”). Jurnalul publică și articole de cercetare interdisciplinară care se bazează pe ideea că gândirea critică și analiza sociologică sunt indispensabile într-un număr mare de discipline.

Publicul internațional căruia se adresează jurnalul este divers și multistratificat. Articolele disponibile pot fi consultate de cercetătorii din sfera academică sau din institutele de cercetare, alături de experți sau specialiști din afara învățământului. În același timp, articolele pot fi lecturate de persoanele interesate de înțelegerea mai aprofundată a ordinii și schimbării sociale a căror exponenți sunt.

R.: Aportul științific al autorilor în edițiile publicate ale revistei este unul considerabil. Ce le recomandați aspiranților pentru a îndeplini criteriile de publicare?

Pentru a asigura calitatea conținutului revistei, avem reguli și norme de publicare pe care le respectăm cu strictețe. Condițiile pe larg pot fi consultate aici. Din seria de criterii principale pentru acceptarea articolelor amintim faptul că sunt acceptate spre publicare doar articolele care nu au mai fost publicate în alte reviste științifice.

International Review of Social Research nu acceptă plagiatul sub nicio formă. Din acest motiv, ca mecanism de prevenire, folosim soluții software speciale pentru detectarea plagiatului. În acest caz, manuscrisele sunt respinse dacă acestea se dovedesc a fi plagiate.

Pe lângă criteriile legate de plagiat, sistemul nostru de „double blind peer review” ne oferă o selecție riguroasă a articolelor. Criteriile de acceptare a manuscrisului spre publicare sunt obiective și ne asigurăm astfel că materialele pe care le primim sunt conforme cu cerințele noastre de publicare.

Toate aceste criterii au rolul de a demonstra calitatea ridicată a articolelor puse la dispoziție în jurnalul nostru. Suntem riguroși și încercăm în fiecare moment să ne asigurăm că standardele pe care le urmăm pot fi considerate avantaje competiționale nu doar în zona revistelor academice românești, dar și în zona internațională.

R.: Cum ați reușit performanța ca IRSR  să ajungă să se regăsească în 2020 în  32 de baze de date internaționale, printre care amintim IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences), Index Copernicus, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders) Microsoft Academic sau Scopus?

IRSR face parte din portofoliul jurnalelor de excelență ale Universității din București, fiind indexat în SCOPUS și aflându-se în prezent sub evaluare în vederea indexării în Emerging Sources Citation Index (ESCI) – un serviciu al Clarivate Analytics (fostul Thomson Reuters). Acest lucru a fost posibil în primul rând datorită autorilor, cărora le mulțumim pentru calitatea materialelor publicate. Apoi, datorită sprijinului susținut și constant al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, care acordă o atenție deosebită nu doar excelenței în predare și cercetare (demonstrate prin pozițiile în „rankinguri” și prin productivitatea științifică), ci și în raportarea de cunoaștere științifică.

Insist asupra sprijinului de care beneficiem din partea Facultății de Sociologie și Asistență Socială, care a facilitat o activitate neîntreruptă timp de aproape 10 ani de la apariția revistei. Pe lângă eforturile instituționale, bordul editorial a jucat un rol esențial în creșterea vizibilității științifice a revistei pe plan internațional. Comitetul Consultativ Editorial (Editorial Advisory Board) are un caracter internațional pronunțat, alcătuit atât din personal al Universității din București, cât și din personal afiliat unor universități importante din străinătate (e.g. Universitatea din California, USA; Universitatea din Michigan, USA;  Universitatea Oxford, UK).

Echipa editorială a IRSR folosește o strategie de dezvoltare a jurnalului similară cu cea a celor mai prestigioase jurnale internaționale, pentru creșterea vizibilității și impactului științific a articolelor sale, în particular, și a Universității din București, în general. Strategia de dezvoltare a IRSR este orientată de date empirice specifice, de natură scientometrică. Drept consecință, IRSR se poziționează pe o pantă ascendentă din punctul de vedere a metricilor scientometrice.          

R.: Care a fost motivația de a oferi „Open Access” la IRSR, în afară de a vă alinia  la politica recentă europeană de facilitare a circulației libere a cunoașterii științifice dinspre autori către cititori?

Sistemul Open Acces înseamnă egalitatea accesului la cunoaștere. Barierele financiare nu ar trebui să împiedice accesul la cercetările de care avem nevoie. Accesul liber are un impact pozitiv asupra răspândirii cunoașterii și promovării inovației. Prin sistemul open acces, munca de cercetare devine vizibilă tuturor, de la studenți, la „shareholderi” sau la organismele responsabile de dezvoltarea de politici publice în sistemul de cercetare național și internațional.

IRSR a optat pentru sistemul „Open Acces” pentru a facilita accesul liber la cunoaștere și pentru a topi barierele impuse de prețurile din ce în ce mai ridicate ale subscripțiilor jurnalelor. Considerăm că de rezultatele științei trebuie să beneficieze în egală măsură toți cercetătorii, într-o manieră nerestricționată de condiții financiare. În același timp, prin acest sistem, IRSR a pus umărul la creșterea impactului științific al cercetătorilor, astfel că articolele publicate în regim open acces se bucură de o notorietate ridicată, dovedită de numărul mai mare de citări pe care îl primesc față de cele publicate în regim închis.

