Admitere cetățeni NON-EU – master

Înscrierea pentru anul 2024 este închisă
Ghid Admitere Master 2024

Dragi candidați din țările NON-UE,

Înainte de a începe procesul de admitere, vă rugăm să verificați dacă îndepliniți cerințele obligatorii:

1.Ați găsit oferta academică dorită?

AICI puteți găsi informații despre locurile disponibile și taxele de studiu.

Rețineți că pentru programele în limba română este obligatoriu, înainte de a aplica pentru licență, să urmați Anul Pregătitor de Limba Română (vă rugăm să urmați pașii de admitere găsiți AICI).

2. Aveți diploma de bacalaureat recunoscută de Ministerul Educației din România?

AICI puteți verifica lista diplomelor de bacalaureat recunoscute.

Persoanele cu dublă cetățenie, una dintre ele fiind cetățenia română, vor urma procedura de admitere dedicată cetățenilor români (admiterea este organizată direct de facultățile UB; vă rugăm să verificați site-ul facultății dorite cum se găsește AICI).

 

TAXA DE ADMITERE 2024: 60 EURO
(Taxa de admitere NU este returnabilă)

 

Înainte de a începe procesul de admitere pe platformă, pentru a avea un dosar de admitere valid, asigurați-vă că aveți TOATE documentele enumerate aici:

 1. Formularul de aplicare (atașat AICI);
 2. Declarația de autenticitate (atașată AICI);
 3. Consimțământ pentru prelucrarea datelor personale (atașat AICI);
 4. Diploma de bacalaureat – autentificată (puteți afla mai multe despre autentificarea documentelor de studiu AICI), și apoi tradusă în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizată la un notar public;

Pentru diplomele emise în țările care au semnat Convenția de la Haga: alături de originalul documentului, este necesară Apostila de la Haga și apoi traducerea în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizată la un notar public.

Pentru diplomele emise în țările care NU fac parte din Convenția de la Haga: documentele trebuie autentificate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României din țara lor) în limba originală și apoi traduse în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizate la un notar public (supralegalizare).

Dacă documentul original este emis în una dintre aceste limbi, traducerea NU mai este necesară, dar legalizarea este OBLIGATORIE.

 1. Foaia matricolă de liceu – originalul documentului și originalul traducerii în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizate la un notar public dacă originalul nu este emis în una dintre aceste limbi;
 2. Diploma de licență – autentificată (puteți afla mai multe despre autentificarea documentelor de studiu AICI), și apoi tradusă în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizată la un notar public;

Pentru diplomele emise în țările care au semnat Convenția de la Haga: alături de originalul documentului, este necesară Apostila de la Haga și apoi traducerea în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizată la un notar public.

Pentru diplomele emise în țările care NU fac parte din Convenția de la Haga: documentele trebuie autentificate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României din țara lor) în limba originală și apoi traduse în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizate la un notar public (supralegalizare).

Dacă documentul original este emis în una dintre aceste limbi, traducerea NU mai este necesară, dar legalizarea este OBLIGATORIE.

 1. Foaia matricolă de licență – originalul documentului și originalul traducerii în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizate la un notar public dacă originalul nu este emis în una dintre aceste limbi;
 2. Certificatul de naștere – fotocopie și originalul documentului tradus în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizate la un notar public;
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – fotocopie și originalul documentului tradus în limba română, engleză sau franceză de un traducător autorizat și legalizate la un notar public;
 4. Pașaport internațional;
 5. Cartea de identitate națională sau orice alt document oficial care atestă domiciliul permanent (adresa completă);
 6. Certificat medical – originalul documentului și originalul traducerii într-o limbă vorbită internațional de un traducător autorizat și legalizate la un notar public, atestând starea de sănătate actuală a solicitantului și eventualele afecțiuni cronice anterioare;
 7. Pentru programele de studiu predate în limba română, candidații trebuie să prezinte Diploma de An Pregătitor de Limba Română sau un certificat care atestă cunoștințele sale de română cu nivelul minim cerut de fiecare facultate (vă rugăm să consultați criteriile de admitere specifice) sau să prezinte certificate care dovedesc că candidatul a avut cel puțin 4 ani consecutivi de studii în limba română;
 8. Pentru programele de studiu predate în limba engleză/franceză, candidații trebuie să prezinte certificat de competență lingvistică internațională (TOEFL, IELTS, Cambridge, Trinity College) DOAR pentru programele oferite în limba engleză sau franceză (Certificatul este necesar cu nivelul minim cerut de fiecare facultate, așa cum este găsit AICI) sau să prezinte certificate care dovedesc că au studiat cel puțin 4 ani în această limbă sau că limba oficială a țării lor este și engleza sau franceza;

! Cursurile Duolingo NU sunt acceptate ca certificat lingvistic.

