„Resursele on-line și noile tehnologii informatice sunt obligatorii în adaptarea metodelor de predare”– interviu cu conf. univ. dr. Gabriela Osaci-Costache despre site-ul didactic „Cartografie-Topografie”

 

Publicat pe 5 martie 2019 in Interviuri Laureații Premiilor Senatului UB, Actualitate, Știri, Student

„Resursele on-line și noile tehnologii informatice sunt obligatorii în adaptarea metodelor de predare”– interviu cu conf. univ. dr. Gabriela Osaci-Costache despre site-ul didactic „Cartografie-Topografie”

Senatul Universității din București a acordat premiul pentru cel mai inovator curs/material didactic pe anul 2017-2018 site-ului didactic „Cartografie-Topografie”, dezvoltat de conf. univ. dr. Gabriela Osaci-Costache, în cadrul Facultății de Geografie a Universității din București.
Portalul didactic asigură beneficiile învățării on-line (E-learning, Mobile Learning) într-un mediu dinamic, urmărind creșterea gradului de conștientizare în rândul studenților și îi pregătirea acestora pentru Lifelong Learning, în vederea adaptării la cerinețe pieței muncii.
Despre conceptul și structra acestui site, dar și despre facilitățile oferite de metodologiile didactice inovative ne va vorbi în continuare conf. univ. dr. Gabriela Osaci-Costache, autorul site-ului didactic „Cartografie-Topografie”.
Reporter: Ce v-a motivat să concurați la cea de-a doua ediție a Premiilor Senatului Universității din București? Ce a însemnat pentru dumneavoastră obținerea acestui premiu?
Gabriela Osaci-Costache: Utilizând site-ul încă din anul 2016 și văzând cât este de util atât studenților cât și mie, ca profesor, m-am gândit că înscrierea lui în concurs va duce la realizarea mai multor site-uri de acest tip, cu beneficii pentru creșterea calității învățământului. Obținerea premiului m-a făcut să simt în același timp bucurie și responsabilitate, pentru că acest premiu mă obligă să continui să îmbunătățesc structura și conținutul site-ului în permanență. Am avut și un sentiment de tristețe, pentru că cel care m-a format, profesorul universitar emerit dr. Anton Năstase, creatorul școlii de cartografie la Facultatea de Geografie a UB, nu a mai apucat să vadă că iubim cartografia la fel de mult ca dânsul.
R: Ne puteți spune cum s-a conturat ideea site-ului didactic „Cartografie-Topografie”?
G.O.C.: Ideea portalului a pornit de la dificultatea cu care se distribuiau materiale necesare cursurilor bazate pe formarea de competențe în domeniul Cartografiei (hărți, fișe de lucru, fișiere vectoriale sau raster, date statistice etc.), mai ales în cazul grupelor mari de studenți. Publicarea materialelor on-line (pe Google Drive, pe pagina personală a profesorului de pe site-ul UB etc.) sau trimiterea pe e-mail, Facebook etc. nu oferea un cadru organizat. Astfel, studenții care absentau nu știau rezultatul evaluărilor, ce teme au de realizat și până când, câte absențe au acumulat și pierdeau materialele distribuite de profesor în lipsa lor.
R: Cum a fost primit site-ul didactic „Cartografie-Topografie” de către studenți? Se observă creșterea interesului în rândul studenților odată cu facilitarea accesului la lecții, tutoriale și materiale cartografice specifice prin intermediul site-ului?
G.O.C.: A fost o surpriză să constat că în primele cinci zile de funcționare a avut peste 4.000 de accesări. Studenții cu care lucrez sunt foarte mulțumiți de existența site-ului, pentru că îi ajută în pregătirea lor profesională. Era de așteptat, întrucât site-ul a fost creat ținând cont de ceea ce aveau nevoie studenții. Mai întâi am creat un chestionar Google Forms prin care am aflat preferințele studenților cu privire la conținutul și structura site-ului didactic. Aceste date au fost prelucrate împreună cu colegul meu, conf. univ. dr. Octavian Cocoș, cu care am publicat și un articol indexat ISI pe această temă. De exemplu, studenții și-au dorit ca viitorul site didactic să aibă: link-uri utile (90,9% din studenții chestionați), note de curs (71,5%), exemple de lucrări finalizate ca exemple de bune practici (70,3%), tutoriale (69,1%), materiale de descărcat pentru lucrul în clasă (84,2%), punctajele finale de la activitățile practice (69,7%), afișarea programării examenelor (66,1%). Chiar și culorile predominante ale site-ului au fost sugerate de studenți. Este dificil de evaluat nivelul de interes comparativ cu perioada în care site-ul nu exista. Sunt mai mulți factori care influențează interesul, dar studenții nu au mai venit la ore fără materialele necesare, nu au uitat ce temă au sau care este termenul de predare etc. Studenților le-a fost, în mod sigur, mult mai ușor să rămână conectați cu tot ce se întâmplă prin intermediul site-ului.
