fbpx

Serviciul Administrare Personal

Serviciul Administrare Personal este subordonat Direcției Resurse Umane și are drept principale activităţi evidenţa personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic al Universitatii din Bucuresti, întocmirea formelor pentru încadrarea şi promovarea în funcţie a personalului Universităţii, indiferent de forma de angajare (bază, cumul intern, cumul extern) şi emiterea deciziilor corespunzătoare, precum și emiterea deciziilor privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul Universităţii din Bucureşti, creşteri salariale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu regulamentele şi procedurile aprobate în Senatul Universităţii.

Alte atribuții ale Serviciului Administrare Personal constau în:

 • Întocmirea formelor pentru următoarele cazuri: transferări, detaşări, şomaj, încetarea contractului individual de muncă şi emiterea deciziilor aferente;
 • Calcularea vechimii pentru acordarea concediilor de odihnă, medicale şi pentru creşterea şi îngrijirea copiilor;
 • Stabilirea vechimii pentru acordarea sporului de stabilitate aferent personalului didactic şi didactic auxiliar;
 • Emiterea actelor adiţionale pentru modificarea elementelor salariale ale contractului individual de muncă: salariu, tranşe de vechime în învăţământ, grade şi trepte profesionale, sporuri legale pentru personalul din Universitatea din Bucureşti, angajat în unităţile primite în gestiune;
 • Emiterea actelor adiţionale pentru modificarea elementelor contractuale privind locul de muncă, funcţia, durata contractului individual de muncă, timpul de muncă, programul de lucru, norma de lucru pentru personalul din Universitatea din Bucureşti, angajat în unităţile primite în gestiune;
 • Întocmirea documentelor pentru salariaţii cărora le încetează contractul individual de muncă: decizia de încetare în conformitate cu prevederile Codului Muncii, nota de lichidare, încheierea carnetului de muncă (la data abrogării Decretului) şi emiterea adeverinţei de vechime;
 • Menţinerea legăturii cu Agentia Forţelor de Muncă în vedere obţinerii repartiţiilor de muncă;
 • Emiterea deciziilor referitoare la modificarea indemnizaţilor de conducere pentru cadrele Universităţii din Bucureşti;
 • Întocmirea şi depunerea la Casele de Pensii a dosarelor de pensie pentru limita de vârstă şi muncă depusă, de invaliditate, de urmaş, anticipate, în cazul semnării delegaţiei de reprezentare a pensionabilului;
 • Întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind vechimea în muncă pentru înscrierea la concurs a cadrelor didactice, adeverinţe pentru conducătorii de doctorat, adeverinţe de vechime în muncă şi adeverinţe privind diverse sporuri;
 • Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de vechime pentru cetăţenii români stabiliţi în străinătate şi expedierea lor la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • Întocmirea şi vizarea permanentă a legitimaţiilor de serviciu;
 • Întocmirea listei de propuneri pentru preşedinţii de bacalaureat şi anunţarea cadrelor didactice numite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 • Pregătirea dosarelor salariaţilor lichidaţi, pensionaţi şi a cadrelor didactice care au participat la concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, în vederea arhivării;
 • Întocmirea diverselor situaţii statistice de personal;
 • Rezolvarea tuturor problemelor referitoare la managementul resurselor umane;
 • Relaţia cu publicul privind problemele de personal;
 • Documentarea şi informarea la zi a prevederilor legale referitoare la problemele de personal;
 • Organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare de personal din Centrele de Cercetare ale Universităţii din Bucureşti (contracte individuale de muncă, decizii, adeverinţe de personal);
 • Întocmirea şi gestionarea dosarelor personalului care desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor cu finanţare comunitară tip LLP;
 • Întocmirea situaţiilor statistice lunare/trimestriale/anuale privind câştigurile salariale, costurile forţei de muncă vacante şi a diverselor rapoarte privind resursele umane;
 • Organizarea şi derularea activităţilor de arhivare;
 • Actualizarea în aplicaţia de salarii a tuturor modificărilor intervenite la contractul individual de muncă, date personale, bancare etc;
 • Organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare personal din Centrele de Cercetare ale Universităţii din Bucureşti (contracte individuale de muncă, decizii, adeverinţe de personal, etc);
 • Întocmirea diferitelor rapoarte, situaţii, dosare de lucru etc. solicitate de către Directorul de Resurse Umane;
 • Studierea legislaţiei muncii în vigoare, pentru a putea asigura activitatea în domeniul resurselor umane;
 • Colaborarea cu colegii din alte departamente privind relaţiile de muncă;
 • Întocmirea statului de funcţii pentru unităţile gestionate şi actualizarea lor în funcţie de fluctuaţia de personal şi de schimbarile survenite pe parcursul anului (transformări de post, mutări de post, reorganizare unitate);
 • Întocmirea deciziilor de înfiinţare, transformare, mutare, ocupare, vacantare a posturilor, potrivit aprobărilor Universităţii din Bucureşti;
 • Eliberarea cărţilor de muncă din arhiva Universităţii din Bucureşti pentru foştii salariaţi care s-au lichidat sau care nu au ridicat cărţile de muncă;
 • Arhivarea dosarelor de personal, a actelor de personal şi depozitarea acestora în arhivă;
 • Întocmirea documentaţiei preliminare pentru medicina muncii şi angajare.

Aelenei Grecia Ana
E-mail: ana.grecia@hr.unibuc.ro

Alionte Gheorghe
E-mail: gheorghe.alionte@hr.unibuc.ro

Bordianu Doina Mihaela
E-mail: mihaela.bordianu@hr.unibuc.ro

Cruceru Ioana 
E-mail: ioana.cruceru@hr.unibuc.ro

Dumitru Maria Cristina
E-mail: cristina.dumitru@hr.unibuc.ro

Iacob Oana Roxana
E-mail: roxana.iacob@hr.unibuc.ro

Lupașcu Gabriela Daniela
E-mail: gabriela.lupascu@hr.unibuc.ro

Marica Nicoleta
E-mail: nicoleta.marica@hr.unibuc.ro

Năforniță Maria
E-mail: maria.nafornita@hr.unibuc.ro

Niță Mihaela
E-mail: mihaela.nita@hr.unibuc.ro

Foarfecă Eugenia
E-mail: eugenia.foarfeca@hr.unibuc.ro

Pârcălăbescu Corina Oana
E-mail: corina.parcalabescu@hr.unibuc.ro

Drăgoi Alina
E-mail: alina.dragoi@hr.unibuc.ro

CONTACT

Șef Serviciu
Isabel ȘELARU
Tel: +4021-305.46.97
E-mail: isabel.selaru@hr.unibuc.ro

Tel: +4021-305.46.96
+4021-305.46.98
+4021-305.46.99

Adresă: Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 3, camera 314, Sector 5,050663, București

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services