Dacă cererea candidatului este realizată de un reprezentant, este necesară și Procura – tradusă de un traducător autorizat și legalizată la un notar public în limba engleză, franceză sau română (NOTĂ: Procura trebuie să specifice clar acțiunile pe care persoana reprezentată le poate întreprinde în numele candidatului (prezentarea documentelor sale, primirea scrisorii de acceptare, plata taxelor, returnarea banilor în cazul în care candidatul decide să nu se mai înscrie sau nu primește viza de student).

Omiterea pe platforma de admitere a oricărui document menționat mai sus va invalida dosarul dvs. trimis!

Acum puteți proceda cu procesul de admitere (pentru fiecare pas faceți clic pe titlu):

 • Accesați platforma de admitere AICI pentru a trimite documentele solicitate.

Toate documentele trimise prin platformă trebuie redenumite conform următorului model:

Tipul de document. Numele de familie

exemplu: Diploma de bacalaureat.[numele dvs. de familie]

 • Odată ce ați trimis cu succes documentele dvs., trebuie să așteptați eliberarea scrisorii de acceptare de către Ministerul Educației.

Rețineți că procesul poate dura cel puțin 30 de zile lucrătoare. În momentul în care Ministerul Educației va emite scrisoarea, veți primi un e-mail de confirmare de la Universitatea din București.

După ce ați obținut confirmarea că scrisoarea de acceptare din partea Ministerului Educației este emisă, veți fi evaluați, conform cerințelor de admitere stabilite de fiecare facultate.

Procesul de examinare are următorii pași:

a. Pentru specializările în care admiterea se bazează pe interviu: Facultățile din cadrul Universității vor informa candidații despre data exactă a evaluării / examinării, unde interviul face parte din procesul de admitere.

Pentru specializările în care admiterea se bazează pe evaluarea dosarului: În cazul admiterii pe baza dosarului, candidații cu media cea mai mare vor fi admiși la studii, în limita locurilor disponibile. În cazul mediei egale, va fi luată în considerare nota obținută la materia relevantă pentru programul aplicat.

În cazul specializărilor cu alte forme de evaluare, vă rugăm să consultați oferta academică și criteriile specifice.

b. Lista candidaților admiși va fi publicată în această secțiune a site-ului.

c. Doar candidații care au fost admiși vor primi scrisoarea de acceptare pentru a începe procesul de obținere a vizei.

d. Biroul pentru Cooperare Internațională și Studenți Străini va emite un certificat care confirmă trecerea examenului de admitere, necesar pentru completarea dosarului de obținere a vizei de studiu numai pentru candidații admiși, care au confirmat locul.

Trebuie să aplicați pentru viza de studiu la Ambasada României din țara dvs. sau la cea mai apropiată misiune diplomatică română.

Documente obligatorii pentru acest pas:

 • Scrisoare de acceptare;
 • Certificat de trecere a examenului de la Universitatea din București;
 • Dovada plății DOAR pentru studenții plătitori.

Vă rugăm să nu lăsați documente în original la ambasadă, ci doar copii, deoarece veți avea nevoie de ele la înmatriculare. Fără documente în original, nu este posibilă înmatricularea!

!! A nu se uita faptul că viza de studiu trebuie să acopere TOȚI anii de studiu. În conformitate cu ordonanța de urgență nr. 194/2002 Art. 92, studentul care dorește să își schimbe programul de studiu trebuie să solicite o nouă viză de studiu care să acopere anii de studiu. În caz contrar, neobținerea vizei de studiu prelungite va duce la deportarea studentului.

După obținerea Scrisorii de Acceptare și a vizei de studiu emise de Ambasada României, vă puteți prezenta la Biroul pentru Cooperare Internațională și Studenți Străini (Șoseaua Panduri, nr. 90, etajul 4, camera 404, București, România) pentru înscriere.

! Înmatricularea este posibilă doar prin prezența fizică a candidatului.