R: Vă rugăm să ne povestiți pe scurt cum funcționează site-ul didactic „Cartografie-Topografie”? Cum contribuie informațiile și materialele disponibile pe site la dobândirea competențelor specifice?
G.O.C.: Site-ul didactic „Cartografie-Topografie” este un site realizat prin Google Sites, accesibil de pe computer sau telefon și de pe orice browser. A fost gândit în special pentru orele de lucrări practice (nivel licență și master), dar are și unele note de curs. Disciplinele disponibile sunt: Cartografie, Metode și tehnici de reprezentare cartografică, Introducere în cartografia tematică, Cartografie tematică, Topografie. Studenții au acces la notele de curs (nu toate se pot încărca pe site din motive legate de copyright), temele de realizat (inclusiv cele individualizate), termenele de predare, fișele de verificare (pentru autoevaluarea temelor/hărților), proceduri de urmat („cookbook”), exemple de hărți realizate de alți studenți sau de profesor, exemple de bune practici, absențele acumulate (la sfârșitul semestrului), punctajele obținute la evaluările parțiale (circa 5-6/semestru, aici incluzându-se evaluările materialelor cartografice realizate) și finale (acestea se încarcă treptat, după evaluarea fiecărei teme) etc.
Aș aminti că site-ul nu înlocuiește prezența la ore, documentarea în bibliotecă, munca individuală și nici profesorul din clasă, ci susține pregătirea în mod organizat, metacognitiv. Mai ales pentru disciplinele bazate mult pe practică, site-ul este un „profesor” virtual, prezent lângă student exact când acesta are nevoie de o îndrumare, de confirmarea unui termen de predare sau a unei proceduri de lucru. Oferă materiale verificate, corecte din punct de vedere științific, în concordanță cu fișa disciplinei și cu competențele care trebuie formate.
R: Am observat că există în cadrul site-ului o categorie denumită „Spitalul de hărți”? Spuneți-ne cum a apărut ideea acestei categorii?
G.O.C.: Sincer… ar fi trebuit să se numească „Poliția Cartografiei”. Într-o lume virtuală și, din păcate, și reală, invadată de hărți greșite, care nu respectă nici măcar reguli cartografice elementare, este o acțiune temerară să încerci să arăți greșelile, să trimiți la „spital” hărțile „bolnave”. Este o picătură într-un ocean… Trăim într-o epocă a hărților făcute chiar de utilizator și cu o pondere crescândă a cartografiei participative, în care fiecare consideră că „se pricepe” la hărți. Astăzi oricine are un computer și un program GIS sau de cartografie asistată de calculator poate realiza o hartă. Nu înseamnă că este o hartă corectă, dar utilizatorul nu-și dă seama dacă nu cunoaște partea teoretică. În plus, el vede pe net sau în materiale tipărite hărți la fel de greșite și începe să creadă că așa e bine. Au fost dedicate multe studii internaționale acestor pericole moderne ale cartografiei, care ar fi Hic sunt leones de azi: incompetența, necunoașterea sau ignorarea regulilor cartografice. Din păcate, la noi rar am mai văzut atlase geografice corecte, manuale de geografie cu hărți corecte sau hărți murale corecte. Este un fenomen grav. Cartografia tematică este în derivă, nu mai are repere și specialiști.
Cred că era mai ușor de gestionat o rubrică cu hărți „sănătoase”, corecte și frumoase. Cartografia este știință, tehnică și artă. O hartă nu se face la întâmplare. Cartografii perfecționează continuu metodele și tehnicile, astfel încât harta să comunice cât mai bine informația.
„Spitalul de hărți” este așadar un loc în care studenții pot vedea exemple de hărți „bolnave” și se pot „antrena” încercând să le „diagnosticheze” și „trateze”, identificând greșelile. Este un mod de a-și însuși regulile cartografice.
R: Site-ul poate fi folosit și de persoane interesate care nu au statutul de student? De exemplu, absolvenți ai unei alte specializări care sunt pasionați de cartografie sau topografie pot să acceseze informațiile și să primească îndrumări de specialitate?
