IMUNOSTIM

Tehnologii de obținere a unor produse naturale cu proprietăți imunostimulatoare

Rezumat: Scopul propunerii proiectului constă în dezvoltarea de tehnologii specifice pentru obţinerea unor extracte vegetale cu proprietăți imunostimulatoare, care vor avea ca finalizare un supliment alimentar pentru revigorarea organismului.
Noutăţi ale acestei propuneri sunt: combinaţie proprie de principii active cu proprietăți imunostimulatoare; metodă specifică de obţinere a principiilor active cu proprietăţi imunostimulatoare; dovedirea proprietăţilor neagresive a metodelor de extracţie utilizate asupra principiilor active.
Se va selecta cel mai optim extract vegetal obţinut prin metode de extracţie convenţionale şi neconvenţionale, care va avea cel mai bun randament de extracție posibil în ceea ce priveşte principiile active conţinute din frunze de Hedera helix L. fără să se modifice structura compuşilor bioactivi din plantă. În toate etapele de extracție, se vor utiliza solvenţi prietenoși (apă, etanol). Vor fi puse la punct metode de analiză şi de cuantificare a compuşilor bioactivi selectaţi saponine triterpenice, carbohidraţi, precum şi compuşii standard corespunzători. Compuşii bioactivi de interes (din extracte şi cei standard) vor fi analizaţi calitativ şi cantitativ prin metode spectroscopice (1H-RMN, 13C-RMN, IR, UV-Vis, HPLC/ LC/MS/MS. Structura compuşilor bioactivi selectaţi va fi pusă în evidenţă prin metode de modelare şi studii de difracţie de raze X, pentru a confirma proprietăţile imunostimulatoare ale acestora.
Compuşii bioactivi selectaţi din extracte şi cei standard vor fi testaţi prin metode specifice pentru a pune în evidenţă proprietăţile imunostimulatoare. Se va elabora tehnologia de obţinere a produsului finit, supliment alimentar, pentru revigorarea organismului, ce va avea impact clinic.


Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-2118/381PED/2020

Acronim: IMUNOSTIM

Domeniu: Biotehnologii

Director proiect: Conf. univ. dr. Christina Zalaru

Perioada implementării: 23.10.2020-23.10.2022

Obiective: 

O1. Selecția și identificarea principiilor active cheie din frunze de Hedera helix L.
O2. Testarea proprietăților imunostimulatoare a compușilor selectați.
O3. Punerea la punct a metodelor de cuantificare și analiza compușilor selectați, standard.
O4. Obținerea extractelor vegetale prin metode convenționale.
O5. Obținerea extractelor vegetale prin metode neconvenționale.
O6. Analiza calitativă și cantitativă a extractelor obținute și a compușilor standard selectați.
O7. Testarea compușilor cheie în urma stabilirii condițiilor de extracție.
O8. Testarea proprietăților imunostimulatoare a extractelor vegetale obținute.
O9. Diseminarea rezultatelor.

Derularea proiectului

Fazele proiectului:

Faza 1. Selectarea și identificarea principiilor active cheie și testarea compușilor selectați cu proprietăți imunostimulatoare
Rezultate preconizate şi realizate fază 1
Ȋn cadrul fazei 1 au fost atinse toate obiectivele propuse şi anume stabilirea metodelor de cuantificare și analiză a compușilor standard, obţinerea extractelor vegetale prin metode covenţionale şi neconvenţionale, analiza calitativă și cantitativă a extractelor obținute și a compușilor standard selectați, precum şi testarea citotoxicităţii a probelor de extracte vegetale şi a compuşilor standard pe celule fibroblaste NCTC şi evaluarea biocompatibilităţii probelor de analizat în cultura de celule macrofage raw 264.7.; diseminarea rezultatelor.
S-a realizat un studiu documentar asupra caracteristicilor generale ale plantei Hedera helix L, precum și compoziția chimică și proprietățile terapeutice ale componentelor sale bioactive;
Au fost identificați principalii compuși imunomodulatori macromoleculari de origine vegetală și au fost selectate principiile active cheie din Hedera helix L., care prezintă activitate imunostimulatoare;
Au fost stabilite și dezvoltate metode de cuantificare și analiză a compușilor standard selectați.
Obiectivele planului de implementare a proiectului au fost atinse.
Pe baza analizei datelor din literatura de specialitate a fost stabilită strategia care va fi abordată în etapele următoare ale proiectului.