Asigurați-vă că veniți la programarea pentru înscriere cu:

a. Scrisoarea de acceptare (original);
b. Dovada plății (original) DOAR pentru studenții plătitori;

Rețineți că taxele bancare NU sunt incluse în taxa de școlarizare specificată în scrisoarea de acceptare emisă de Ministerul Educației.

c. Pașaport cu viză de studiu;
d. 4 fotografii ¾ cm;

 • Originalele pentru toate documentele depuse pe platforma de admitere așa cum sunt enumerate la PASUL 1:
 1. Formularul de aplicare;
 2. Declarația de autenticitate;
 3. Consimțământ pentru prelucrarea datelor personale;
 4. Diploma de bacalaureat – autentificată, și apoi tradusă în limba română de un traducător autorizat și legalizată la un notar public;

Pentru diplomele emise în țările care au semnat Convenția de la Haga: alături de originalul documentului, este necesară Apostila de la Haga și apoi traducerea în limba română de un traducător autorizat și legalizată la un notar public.

Pentru diplomele emise în țările care NU fac parte din Convenția de la Haga: documentele trebuie autentificate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României din țara lor) în limba originală și apoi traduse în limba română de un traducător autorizat și legalizate la un notar public (supralegalizare).

 1. Foaia matricolă de liceu – originalul documentului și originalul traducerii în limba română de un traducător autorizat și legalizate la un notar public dacă originalul nu este emis în una dintre aceste limbi;
 2. Diploma de licență – autentificată (puteți afla mai multe despre autentificarea documentelor de studiu AICI), și apoi tradusă în limba română de un traducător autorizat și legalizată la un notar public;

Pentru diplomele emise în țările care au semnat Convenția de la Haga: alături de originalul documentului, este necesară Apostila de la Haga și apoi traducerea în limba română de un traducător autorizat și legalizată la un notar public.

Pentru diplomele emise în țările care NU fac parte din Convenția de la Haga: documentele trebuie autentificate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României din țara lor) în limba originală și apoi traduse în limba română de un traducător autorizat și legalizate la un notar public (supralegalizare).

 1. Foaia matricolă de licență – originalul documentului și originalul traducerii în limba română de un traducător autorizat și legalizate la un notar public dacă originalul nu este emis în una dintre aceste limbi;
 2. Certificatul de naștere – fotocopie și originalul traducerii  în limba română de un traducător autorizat și legalizate la un notar public;
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – fotocopie și originalul traducerii  în limba română de un traducător autorizat și legalizate la un notar public;
 4. Pașaport internațional;
 5. Cartea de identitate națională sau orice alt document oficial care atestă domiciliul permanent (adresa completă) tradus în limba română de un traducător autorizat;
 6. Certificat medical – originalul documentului și originalul traducerii în limba română de un traducător autorizat și legalizate la un notar public, atestând starea de sănătate actuală a solicitantului și eventualele afecțiuni cronice anterioare;
 7. Pentru programele de studiu predate în limba română, candidații trebuie să prezinte Diploma de An Pregătitor de Limba Română sau un certificat care atestă cunoștințele sale de română cu nivelul minim cerut de fiecare facultate (vă rugăm să consultați criteriile de admitere specifice) sau să prezinte certificate care dovedesc că candidatul a avut cel puțin 4 ani consecutivi de studii în limba română;
 8. Pentru programele de studiu predate în limba engleză/franceză, candidații trebuie să prezinte certificat de competență lingvistică internațională (TOEFL, IELTS, Cambridge) DOAR pentru programele oferite în limba engleză sau franceză, sau să prezinte certificate care dovedesc că au studiat cel puțin 4 ani în această limbă sau că limba oficială a țării lor este și engleza sau franceza;

! Cursurile Duolingo NU sunt acceptate ca certificat lingvistic.

! Vă rugăm să rețineți că înscrierea va avea loc DOAR dacă prezentați la birou originalele pentru toate documentele.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență, vă rugăm să o contactați pe responsabila pentru admiterea la universitare de master la adresa de email contact@externe.unibuc.ro

Documente 2024

—————————– VIDEO —————————–

Studenții străini și limba română

Study in Romania

Things to do in Romania

The world without Romania

———————— TESTIMONIALE ————————

CONTACT

International Relations and Foreign Students Office

Telephone: +4021-305.46.42
+4021-305.46.41
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Facebook: International Relations Department University of Bucharest
Blog: Coolturing higher education

Schedule: 
Monday-Thursday: 13:00 – 15:00

Address:
90-92 Șos. Panduri, 4th floor, room 404, Bucharest, 050663, Romania

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services