G.O.C.: Site-ul poate fi accesat de oricine. Parcurgerea notelor de curs (deocamdată doar pentru Topografie) poate fi utilă oricărei persoane care are nevoie de acele informații, însă site-ul a fost conceput ca instrument – suport pentru orele față-în-față.
R: Care considerați că sunt avantajele folosirii metodelor de învățare on-line (E-learning, Mobile Learning) și de ce sunt potrivite pentru mediul academic?
G.O.C.: Avantajele metodelor on-line sunt multiple: fiecare student poate accesa informația de oriunde și oricând și poate învăța în ritm propriu; studentul își poate autoevalua hărțile (cu scopul de a forma studenți „reflexivi”); creează o stare de confort studenților, prin siguranța că vor găsi on-line informațiile de care au nevoie, atunci când au timp și disponibilitate pentru pregătire; face transparentă evaluarea și itemii de evaluare; reduce mult posibilitatea prezentării la ore fără materialele necesare sau fără teme; profesorul poate organiza mai bine orele, eliminându-se pierderea de timp cu obținerea materialelor în format digital (hărți, date statistice etc.); îl determină pe student să fie activ, să se implice în formarea proprie, să urmărească un parcurs, să respecte termene, să urmărească și să aplice în mod autonom anumite proceduri de lucru. Prin urmărirea unor lecții și secvențe de învățare și autoverificare, portalul își propune să-i pregătească pe studenți și pentru Lifelong Learning, învățarea permanentă de-a lungul vieții, la orice vârstă, cu scopul de a se adapta cerințelor pieței muncii.
Numeroase studii internaționale au demonstrat amploarea pe care a luat-o în universități documentarea și învățarea în mediul virtual. Mai mult, o parte din studenți sunt angajați part-time, deci timpul este foarte important pentru ei, iar învățarea on-line de tip Microlearning, promovată de acest site didactic (în special pentru lucrările practice), le vine în ajutor.
R: În opinia dvs., care este impactul pe care adaptarea și diversificarea metodelor de predare, prin utilizarea resurselor online și a altor tehnologii informatice, îl are asupra sistemului de învățământ românesc?
G.O.C.: Adaptarea și diversificarea metodelor de predare în care să fie incluse resurse on-line și noi tehnologii informatice, nu sunt numai necesare, ci sunt obligatorii chiar și pentru noi, imigrații digital așa cum ne clasifică Prensky. Pentru studenții noștri, care sunt nativi digital, folosirea resurselor de învățare disponibile on-line este mai familiară decât folosirea materialelor tipărite. Dacă nu ne adaptăm la mediul virtual cu care sunt atât de familiarizați studenții de azi, vom putea fi și noi întrebați de studenți, precum profesorul de care amintea Umberto Eco: „Scuzați-mă, dar în era Internetului, dumneavoastră ce faceți aici?”
Impactul acestei adaptări continue trebuie să fie major și să fie în ajutorul studentului, pe care este centrat învățământul, iar un site didactic (on-line) se înscrie în metodologiile didactice inovative care susțin procesul de predare-învățare.
R: Considerați că inițiative precum Premiile Senatului Universității din București încurajează mediul academic spre inovare și spre crearea/ implementarea de noi proiecte? Cum altfel credeți că ar mai putea stimula excelența didactică și de cercetare Universitatea din București?
G.O.C.: Efectul a fost de unul de încurajare și de recunoaștere a faptului că suntem și cadre didactice! Eu așa am simțit. Mi-ar plăcea să revăd proiecte de cercetare finanțate de UB, prin competiție, așa cum au fost prin 2007-2008 proiectele „Idei-UB”. Și, de ce nu, chiar proiecte didactice. În definitiv, suntem profesori și lucrăm cu studenții, activitatea didactică fiind foarte importantă. Nu îndrăznesc să fac alte propuneri, dar aștept cu interes noi inițiative ale UB.
Reporter: Aveți un mesaj pentru organizatorii Premiilor Senatului Universității din București?
G.O.C.: Doresc să mulțumesc pentru inițiativă și pentru premiul obținut. În domeniul meu, Geografie, care se încadrează în Științele Pământului, standardele minimale actuale la nivel național pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior nu prevăd nicio activitate didactică care să fie evaluată. Astfel, existența unei secțiuni didactice în cadrul Premiilor Senatului ne-a bucurat, atât pe mine cât și pe alți colegi geografi, cu atât mai mult cu cât această parte a activității noastre nu mai este premiată în altă parte, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu articolele științifice, care sunt premiate și de UEFISCDI.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services