R.: Domeniul dvs. de expertiză este unul complex. Cum îmbinați munca în cadrul jurnalului cu  celelalte activități, printre care și cercetarea în domenii de interes ca analiza rețelelor sociale, sociologia organizaţiilor, studii transnaționale? Cum vă gestionați timpul astfel încât să vă dedicați tuturor activităților în care sunteți implicată?

În cazul meu, e mereu vorba despre depășirea limitelor. Sunt o fire extrem de competitivă și de cele mai multe ori eu sunt oponentul principal. Încerc să îmi demonstrez mie că sunt capabilă să duc la bun sfârșit orice sarcină pe care o am, fie că vorbim despre organizarea și coordonarea numerelor speciale pentru jurnal, fie că vorbim despre organizarea seminarelor sau despre activitățile din proiectele de cercetare în care sunt implicată. Secretul stă într-un management eficient al timpului și într-o adaptare și ambiție care, cred eu, pot să miște munții din loc.

Sunt conștientă că singură nu le-aș fi putut face pe toate. Am beneficiat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială de un mediu plin de oportunități de dezvoltare profesională. Acesta și-a pus amprenta asupra devenirii mele ca specialistă în cercetarea socială cantitativă. Le sunt recunoscătoare, de asemenea, și colegilor mei de la jurnal, dar și de la GraphNets (Centrul de cercetare a grafurilor și rețelelor sociale, coordonat de conf. univ. dr. Marian-Gabriel Hâncean). Experiența acumulată la jurnal, la GraphNets și, în special, în cadrul facultății a contribuit esențial în dobândirea de competențe racordate momentului.

R.: Care este impactul produs de revistă în  rândul studenților și al tinerilor cercetători? O regăsiți citată în lucrările lor științifice, uneori primiți feedback din partea lor sau chiar sugestii de subiecte?

De la primul număr al IRSR publicat în anul 2011, echipa de redacție a fost compusă din cadre didactice/cercetători ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială (Universitatea din București), dar și ai unor facultăți de prestigiu din străinătate. Aș dori să precizez că acest premiu li se cuvine în egală măsură și tuturor persoanelor care în decursul timpului au contribuit la dezvoltarea instituțională constantă a jurnalului.

Mă refer la profesorii Liviu Chelcea și Marian-Gabriel Hâncean, la decanii facultății din timpul de funcționare a jurnalului, profesorii Marian Preda, actualul rector, și Doru Buzducea, actualul decan, la administratorul-șef al facultății, doamna Carmen Donciu. Nu în ultimul rând aș dori să le mulțumesc și colegilor mei, Adelina Alexandra Stoica și Iulian Oană. Acești oameni, alături de mulți alții, cum ar fi editorii invitați, au contribuit la conectarea jurnalului la rețele internaționale de cercetare și la implementarea unei culturi sănătoase, a excelenței.

Consider că studenții sunt interesați de jurnal datorită interdisciplinarității acestuia şi temelor diverse: rețele sociale, învățământ superior, abordări antropologice recente cu privire la budism, studiile tribale sau practicile mâncării. Pentru că Facultatea de Sociologie încurajează studierea unor subiecte și domenii cât mai diverse, studenţii pot accesa pagina jurnalului pentru a găsi o fundamentare empirică a subiectelor de interes. Primim feedback constant din partea lor, iar la cursuri deschidem dezbateri plecând de la diversele metodologii pe care studenții le consultă în articolele din jurnal. Acest lucru reprezintă o garanție a calității lucrărilor și mai ales, o garanție a faptului că acestea se adresează tuturor tipurilor de public.

R.: Unde pot găsi persoanele interesate revista? Există și un tiraj limitat printat?

Pentru că astăzi suntem digitali, jurnalul poate fi accesat în totalitate online aici. Pe website, persoanele interesate pot găsi mai multe detalii despre jurnal, despre misiunea și viziunea acestuia, alături de apeluri actualizate pentru articole. O versiune printată limitat a numerelor speciale ale jurnalului poate fi consultată la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Șoseaua Panduri, nr. 90.

R.: Cum credeți că ar mai putea stimula excelența didactică și de cercetare Universitatea din București?

Universitatea din București trebuie să producă inovație prin resursa umană de care dispune. Facilitarea participării la workshop-uri, la conferințe sau la sesiuni de lucru care au în centru dezbateri despre evenimentele sociale emergente reprezintă un pas important în procesul de cunoaștere. Expunerea personalului la mediul de cercetare internațional și la noile direcții de studiu sprijinite de Uniunea Europeana va avea rolul de a ne menține o poziție structurală importantă în rețelele de idei vehiculate la nivel internațional.

Nu pot să nu remarc în acest context impactul pe care această competiție, Premiile Senatului Universității din București, inițiată de actualul rector, profesorul Marian Preda, îl are asupra comunității noastre.

R.: În încheiere, vă rugăm să transmiteți un mesaj organizatorilor Premiilor Senatului.

Dorim să le mulțumim organizatorilor pentru dorința de a promova valorile Universității din București și pentru crearea unui spațiu comun de circulație a ideilor și inovației științifice academice. Datorită eforturilor acestora, cercetătorii își pot face cunoscută contribuția lor științifică și pot atrage numeroase colaborări, atât naționale, cât și internaționale.

SECŢIUNE ACCESIBILIZATĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DE VEDERE

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services