Faza 2. Obținerea extractelor vegetale prin metode convenționale și neconvenționale și analiza calitativă și cantitativă a extractelor obținute și a compușilor standard selectați
Rezultate preconizate şi realizate fază 2
Ȋn cadrul fazei 2 au fost atinse toate obiectivele propuse şi anume obţinerea extractelor vegetale prin metode convenţionale şi neconvenţionale, cât şi analiza calitativă și cantitativă a extractelor obținute și a compușilor standard selectați.
S-au utilizat patru metode convenționale de obținerea extractelor vegetale şi anume: macerarea la temperatura camerei cu agitare intermitentă, refluxarea, extracţia continuă Soxhlet, hidrodistilarea, folosind diferiţi solvenţi. Ȋn urma analizei cantitative HPLC/MS/MS şi a cuantificării cantităţilor de compuşi activi din extractele obţinute a fost aleasă metoda de refluxare, folosind doar solvenţi prietenoşi, apă etanol. S-au folosit două metode neconvenționale de obținerea extractelor vegetale, microunde și ultrasunete, cu utilizarea aceloraşi solvenţi, cu stabilirea unor parametrii optimi, temperatură, timp, raport solvent. Şi în acest caz în urma analizei cantitative HPLC/MS/MS au fost cuantificate cantităţile de compuşi activi din extractele obţinute prin cele două metode. De asemeni a fost testată stabilitatea compuşilor cheie.
Rezulatele au fost diseminate prin comunicări științifice la conferințe internăţionale de profil.

Faza 3. Testarea proprietăților imunostimulatoare a extractelor obținute și elaborarea tehnologiei de preparare a produsului finit.
Rezultate preconizate şi realizate fază 3

Ȋn cadrul fazei 3 au fost atinse toate obiectivele propuse şi anume continuarea analizei calitativă și cantitativă a extractelor obținute și a compușilor standard selectați; testarea
stabilității compușilor cheie folosind condițiile de extracție stabilite, asistate de microunde și ultrasunete; testarea proprietăților imunostimulatoare ale extractelor obținute; elaborarea tehnologiei de obținere a produsului final; diseminarea rezultatelor.
Ȋn această etapă în plus, faţă de activităţile preconizate s-a realizat şi izolarea celor două clase de compuşi cheie, selectaţi, saponinele şi glucidele, din trei extracte obtinute prin metodele convenţionale. Au fost testate proprietăților imunostimulatoare ale extractelor obținute atăt prin metodele de extracţie convenţionale şi neconvenţionale, a compuşilor standard selectaţi, cât şi a fracţiilor izolate. A fost testată activitatea antiinflamatoare pe celule şi macrofage, a extractelor obţinute şi a fracţiilor izolate din extracte, precum şi morfologia celulară prin tehnici optice.
A fost elaboarată tehnologia de obţinere a produsului preconizat, adică un extract glicerinohidroalcoolic 1DH din părţi aeriene de Iederă
Rezulatele au fost diseminate prin comunicări științifice la conferințe internăţionale de profil, publicaţii ISI, şi a trei brevete depuse şi înregistrate la OSIM .
Astfel obiectivele celor 3 faze cu activităţile specifice acestora au fost îndeplinite în totalitate, iar rezultatele obținute au fost în concordanță cu ţintele preconizate. Mai mult a fost realizată o activitate în plus, de izolare, din extractele obţinute a fracţiilor de saponine şi glucide.

Concluzii
Astfel obiectivele celor 3 faze cu activităţile specifice acestora au fost îndeplinite în totalitate, iar rezultatele obținute au fost în concordanță cu ţintele preconizate. Mai mult a fost realizată o activitate în plus, de izolare, din extractele obţinute a fracţiilor de saponine şi glucide.

Parteneri:
Coordonator UB Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie
Director proiect: Conf. univ. dr. Christina Marie Zalaru
P1-INCDSB Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice
Responsabil proiect: Dr. Rodica Tatia
P2-UPB Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologii
Responsabil proiect :conf. univ. dr. Adina Gavrila
P3-Hofigal Export Import SA
Responsabil proiect: Dr. Anca Daniela Raiciu – Marketing and Commercial Director

CONTACT:
Adresa: Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, Bucureşti
Email: christina.zalaru@chimie.unibuc.ro; chmzalaru@gmail.com

Mai multe informații cu privire la proiect pot fi accesate aici.

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services